Tổng hợp đam mỹ

.

2f

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ẩn Nặc Lan San
 6. Angelina
 7. Apple
 8. Bắc Mặc Đường
 9. Bạc Mộ Băng Luân
 10. Bắc Tiểu An
 11. Bạch Vân
 12. Bách Quỷ Dạ Hành
 13. Băng Hạ Tuyết
 14. Băng Long
 15. Băng Mị
 16. Báo Chỉ Hồ Tường
 17. Bạo Kì
 18. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 19. Bích Dao
 20. Bích Thủy Mai Lạc
 21. Biên Tưởng
 22. Bình Quả Thụ
 23. Bò Cạp Ôn Nhu
 24. Bùi Lễ
 25. Cẩm Trọng
 26. Cáp Khiếm Huynh
 27. Cận Sắc Ivy
 28. Cận Thị Nhãn
 29. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 30. Cật Phạn Phạn Phạn
 31. Chanh Macaron
 32. Chanh Tử Vũ
 33. Chu Tiểu Man
 34. Chức Vân
 35. Chuế Mộng
 36. Chung Hiểu Sinh
 37. Chung Ý E Gia
 38. Cô Độc Đích Phong
 39. Cổ Ngọc Văn Hương
 40. Cô Quang Tàn Chiếu
 41. Côi Tự
 42. Công Tử Ca
 43. Công Tử Hoan Hỉ
 44. Công Tử Như Lan
 45. Cốt Cốc
 46. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 47. Cửu Dạ
 48. Đả Cương Thi
 49. Dạ Đích
 50. Dạ Du
 51. Đại Phong Quát Quá
 52. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 53. Đào Đào
 54. Đào Phù
 55. Đào Yêu
 56. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 57. Dịch Nhân Bắc
 58. Dịch Tu La
 59. Điềm Mật Sinh Hoạt
 60. Diễm Tuyết Tuyết
 61. Điển Y
 62. Điệp Chi Linh
 63. Dnax
 64. Do Đại Đích Yên
 65. Đỗ Tử Đằng
 66. Doãn Gia
 67. Đoạn Tàng Tình
 68. Đồi
 69. Đồng Hi
 70. Đông Trùng
 71. Đồng Vi
 72. Duật Dương / Duật Nhật
 73. Duật Kiều
 74. Dục Hiểu
 75. Duyên Hà Cố
 76. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 77. Hà Hán
 78. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 79. Hà Phong Đình
 80. Hà Tiêm Giác
 81. Hắc Ám Chi Quang
 82. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 83. Hắc Sắc Cấm Dược
 84. Hàn Mai Mặc Hương
 85. Hàn Y
 86. Hi Hòa Thanh Linh
 87. Hi Nguyệt Công Tử
 88. Hiểu Xuân
 89. Hỏa Ly
 90. Hoặc Trạc Trạc
 91. Hoài Thượng
 92. Hoàng Thành U Hỏa
 93. Hồng Hà / Thương Hải
 94. Hồng Y Quả
 95. Hương Phẩm Tử Hồ
 96. Hương Tiểu Mạch
 97. Huyền
 98. Huyễn Ái Vô Ái
 99. Huyền Tử Phách
 100. Huỳnh Dạ
 101. Kết Kết / La Liên
 102. Kết Tử Thụ
 103. Khai Hoa Bất Kết Quả
 104. Khiêm Thiểu
 105. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 106. Không Mộng
 107. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 108. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 109. Kiều Tu Hồ La Bặc
 110. Killer
 111. Kim Cương Quyển
 112. Kim Nguyên Bảo
 113. Kinh Thành Nam Sủng
 114. Kỳ Lân Ngọc
 115. Lai Tự Viễn Phương
 116. Lạc Dận
 117. Lạc Tân
 118. Lâm Bội
 119. Lam Lâm
 120. Lâm Tịch Ẩn
 121. Lâm Tri Lạc
 122. Lâm Tử Tự
 123. Lăng Báo Tư
 124. Lăng Bộ Nhược Anh
 125. Lãng Hoa Điểm Điểm
 126. Lăng Tử Minh
 127. Lãnh Hương Trần
 128. Lão Lâm
 129. Lê Hoa Yên Vũ
 130. Liên Lạc
 131. Liên Tích Ngưng Mâu
 132. Liễu Mãn Pha
 133. Lililicat
 134. Linh Thệ
 135. Live / Trĩ Nhi
 136. Long Thất
 137. Lữ Thiên Dật
 138. Lục Dã Thiên Hạc
 139. Lương Vụ
 140. Lưu Niên Ức Nguyệt
 141. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 142. Ly Chi Nhược Tố
 143. Lý Tùng Nho
 144. Mặc Hắc Hoa
 145. Mặc Hương Đồng Xú
 146. Mặc Kỳ Lân
 147. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 148. Mạc Tâm Thương
 149. Mạc Thanh Vũ
 150. Mặc Thức Thần
 151. Mặc Trúc
 152. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 153. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 154. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 155. Mạt Hồi
 156. Mê Dương
 157. Mi Như Đại
 158. Mị Sủng Tiểu Vu
 159. Mijia
 160. Mộc Vũ Linh Âm
 161. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 162. Mục Túc Quân
 163. Nam Chi
 164. Nam Phong Ca
 165. Nam Qua Lão Yêu
 166. Nam Quân
 167. Neal
 168. Neleta
 169. Ngã Đích Tiểu Q
 170. Nga Phi
 171. Ngô Trầm Thủy
 172. Ngư Ngư Thuyết
 173. Ngữ Tiếu Lan San
 174. Ngưu Giác Cung
 175. Nguyệt Bội Hoàn
 176. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 177. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 178. Nguyệt Hạ Tang
 179. Nhã Kỷ
 180. Nhã Mị
 181. Nhã Sinh
 182. Nhan Lương Vũ
 183. Nhạn Quá Thanh Thiên
 184. Nhất Phiến Phù Vân
 185. Nhất Thế Hoa Thường
 186. Nhĩ Nhã
 187. Nhu Chi Thiên Vũ
 188. Nhược Hề
 189. Nhược Thủy
 190. Ninh Mông Hoả Diệm
 191. Ô Kiểm Đại Tiếu
 192. Ô Mông Tiểu Yến
 193. Phàn Lạc
 194. Phao Phao Tuyết Nhi
 195. Phi Thiên Dạ Tường
 196. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 197. Phong Dạ Hân
 198. Phong Duy
 199. Phong Khởi Liên Y
 200. Phong Lộng
 201. Phong Lưu Thư Ngốc
 202. Phong Quá Vô Ngân
 203. Phong Xuy Tiễn Vũ
 204. Phù Phong Lưu Ly
 205. Priest
 206. Qifu A / Khí Phụ A
 207. Quân Thái Bình
 208. Quỷ Sách
 209. Quỷ Sửu
 210. Quyết Tuyệt
 211. Sắc Như Không
 212. Sài Kê Đản
 213. Sài Mễ Du Diêm
 214. Sát Na Phương Nhan
 215. Sát Tiểu Hoàn
 216. Sisimo
 217. Sở Hàn Y Thanh
 218. Sơ Vẫn Giang Hồ
 219. Ssy124
 220. Tạm Đao Gia Môn
 221. Tam Tam Đắc Cửu
 222. Tam Thập Tái
 223. Tang Phi Ngư
 224. Tàng Yêu
 225. Tây Lăng Minh
 226. Tây Tử Tự
 227. Thẩm Dạ Diễm
 228. Thẩm Hề Hòa
 229. Thanh Khâu
 230. Thanh La Phiến Tử
 231. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 232. Thanh Sắc Vũ Dực
 233. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 234. Thảo Thảo
 235. Thập Thế
 236. Thất Dạ Vong Tình
 237. Thất Nhan Nhan
 238. Thất Thế Hữu Hạnh
 239. Thất Ưu
 240. Thì Bất Đãi Ngã
 241. Thiên Bình Tọa
 242. Thiển Đạm Sắc
 243. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 244. Thiên Khỏa Thụ
 245. Thiên Kim Bất Mại
 246. Thiên Lại Chỉ Diên
 247. Thiên Na
 248. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 249. Thiên Sứ J
 250. Thiệu Ly
 251. Thu Chí Thủy
 252. Thứ Hồng
 253. Thu Trì Vũ
 254. Thủy Ấn
 255. Thụy Giả
 256. Thủy Thiên Thừa
 257. Ti Đạc
 258. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 259. Tiêu
 260. Tiểu Bộ
 261. Tiêu Đường Đông Qua
 262. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 263. Tiểu Hòa
 264. Tiêu Lâm
 265. Tiếu Mị Mị
 266. Tiểu Tần Tử
 267. Tiểu Trư Tước
 268. Tiểu Yêu Tử
 269. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 270. Tĩnh Thủy Biên
 271. Tô Biệt Tự
 272. Tô Đặc
 273. Tô Du Bính
 274. Tố Phi Liễu
 275. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 276. Tồn Tại Tường Giác
 277. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 278. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 279. Trần Ấn / Thương Thiên
 280. Trần Thế Chi Thương
 281. Trần Tiểu Thái
 282. Trang Sinh Hiểu Mộng
 283. Triệt Dạ Lưu Hương
 284. Trường Sinh Thiên Diệp
 285. Trường Vụ
 286. Tự Băng Tự Thủy
 287. Từ Cảnh Niên
 288. Tứ Chích Cước
 289. Tư Hương Minh Nguyệt
 290. Tử Mộc
 291. Tử Sắc Mộc Ốc
 292. Tu Thất
 293. Tự Từ
 294. Từ Từ Đồ Chi
 295. Tử Vũ Nguyệt Diên
 296. Tùy Phong Phi
 297. Tuyết Nguyên U Linh
 298. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 299. U Hoàng Tử Lam
 300. Vainy
 301. Vạn Diệt Chi Thương
 302. Vân Liễu
 303. Vân Quá Thị Phi
 304. Vạn Sắc
 305. Vân Thượng Gia Tử
 306. Vạn Tiểu Mê
 307. Vi Phong Đường Đường
 308. Vị Tịch
 309. Vô Thố Thương Hoàng
 310. Vũ Điền Quân
 311. Vụ Dung
 312. Vũ Tiểu Phi
 313. Vu Triết
 314. Xà Hạt Điểm Điểm
 315. Xương Bồ
 316. Y Đình Mạt Đồng
 317. Y Lạc Thành Hỏa
 318. Yên Thị
 319. Yên Tử
 320. Yêu Thương Hải
 321. YY Đích Liệt Tích

390 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Bạn ơi mình đang tìm một bộ đam mỹ mà không nhớ tên, cũng không nhớ tác giả. Bộ đó là hiện đại văn, công ban đầu không thích đồng tính do ba anh sống chung với người đàn ông khác nhưng sau bị em thụ dụ dỗ, em thụ si tình anh công lâu rồi, sau hình như là bị thương vì anh công nên anh khăn gói theo em về nhà để chăm sóc rồi đổ em ấy luôn. Mình còn nhớ một chi tiết là lúc 2 người đứng trước hành lang phòng em thụ, anh công nhìn thấy “trong mắt em như có ánh lửa, rực lên giữa trời đêm”, đại khái là vậy. Bạn nếu nhớ ra chi tiết trong truyện nào thì nói giúp mình với nhé. Bộ này mình rất thích, đặc biệt là tính quật cường của bạn thụ nên muốn đọc lại thêm lần nữa. Hi vọng là nhận dc tin vui từ bạn 😊

 2. Mình xin lỗi vì vô đây cmt không liên quan mấy, cơ mà mục lục bộ “Xung quanh tôi, không phải nằm vùng cũng là gay” đâu rồi ạ?????
  Đêm hôm qua vẫn thấy mà sao nay lại biến mất r TT.TT mình đã bỏ qua mất cái gì sao :<

 3. Mỹ nhân ới ~~~~ . Cho tớ xin link vài bộ đổ thạch edit hoàn được hk , cục tưng tiểu thụ nhà tớ mới đọc xong bộ đam mỹ “đổ thạch sư” thấy hay wa muốn đọc cùng thể loại mà tìm hk thấy . Mà ẻm ngốc tiếng trung hay từ hán việt lắm , nên ta nhớ nhà kurokoichi mình nhiều đam mỹ edit hoàn hay lắm nên xin giúp đỡ ~~~~~ (^_^) ~~~~~ .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: