Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

2 Ám Bạch Mộc Tam Quan
A Đậu Mộc Tô Lý
Á Mạch Ngốc Mộc Vũ Linh Âm
A Nguyễn Hữu Tửu Mộng Khê Thạch
Mục Túc Quân
Angelina Nãi Khẩu Tạp
Apple Nam Chi
Ẩn Nặc Lan San Nam Phong Ca
Bạc Mộ Băng Luân Nam Qua Lão Yêu
Bạc Ngạn Biên Nam Quân
Bạch Giới Tử Nặc Danh Hàm Ngư
Bạch Lộ Vị Sương Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
Bách Quỷ Dạ Hành Neleta
Bạch Vân Niên Chung
Bạch Vân Đóa Ninh Mông Hoả Diệm
Báo Chỉ Hồ Tường Ngã Đích Tiểu Q
Bạo Kì Nga Phi
Bắc Nam Ngô Trầm Thủy
Bắc Tiểu An Ngũ Quân
Băng Long Ngụy Tùng Lương
Băng Mị Nguyệt Bán Đinh
Bất Dạ Nguyệt Bội Hoàn
Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bất Hội Hạ Kỳ Nguyệt Hạ Kim Hồ
Bất Thị Phong Động Nguyệt Hạ Tang
Bất Thị Tri Canh Ngư Ngư Thuyết
Bất Vấn Tam Cửu Ngữ Tiếu Lan San
Bích Dao Ngưu Giác Cung
Bích Thủy Mai Lạc Nhã Kỷ
Biển Đam Nhất Hào Nhã Mị
Biên Tưởng Nhã Sinh
Bình Quả Thụ Nhan Lương Vũ
Bò Cạp Ôn Nhu Nhạn Quá Thanh Thiên
Bùi Lễ Nhập Loạn
Cao Đài Thụ Sắc Nhất Bả Sát Trư Đao
Cáp Khiếm Huynh Nhất Bôi Tửu Lương
Cẩm Trọng Nhất Cá Mễ Bính
Cận Sắc Ivy Nhất Chích Đại Nhạn
Cật Phạn Phạn Phạn Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
Cẩu Oa Tử Nhất Diệp Bồ Đề
Cô Độc Đích Phong Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Cổ Ngọc Văn Hương Nhất Mai Nữu Khấu
Cô Quang Tàn Chiếu Nhất Phiến Phù Vân
Cô Quân Nhất Tùng Âm
Cố Tam Dược Nhất Thập Tứ Châu
Cố Tranh Nhất Thế Hoa Thường
Côi Tự Nhị Bức Nham Tế Bào
Công Tử Hoan Hỉ Nhĩ Nhã
Công Tử Như Lan Nhiễm Nhĩ
Công Tử Vu Ca Nhu Chi Thiên Vũ
Công Tử Ca Nhu Nhu A
Công Tử Ưu Nhục Bao Bất Cật Nhục
Cốt Cốc Nhược Hề
Cuồng Tưởng Chi Đồ Nhược Thủy
Cuồng Thượng Gia Cuồng Nhược Ương Quân
Cửu Dạ Oa Qua Oa
Chanh Tử Vũ Ô Kiểm Đại Tiếu
Chỉ Ninh Ô Mông Tiểu Yến
Chiết Nhất Mai Châm PEPA
Chu Tiểu Man Priest
Chuế Mộng Phàn Lạc
Chung Hiểu Sinh Phao Phao Tuyết Nhi
Chung Ý E Gia Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Chức Vân Phi Thiên Dạ Tường
Chước Đường Phong Dạ Hân
Dạ Du Phong Duy
Dạ Đích Phong Khởi Liên Y
Dẫn Lộ Tinh Phong Lộng
Dịch Nhân Bắc Phong Lưu Thư Ngốc
Dịch Tu La Phong Quá Vô Ngân
Diễm Qủy Thất Nương Phong Xuy Tiễn Vũ
Diễm Quy Khang Phù Bạch Khúc
Diễm Tuyết Tuyết Phù Phong Lưu Ly
Diệp Ức Lạc Qifu A
Dnax Quân Đại
Do Đại Đích Yên Quân Xuyên
Doãn Gia Quỷ Sách
Du Du Tiên Quỷ Sửu
Du Mộng Y Nhiên Quyết Tuyệt
Duật Kiều Sài Kê Đản
Dục Hiểu Sài Mễ Du Diêm
Duyên Hà Cố Sát Na Phương Nhan
Dư Trình Sát Tiểu Hoàn
Dương Tố Sắc Như Không
Đả Cương Thi SISIMO
Đại Giác Tiên Sinh Sở Hàn Y Thanh
Đại Giang Lưu Sơ Hòa
Đại Phong Quát Quá Sơ Vẫn Giang Hồ
Đại Thanh Q3 Ssy124
Đại Viên Tử Superpanda
Đàm Thạch Tạm Đao Gia Môn
Đào Bảo Quyển Tam Thập Tái
Đào Chi Yêu Tang Phi Ngư
Đào Đào Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Đào Phù Tàng Yêu
Đào Yêu Tạp Bỉ Khâu
Địa Phủ Tiểu Khuyển Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Điểm Đản Tân Miêu
Điềm Mật Sinh Hoạt Tần Tam Kiến
Điển Y Tây Lăng Minh
Điệp Chi Linh Tây Tây Đặc
Điêu Bảo Rghh Tây Tử Tự
Đoạn Tàng Tình Ti Đạc
Đỗ Tử Đằng Tịch Tịch Lý
Đồi Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Đồng Hi Tiêu
Đông Thi Nương Tiểu Bộ
Đông Trùng Tiêu Đường Đông Qua
Đồng Vi Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Đường Tửu Khanh Tiêu Lâm
Giang Đình Tiêu Mạc Nhân
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Tiếu Mị Mị
Giang Nam Hồn Cô Nương Tiểu Tần Tử
Hà Hán Tiểu Trư Tước
Hà Mễ Sao Phấn Ti Tiểu Yêu Tử
Hà Phong Đình Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Hà Tiêm Giác Tinh Nguyệt
Hạ Tiểu Chính Tĩnh Thủy Biên
Hàn Mai Mặc Hương Tô Biệt Tự
Hàn Thục Tô Cảnh Nhàn
Hàn Y Tô Du Bính
Hạnh Nhân Trà Tô Đặc
Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Tố Ngân
Hắc Ám Chi Quang Tô Nhiễm Thanh
Hắc Bạch Kiếm Yêu Tố Phi Liễu
Hắc Miêu Nghễ Nghễ Tố Trường Thiên
Hắc Sắc Cấm Dược Tội Hóa
Hi Hòa Thanh Linh Tồn Tại Tường Giác
Hỉ Mã Lạp Nhã Chủng Miêu Tú Sinh
Hi Nguyệt Công Tử Tu Thất
Hiểu Xuân Túy Ẩm Trường Ca
Hỏa Ly Tùy Phong Phi
Hoa Ngộ Nha Túy Tiếu Phù Sinh
Họa Ngữ Tuyết Nguyên U Linh
Hoa Quyển Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Hoài Thượng Tự Băng Tự Thủy
Hoàng Thành U Hỏa Tư Hương Minh Nguyệt
Hoang Xuyên Đại Tử Lộc
Hoặc Trạc Trạc Tử Mộc
Hồ Ly Bất Quy Tử Sắc Kinh Cức
Hồi Nam Tước Tử Sắc Mộc Ốc
Hồng Hà Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
Hồng Y Quả Tự Từ
Hủ Mộc Điêu Dã Từ Từ Đồ Chi
Huyền Tử Vũ Nguyệt Diên
Huyễn Ái Vô Ái Tức Mặc Dao
Huyền Tử Phách Tương Tử Bối
Huỳnh Dạ Thanh Đoan
Hứa Bán Tiên Thanh Khâu
Hương Phẩm Tử Hồ Thanh Khâu Thiên Dạ
Hương Tiểu Mạch Thanh La Phiến Tử
Kết Kết Thanh Mai Tương
Kết Tử Thụ Thanh Mỗi
Kiếm Đoạn Đào Yêu Thanh Sắc Vũ Dực
Kiều Bệ Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Kiều Tu Hồ La Bặc Thảo Thảo
Killer Thẩm Dạ Diễm
Kim Cương Quyển Thẩm Hề Hòa
Kim Nguyên Bảo Thập Cửu Dao
Kim Thập Tứ Thoa Thập Thế
Kinh Thành Nam Sủng Thất Dạ Vong Tình
Kỵ Kình Nam Khứ Thất Nhan Nhan
Kỳ Lân Ngọc Thất Thế Hữu Hạnh
Kỳ Lộc Bát Kim Thất Ưu
Kỳ Thập Nhị Thi Tả
Khả Ái Trừng Thị Tửu Cật Trà
Khách Hề Thiên Bình Tọa
Kháo Kháo Thiển Đạm Sắc
Khiêm Thiểu Thiên Đường Phóng Trục Giả
Khốn Khốn Khốn A Thiên Hạ Thiên
Khốn Thành Hùng Miêu Thiên Kim Bất Mại
Khốn Ỷ Nguy Lâu Thiên Khỏa Thụ
Không Cúc Thiên Lại Chỉ Diên
Không Mộng Thiên Na
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Thiên Nham
Khương Đường Thiên Phong Nhất Hạc
La Bặc Thỏ Tử Thiên Sứ J
Lạc Dận Thiếp Tại Sơn Dương
Lạc Tân Thiệu Ly
Lai Tự Viễn Phương Thời Bất Đãi Ngã
Lam Lâm Thời Kính
Lãng Hoa Điểm Điểm Thu Chí Thủy
Lãnh Hương Trần Thu Thiên Tại Thời
Lão Lâm Thu Trì Vũ
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Thủy Ấn
Lăng Báo Tư Thụy Giả
Lăng Bộ Nhược Anh Thụy Mang
Lăng Tử Minh Thủy Thiên Thừa
Lâm Áng Tư Thứ Hồng
Lâm Bội Thương Ngô Tân Bạch
Lâm Tịch Ẩn Trang Sinh Hiểu Mộng
Lâm Tử Tự Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Lâm Tri Lạc Trần Ẩn
Lân Tiềm Trần Ấn – Thiên Thương
Lê Hoa Yên Vũ Trần Tiểu Thái
Lệ Mộ Huyết Lan Trần Thế Chi Thương
Liên Hề Liên Hề Trì Đại Tối Cường
Liên Lạc Trì Linh
Liên Sóc Trĩ Sở
Liên Tích Ngưng Mâu Trì Tiểu Gia
Liệp Nhân Đồng Triệt Dạ Lưu Hương
Liễu Mãn Pha Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
Liễu Mộc Đào Trương Đại Cát
Lililicat Trường Nhạc Tư Ương
Linh Thệ Trường Sinh Thiên Diệp
Live Trường Vụ
Long Thất Trường Yên
Lộ Quy Đồ U Hoàng Tử Lam
Lộng Thanh Phong Vainy
Lục Dã Thiên Hạc Vạn Diệt Chi Thương
Lữ Thiên Dật Vạn Sắc
Lương Vụ Vạn Tiểu Mê
Lưu Niên Ức Nguyệt Vân Khởi Nam Sơn
Lưu Thủy Vô Tình Vân Liễu
Lưu Thủy Thủy Vân Quá Thị Phi
Ly Chi Nhược Tố Vân Thượng Gia Tử
Lý Tùng Nho Vi Phong Đường Đường
Lý Tư Nguy Vi Phong Kỷ Hứa
Lý Truyện Ngôn Vị Tịch
Mạc Như Quy Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Mạc Tâm Thương Vô Biên Khách
Mạc Thanh Vũ Vô Thố Thương Hoàng
Mạc Thần Hoan Vụ Dung
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Vũ Điền Quân
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Vũ Tiểu Phi
Mao Cầu Cầu Vu Triết
Mao Hậu Vu Vũ
Mạt Hồi W Tòng Tinh
Mặc Hắc Hoa Wingying
Mặc Kỳ Lân Xà Hạt Điểm Điểm
Mặc Nguyệt Nghê Thường Xuân Khê Địch Hiểu
Mặc Tây Kha Xuân Nhật Phụ Huyên
Mặc Thức Thần Xương Bồ
Mặc Trúc Y Đình Mạt Đồng
Mặc Vũ Yên Dạ Y Lạc Thành Hỏa
Mê Dương Ý Nhân Trà
Mi Như Đại Y Y Dĩ Dực
Mị Sủng Tiểu Vu Yên Tử
Miêu Bát Tiên Sinh Yến Thập Nhật
Miêu Đại Phu Yên Thị
Mijia Yêu Thương Hải
Mnbvcxz Yểu Yểu Nhất Ngôn
Mộc Hề Nương YY Đích Liệt Tích
Mộc Qua Hoàng

 

Advertisement

755 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Xin hỏi trong mục tác giả có người tên Chỉ Trụy, tác giả bộ Thê lữ khế ước và Đặc xá tối cao không ạ? Mình tìm rất lâu không thấy

 2. Cmt tui nhắn hơn tháng chưa được duyệt nên tui gửi lại nha Kuro ☺️☺️☺️

  Tui cứ để list ở đây, khi nào rảnh Kuro cập nhật tác giả Bán Trản Minh Hương luôn nha?
  1, Tình chi sở chung
  https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/08/28/truyen-dam-my/

  2, Sau khi ôm bầu chạy
  https://keodeoviquytblog.wordpress.com/quyt-xanh/

  3, Mạt thế hai ba sự
  https://builongthivan.wordpress.com/2018/06/07/mat-the-hai-ba-su-ban-tran-minh-huong/

 3. Chào chủ nhà. Chúc chủ nhà một ngày tốt lành. Cách đây 4 5 năm hay 8 năm. Mình có đến và để lại 1 com ở nhà. Lúc đó mình đang trong tình cảnh cực kỳ tồi tệ. Tăm tối. Khốn khổ. Vì cùng đường phải nuôi gia đình nên mình bắt buộc phải đưa ra quyết định khó khăn. Một mình dấn thân lập nghiệp ở xứ người. Và trong lúc làm công vất vả trải qua hết tình đời ấm lạnh. Mình đã từng muốn chết đi. Để vứt bỏ tất cả đau đớn khổ sở. Vứt hết tự ti mặc cảm của cái nghèo. Của thân phận bèo bọt ko nơi nương tựa nơi xã hội người ăn thịt người tranh giành quyền lợi. Thì mình vô tình tìm thấy nhà bạn. Và nhờ những link đam mỹ hoàn. Nhờ các nhà edit truyện mà bạn giới thiệu mình đã tìm đến theo link để đọc đam mỹ. Mình nhờ đam mỹ mà vượt qua giai đoạn địa ngục tồi tệ đó. Bỏ đi ý định tự sát. Mình vừa đối diện với nghịch cảnh khó khăn gian khổ. Vừa được đam mỹ an ủi tâm hồn. Nhờ vậy mình đã vượt qua. Hiện giờ mình có nhà. Có xe. Có nghề nghiệp. Và có tương lai hoài bão lớn. Nên mình thật sự cám ơn bạn và những nhà edit truyện. Có thể các bạn ko biết rằng việc các bạn đang làm đã cứu được 1 cuộc đời tăm tối. Và đem đến cho nó tương lai hi vọng cỡ nào. Sau nhiều năm lặng lẽ gắn bó. Cuối cùng hôm nay mình lại com. Để cảm tạ. Để vô vàn tri ân. Mong rằng những nhà edit truyện cũng có thể thấy những dòng này. Để biết rằng sở thích dịch truyện đam mỹ của các bạn đã cứu được tính mạng và tương lai của 1 con người. Sau nhiều năm như vậy. Mình vẫn thấy web của bạn. Vẫn cập nhật mới. Mình thật sự rất yêu quý và cảm động. Mong rằng mọi người luôn mạnh khỏe. Bình an. Hạnh phúc. Thành công. Giống như sự tuyệt vời mà mọi người đã đem đến cho mình lúc mình tuyệt vọng. Cầu chúc mọi điều an lành đến cho mọi người. Mình năm nay 30 tuổi rồi. Nhưng mình vĩnh viễn ko quên được. Đêm có ý định tự sát kia. Mình đã tình cờ tìm được nhà bạn như thế nào. Vào đọc những chương truyện để giải tỏa tâm trạng ra sao. Mình biết ơn cả tác giả. Người dịch edit truyện… tất cả những ai đã dùng năng lượng tích cực và sự yêu thích đam mỹ để r vô tình lan tỏa đến mình. Tạo 1 con đường cho mình bước đi theo ánh sáng. Bảo bọc tâm hồn tuyệt vọng của mình. Để mình có thành công của ngày hôm nay. Nếu sau này mình hoàn thành hoài bão. Gây dựng được thương hiệu tên tuổi. Mình nhất định sẽ để 1 khẩu hiệu thật lớn ở các tiệm của mình. Rằng tác giả đam mỹ. Các nhà edit và nhà KUROKOCHII. Luôn được chào đón và hoan nghênh vô cùng ở tiệm của mình. Cùng với nhiều ưu đãi. Để đáp tạ lại sự cứu rỗi của các bạn. Hôm nay mình để com này ở đây là để đánh dấu bước ngoặt thứ 2 trong đời. Lần com đầu là mình khóc lóc trong bất lực. Đau xót và nghẹn ngào vì tìm được nơi cứu rỗi linh hồn. Lần này mình bắt đầu thực hiện hoài bão lớn nhất của mình. Đó là tạo dựng thương hiệu của bản thân. Mong rằng khi quay lại com lần 3. Mình sẽ được gặp tất cả mọi người thông qua chuỗi cửa hiệu của mình. Một lần nữa chân thành cảm tạ và tri ân sâu sắc.

  • mình nghĩ người có công lớn nhất trong việc cứu rỗi bạn chính là bản thân bạn, chúc bạn gặp nhiều thành công và thuận lợi trên con đường mà mình theo đuổi ❤ tớ cũng đang bắt đầu lại mọi thứ ở ngưỡng tuổi 30, không còn nhiều thời gian chăm chút cho blog nhỏ này nữa, nhưng sẽ cố gắng duy trì nó đến cùng. Hẹn sớm gặp lại nhau khi chúng ta cùng tốt đẹp hơn nhé ❤

 4. Khi nào Kuro rảnh thì tổng hợp 2 truyện edit của Thi Hòe với ạ ^^ 2 bộ này của Thi Hòe ổn lắm luôn

  1. Sau khi vứt bỏ tra công
  – Nhà Phong Tuyết Vi Y (betrayal1988): https://www.wattpad.com/story/247170943-ho%C3%A0n-%C4%91m-sau-khi-v%E1%BB%A9t-b%E1%BB%8F-tra-c%C3%B4ng

  2. Hóa ra sư đệ phản diện yêu thầm ta:
  – Nhà Bất Động (Vện) (đã hoàn): https://tomsalus02.wordpress.com/hoa-ra-su-de-phan-dien-yeu-tham-ta-thi-hoe/
  – Nhà Phong Tuyết Vi Y (betrayal1988) (chưa hoàn): https://www.wattpad.com/story/288713703-%C4%91m-th%C3%AC-ra-vai-%C3%A1c-s%C6%B0-%C4%91%E1%BB%87-y%C3%AAu-th%E1%BA%A7m-ta

 5. Truyện này cổ đại ạ.
  Công 9 là con nuôi cả của nhà Tướng Quân (hình như năm đó nhận nuôi là vì tướng quân phu nhân muốn báo ân với bố mẹ ruột đã mất của Công 9 hay sao a).

  Ngoài Công 9 ra thì hai vợ chồng tướng quân còn có hai người con trai, nhị thiếu gia bằng tuổi Công 9 và tam thiếu gia Thụ 9 – con út – nhỏ hơn hai người huynh tận mấy tuổi lận.

  Thụ sinh muộn nên được cả nhà yêu chiều, ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp, tính tình hoạt bát, có chút ngạo kiều.
  Thụ thích Công lắm, hay lẽo đẽo theo ấy, mà Công dù thương như em ruột, cơ mà lâu dần thấy phiền, sau có lần Thụ 9 và Thụ 8 (đứa con của nhị phòng thì phải, bé Thụ này vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, không quan tâm những người hay b.ắt n ạt mình trong phủ nên được Công 9 ưu ái hơn chút) cùng rơi xuống hồ, Công 9 thấy thì chỉ đắn đo vài giây rồi nhảy xuống cứu Thụ 8 lên

  Chăm chăm xem Thụ 8 thế nào, mặc kệ Thụ 9 ng ợ.p nư ớc, mãi sau mới có người chạy đến vớt lên (Công 8 – người này là bạn của ông nhị huynh á, yêu thầm Thụ 9 từ nhỏ).

  Từ lúc đó Thụ bệh suốt một tháng, cũng ch.ết tâm với Công 9, về sau chỉ một lòng kết bạn và báo ân với Công 8, cùng hắn đi dạo luyện kiếm, Công 9 lúc này cũng có chút không quen, khó chịu nha, cơ mà vẫn giả vờ thờ ơ.

  Sau này Tướng phủ xảy ra biến cố, đoạn này mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là Thụ 8 í ch k.ỷ, nhân lúc đó muốn Công 9 bỏ trốn cùng mình, mặc kệ người Tướng phủ tự sinh tự diệt (lúc này mình mới thấy Thụ 8 đág gh ét dã man, trước không nhận ra ), Công 9 lúc này chưa biết trong nhà có biến, nên cùng Thụ 8 rời đi luôn :v.

  Sau vài ngày thì Tướng phủ bị người phóg hoả, Công 8 đến cứu Thụ 9 ra, bảo ẻm chạy đi, còn mình ở lại chấn cửa (ý là ngăn bọn truy s.át ấy), xong cũng bị ch.et thiêu luôn.

  Thụ 9 muốn gửi tin cho Công 9 (để hắn đi b.áo th.ù cho người nhà và Công 8) nhưng bị Thụ 8 xoá dấu vết, Thụ 9 tưởng gửi được rồi, lúc này thân thể yếu ớt không chống đỡ nổi nữa. Công 9 về sau về thăm nhà mới biết mọi chuyện, mới nhận ra sự ích kỷ và ác độc của Thụ 8, hối hận cũng không kịp nữa.

  Chưa hết đâu cuối cùng là Thụ 9 trọng sinh nha, diễn biến tiếp theo là của kiếp sau
  Có ai biết truyện này không ạ, tìm trong vô vọng luôn😭😭

 6. Chào Kurokochi, nếu rảnh bạn có thể thêm tác giả Cổ Mặc Mặc vào list được không?
  Hiện tại đã có 2 bộ được edit là:
  1. Thiếu niên sát vách đẹp như hoa (Hoàn):
  https://banhbaonhanrong.wordpress.com/2020/05/20/dat-gach-thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/
  2. Đức cha sao? Tôi giả vờ là được (Đang edit):
  https://chanhhsiunhun17.wordpress.com/thanh-phu-sao-ta-gia-vo-la-duoc%EF%BF%BC/
  Cảm ơn bạn.

 7. Note vài tg hình như chưa có trong danh sách
  Tich Triều Nam Ca
  1. Xuyên thành omega bị nhân vật phản diện bội tình bạc nghĩa
  https://myjudy1314.wordpress.com/2021/12/17/dm-xuyen-thanh-omega-bi-nhan-vat-phan-dien-boi-tinh-bac-nghia-tich-trieu-nam-ca/
  2. Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về
  https://xanhcham.wordpress.com/2021/09/07/skthvtc-tdcmgstv-van-an/

  Hôi Kiếm Như Vũ
  1. Xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số một
  https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/11/13/xuyen-thanh-nam-the-bach-nguyet-quang-cua-nha-giau-so-mot/
  2. Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi
  https://www.wattpad.com/story/212968570-edit-ho%C3%A0n-%C4%91am-m%E1%BB%B9-tin-t%E1%BB%A9c-t%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-c%E1%BA%ADu-%E1%BA%A5y-ng%E1%BB%8Dt-qu%C3%A1
  3. Nhặt được giống cái
  https://tuuyencac2020.wordpress.com/nhat-duoc-giong-cai-hoi-kiem-nhu-vu/
  4. Tân nương gả thế của đại sư tử nguyên soái
  https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/
  5. Nam thê xung hỉ của gã đàn ông nhà giàu
  https://lacminhthichgiatrang.wordpress.com/2020/08/18/nam-the-xung-hi%CC%89-cu%CC%89a-ga%CC%83-dan-ong-nha-giau-mu%CC%A3c-lu%CC%A3c/

  • Umi ơi bộ “sau khi từ hôn với tra công tui đc cha mẹ giàu sang nhặt về” đó xanhcham bận nên drop & pass rồi bà biết ai dịch tiếp từ chương 44 hong?

  • Ủa nhà đấy bảo là vì bận nên ra chương nhỏ giọt thôi chứ có drop đâu nhỉ? Với bộ này xanh chàm ra đến chương 45 rồi mà :)))))) Hơn nữa có nhà khác làm thì mình hay ko thì mình cũng ko biết nữa, nhưng mà nếu làm thì người ta sẽ làm từ đầu ấy, chứ làm từ chương mới nhất của nhà khác là dịch chen mất :)))))

  • Ủa sao tui đọc editor bảo bận quá nên không ra chương nữa muốn pass truyện liên hệ qua mail mà á nên tui mới hỏi bà nè! Còn nếu bển vẫn còn dịch thì tui đợi á 😮 chứ sp là tâm huyết của họ mà tui cũng chỉ thích đọc 1 văn phong từ đầu tới cuối thôi!

 8. Chào chủ nhà ạ, chúc chủ nhà năm mới vui vẻ :3 Mình xin phép báo tên tác giả ở đây thôi ạ, khi nào chủ nhà rảnh thì làm list nha: Tác giả Bộ Liêm Y, có hai bộ đã và đang edit:

  Năm đó giáp sắt động đế vương:
  https://tsugaki.wordpress.com/hop-da-dong/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/

  71 năm sau khi nhân loại biến tính:
  https://www.wattpad.com/story/292383906-edit-71-n%C4%83m-sau-khi-nh%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-bi%E1%BA%BFn-t%C3%ADnh

  Mình cảm ơn chủ nhà rất nhiều!

 9. Nhờ Kurokochii thêm tác giả Bách Hộ Thiên Đăng vào list nhé, có hai bộ đã được edit dưới đây:
  1) Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được:
  https://www.wattpad.com/story/256671564
  https://katto1605.wordpress.com/category/ongoing-sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/
  2) Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi: https://www.wattpad.com/story/286694292
  Cảm ơn bạn rất nhiều 💕.

 10. Hi bạn, trước đây có thấy bạn đăng mấy bộ nhà mình, mình là editor trên trang shirochanxo.wordpress.com giờ wordpress của mình bị xóa rồi, mình đã chuyển qua domain mới nên nếu được bạn có thể chuyển link qua shirochanxo.blog được không ạ? Ví dụ như link bộ Lỡ bao nuôi giờ sẽ là:

  https://www.shirochanxo.blog/2020/11/30/lo-bao-nuoi-phai-dai-gia-dich-thuc-lam-sao-bay-gio/

  tức là chỉ đổi tên web chính thôi, đuôi vẫn giữ nguyên. Nếu được thì mình xin cảm ơn, còn nếu bạn không làm được thì không sao ạ. Mình cảm ơn trước

 11. Mình đang tìm truyện bộ này hồi mình đọc chưa hoàn mà mình lỡ xóa lịch sử truyện giờ mình quên tên với nội dung truyện luôn. Chỉ nhớ đọc có chi tiết lúc tu luyện hay gì đó mà tiểu nguyên anh của công và thụ không chịu điều khiển của chính chủ tự chạy ra ngoài luôn, 2 bé dễ thương lắm, bé của công lúc nào cũng canh nguyên anh của thụ chằm chằm tới công và thụ muốn chạm cũng không cho. Có đoạn nguyên anh thụ nghịch ngợm chọc phá nguyên anh bé công, bé công nhắm mắt làm lơ tu luyện không để ý bé dỗi chạy về cửa sổ xuýt té thì bé công xuất hiện ôm lại liền.
  Mình chỉ nhớ nhiêu thôi mấy nay ráng nhớ lại mà không nhớ nổi tên truyện bạn nào biết giúp mình với. 😁

 12. Ad ơi thêm tác giả Gia Lý Tồn Khanh, Tang Ốc, Điềm Họa Phảng, Ngô Cửu Điện, Panther, Tĩnh Chu Tiểu Yêu và Anh A Mộc ạ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: