Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

2 Ám Bạch Mục Túc Quân
A Đậu Nam Chi
Á Mạch Ngốc Nam Phong Ca
Ẩn Nặc Lan San Nam Qua Lão Yêu
Angelina Nam Quân
Apple Neleta
Bắc Mặc Đường Ngã Đích Tiểu Q
Bạc Mộ Băng Luân Nga Phi
Bắc Nam Ngô Trầm Thủy
Bắc Tiểu An Ngư Ngư Thuyết
Bạch Giới Tử Ngũ Quân
Bách Quỷ Dạ Hành Ngữ Tiếu Lan San
Bạch Vân Ngưu Giác Cung
Băng Long Nguyệt Bán Đinh
Băng Mị Nguyệt Bội Hoàn
Báo Chỉ Hồ Tường Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bạo Kì Nguyệt Hạ Kim Hồ
Bất Dạ Nguyệt Hạ Tang
Bất Hội Hạ Kỳ Nhã Kỷ
Bất Vấn Tam Cửu Nhã Mị
Bích Dao Nhã Sinh
Bích Thủy Mai Lạc Nhan Lương Vũ
Biên Tưởng Nhạn Quá Thanh Thiên
Bình Quả Thụ Nhất Bôi Tửu Lương
Bò Cạp Ôn Nhu Nhất Cá Mễ Bính
Bùi Lễ Nhất Chích Đại Nhạn
Cẩm Trọng Nhất Diệp Bồ Đề
Cận Sắc Ivy Nhất Phiến Phù Vân
Cáp Khiếm Huynh Nhất Thế Hoa Thường
Cật Phạn Phạn Phạn Nhị Bức Nham Tế Bào
Cẩu Oa Tử Nhĩ Nhã
Chanh Tử Vũ Nhu Chi Thiên Vũ
Chu Tiểu Man Nhục Bao Bất Cật Nhục
Chức Vân Nhược Hề
Chuế Mộng Nhược Thủy
Chung Hiểu Sinh Ninh Mông Hoả Diệm
Chung Ý E Gia Ô Kiểm Đại Tiếu
Cô Độc Đích Phong Ô Mông Tiểu Yến
Cổ Ngọc Văn Hương Oa Qua Oa
Cô Quang Tàn Chiếu Phàn Lạc
Côi Tự Phao Phao Tuyết Nhi
Công Tử Ca Phi Thiên Dạ Tường
Công Tử Hoan Hỉ Phong Dạ Hân
Công Tử Như Lan Phong Duy
Cốt Cốc Phong Khởi Liên Y
Cuồng Thượng Gia Cuồng Phong Lộng
Cửu Dạ Phong Lưu Thư Ngốc
Đả Cương Thi Phong Quá Vô Ngân
Dạ Đích Phong Xuy Tiễn Vũ
Dạ Du Phù Phong Lưu Ly
Đại Giác Tiên Sinh Priest
Đại Giang Lưu Qifu A
Đại Phong Quát Quá Quân Xuyên
Dẫn Lộ Tinh Quỷ Sách
Đào Bảo Quyển Quỷ Sửu
Đào Chi Yêu Quyết Tuyệt
Đào Đào Sắc Như Không
Đào Phù Sài Kê Đản
Đào Yêu Sài Mễ Du Diêm
Địa Phủ Tiểu Khuyển Sát Na Phương Nhan
Dịch Nhân Bắc Sát Tiểu Hoàn
Dịch Tu La Sisimo
Điềm Mật Sinh Hoạt Sở Hàn Y Thanh
Diễm Tuyết Tuyết Sơ Tiểu Hòa
Điển Y Sơ Vẫn Giang Hồ
Điệp Chi Linh Ssy124
Diệp Ức Lạc Superpanda
Dnax Tạm Đao Gia Môn
Do Đại Đích Yên Tam Thập Tái
Đỗ Tử Đằng Tân Miêu
Doãn Gia Tần Tam Kiến
Đoạn Tàng Tình Tang Phi Ngư
Đồi Tàng Yêu
Đồng Hi Tạp Bỉ Khâu
Đông Trùng Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Đồng Vi Tây Lăng Minh
Du Du Tiên Tây Tây Đặc
Duật Kiều Tây Tử Tự
Dục Hiểu Thẩm Dạ Diễm
Duyên Hà Cố Thẩm Hề Hòa
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Thanh Khâu
Hà Hán Thanh La Phiến Tử
Hà Mễ Sao Phấn Ti Thanh Mỗi
Hà Phong Đình Thanh Sắc Vũ Dực
Hà Tiêm Giác Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Hắc Ám Chi Quang Thảo Thảo
Hắc Bạch Kiếm Yêu Thập Thế
Hắc Sắc Cấm Dược Thất Dạ Vong Tình
Hàn Mai Mặc Hương Thất Nhan Nhan
Hàn Thục Thất Thế Hữu Hạnh
Hàn Y Thất Ưu
Hi Hòa Thanh Linh Thì Bất Đãi Ngã
Hi Nguyệt Công Tử Thị Tửu Cật Trà
Hiểu Xuân Thiên Bình Tọa
Hỏa Ly Thiển Đạm Sắc
Hoặc Trạc Trạc Thiên Đường Phóng Trục Giả
Hoài Thượng Thiên Hạ Thiên
Hoàng Thành U Hỏa Thiên Khỏa Thụ
Hoang Xuyên Đại Thiên Kim Bất Mại
Hồng Hà Thiên Lại Chỉ Diên
Hồng Y Quả Thiên Na
Hứa Bán Tiên Thiên Nham
Hương Phẩm Tử Hồ Thiên Sứ J
Hương Tiểu Mạch Thiệu Ly
Huyền Thu Chí Thủy
Huyễn Ái Vô Ái Thứ Hồng
Huyền Tử Phách Thu Thiên Tại Thời
Huỳnh Dạ Thu Trì Vũ
Kết Kết Thủy Ấn
Kết Tử Thụ Thụy Giả
Khiêm Thiểu Thủy Thiên Thừa
Khốn Khốn Khốn A Ti Đạc
Khốn Ỷ Nguy Lâu Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Không Mộng Tiêu
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Tiểu Bộ
Kiếm Đoạn Đào Yêu Tiêu Đường Đông Qua
Kiều Tu Hồ La Bặc Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Killer Tiêu Lâm
Kim Cương Quyển Tiếu Mị Mị
Kim Nguyên Bảo Tiểu Tần Tử
Kim Thập Tứ Thoa Tiểu Trư Tước
Kinh Thành Nam Sủng Tiểu Yêu Tử
Kỳ Lân Ngọc Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Lạc Dận Tĩnh Thủy Biên
Lạc Tân Tô Biệt Tự
Lai Tự Viễn Phương Tô Cảnh Nhàn
Lâm Bội Tô Đặc
Lam Lâm Tô Du Bính
Lâm Tịch Ẩn Tố Phi Liễu
Lâm Tri Lạc Tố Trường Thiên
Lâm Tử Tự Tội Hóa
Lăng Báo Tư Tồn Tại Tường Giác
Lăng Bộ Nhược Anh Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Lãng Hoa Điểm Điểm Trần Ấn
Lăng Tử Minh Trần Thế Chi Thương
Lãnh Hương Trần Trần Tiểu Thái
Lão Lâm Trang Sinh Hiểu Mộng
Lê Hoa Yên Vũ Triệt Dạ Lưu Hương
Lệ Mộ Huyết Lan Trường Nhạc Tư Ương
Liên Lạc Trường Sinh Thiên Diệp
Liên Tích Ngưng Mâu Trường Vụ
Liễu Mãn Pha Tự Băng Tự Thủy
Lililicat Tư Hương Minh Nguyệt
Linh Thệ Tử Mộc
Live Tử Sắc Kinh Cức
Long Thất Tử Sắc Mộc Ốc
Lữ Thiên Dật Tu Thất
Lục Dã Thiên Hạc Tự Từ
Lương Vụ Từ Từ Đồ Chi
Lưu Niên Ức Nguyệt Tử Vũ Nguyệt Diên
Lưu Thủy Vô Tình Tùy Phong Phi
Ly Chi Nhược Tố Túy Tiếu Phù Sinh
Lý Tùng Nho Tuyết Nguyên U Linh
Mặc Hắc Hoa Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Mặc Hương Đồng Khứu U Hoàng Tử Lam
Mặc Kỳ Lân Vainy
Mặc Nguyệt Nghê Thường Vạn Diệt Chi Thương
Mạc Như Quy Vân Liễu
Mạc Tâm Thương Vân Quá Thị Phi
Mạc Thần Hoan Vạn Sắc
Mạc Thanh Vũ Vân Thượng Gia Tử
Mặc Thức Thần Vạn Tiểu Mê
Mặc Trúc Vi Phong Đường Đường
Mặc Vũ Yên Dạ Vị Tịch
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Vô Thố Thương Hoàng
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Vũ Điền Quân
Mao Hậu Vụ Dung
Mạt Hồi Vũ Tiểu Phi
Mê Dương Vu Triết
Mi Như Đại Xà Hạt Điểm Điểm
Mị Sủng Tiểu Vu Xuân Khê Địch Hiểu
Mijia Xương Bồ
Mnbvcxz Y Đình Mạt Đồng
Mộc Hề Nương Y Lạc Thành Hỏa
Mộc Qua Hoàng Yên Thị
Mộc Tô Lý Yên Tử
Mộc Vũ Linh Âm Yêu Thương Hải
Mộng Khê Thạch YY Đích Liệt Tích
Hồ Ly Bất Quy Thụy Mang
Diễm Qủy Thất Nương Lưu Thủy Thủy

481 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Chào bạn, mình đang tìm tên một bộ truyện đã đọc cũng thuộc tuýp công khá yêu chiều thụ. Thể loại thầy trò, công hơn tuổi, thụ học y, công là thầy giáo của thụ. Tình yêu của hai người bị mẹ công cấm đoán do trong quá khứ em trai của mẹ công cũng yêu đàn ông chính là thầy hiệu trưởng trường y hiện nay của hai người. Em trai mẹ công là một chàng trai rất đẹp, đẹp hơn cả mẹ công vốn đã là một mỹ nhân trong quá khứ. Tiếc là đã mất do bị liên luỵ từ thầy hiệu trưởng thì phải. Mối tình của chú công và thầy hiệu trưởng có liên quan đến 1 cái hồ trong trường (đây cũng là nơi chú công tự tử thì phải_mình không nhớ rõ chi tiết này lắm). À, mà về sau chuyện tình thầy trò giữa công thụ bị lộ nên công không được dạy ở trường y nữa mà chuyển sang làm nghiên cứu y. Mình chỉ nhớ đại khái nội dung như vậy, một chi tiết ấn tượng gần cuối là để qua môn thi cuối cùng thụ phải thi chạy thể dục mấy vòng hay sao ý vì thể lực rất quan trọng với người bác sĩ tương lai. Mong các nàng giúp mình tìm truyện ha. Thân ái☺️

  • Vì mình chỉ làm list truyện đã được edit, nên mới có 1b thì không làm đc đâu bạn ạ, chí ít cũng phải 2b trở lên.

 2. Hi bạn mình đang tìm 1bộ trọng sinh mà mình chỉ nhớ đc có chi tiết thụ trọng sinh về hồi bé, dẫn dắt gia đình thoát nghèo, có chi tiết trong làng có lễ hội, thụ cùng mọi người trong nhà bán hạt dưa kiếm đc nhiều tiền. Mong các nàng giúp mình kiếm truyện

 3. Chào các nàng. Giúp đỡ ta với
  Ta cần tìm tên truyện có nội dung như sau :
  – thụ là bang chủ 1 phái về tin tức. Công vì sư đệ mất tích của mình (thầm mến sự đệ) mà tới cầu thụ. (Sư đệ này bị cát lún ở sa mạc, sau dc chủ 1 bang phái cứu sống và yêu nhau luôn). Thụ đưa ra yêu cầu bảo vệ thụ rồi sẽ tìm tin tức cho công. Trong thời gian này thụ tìm cách dụ dỗ công
  – thụ tuy bang chủ nhưng ko có võ công. Nhưng thông minh. Lúc sinh ra cha thụ định vứt thụ vì ko luyện võ dc. Nhưng do lão thuộc hạ ôm thụ ngồi trong tuyết cầu xin nên giữ lại. Lão thuộc hạ này sau là trùm cuối (bị cắt….), có đứa con trai chết do cha thụ nên trả thù qua thụ. (Nợ cha con trả)
  – có 1 khúc mình nhớ công thụ rơi xuống vực. Thụ vì cứu công nên hứng 2 mũi tên xém chết.
  – công anh tuấn, võ công cao, thuộc diện kiểu quân tử. Nhưng ko cứng nhắc, ứng biến rất giỏi với thụ. Thụ thì thông minh nhưng hay nói dối, một lời nói dối che đậy 1 lời nói dối khác; rốt cục ko biết đâu là lời nói thật
  Mong cac nang giúp ta nha.Ta tìn bộ này lâu rồi mà ko thấy

 4. Em muốn tìm một bộ truyện đọc lâu rồi mà quên.

  Em chỉ nhớ na ná là thể loại mạt thế, thụ kiếp trước trước khi chết chỉ có mỗi con vẹt làm bạn xong con vẹt bị người sống xót bắt ăn thịt. Kiếp này thụ trọng sinh xong chuẩn bị cho mạt thế, mang theo con vẹt, xo g sau này con vẹt có dị năng. Em nhớ được mỗi thế thôi

 5. Chào bạn, mình là Bụi Râm Bụt ^^, không ngờ ngôi nhà mới toe của mình với số follow ít ỏi lại có bạn theo dõi, mấy năm trước thỉnh thoảng khi tìm truyện mình rất hay lạc vào nhà bạn và tên web Kurokochi lưu rất rõ trong ký ức hồi đầu đọc đam mỹ của mình^^. Hôm nay gặp được bạn ở trên blog của mình, mình rất vui, cảm ơn bạn nhiều nhé! 😀

 6. #timtruyen mình đang tìm bộ truyện đam mỹ thể loại võng du, gương vỡ lại lành. Bạn công và thụ từng quen nhau lúc còn đi học nhưng do không ai chịu hạ thấp mình nằm dưới nên thường xuyên gây nhau dẫn đến chia tay. 2 bạn chơi game có cảm tình nhưng k biết thân phận nhau. Hẹn nhau ra quán thì bạn công phát hiện bạn thụ nên nổi điên đập phá quán, nhưng vẫn chưa biết là bạn chơi trong game. Sau bao nhiêu sống gió thì 2 bạn bên nhau HE. Ad hay ai biết tên truyện thì cho mình xin nha please~~~. Mình tìm rất lâu nhưng chưa ra. Thank mn.

 7. Xin chào admin, xin chào các bạn, mình đang tìm bộ truyện trọng sinh hiện đại. Thụ còn nhỏ trong lúc giành co vs công vô tình để lại trên mặt công 1 vết sẹo từ đó trở đi cả 2 người đều sống không tốt lắm. Thụ lớn lên cái bùm mình quên sao trọng sinh lại r. Trở lại năm giành co vs công. Thụ sửa chửa sai lầm bằng rạch mông chính mình. Cái từ đó cả 2 nhà quen mới nhau. Thụ thì ba bỏ đi còn mẹ. Công thì còn cha mất mẹ ba làm bên quân đội thì phải. Cái đùng rồi làm giàu các kiểu các kiểu. Mẹ thụ vs ba công yêu nhau nữa. Rồi công đi quân đội cái tự nhiên nhớ lại kí ức kiếp trước. Mong các bạn giúp mình nha. Cảm ơn nhen 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: