Tổng hợp đam mỹ

.

2f

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ẩn Nặc Lan San
 6. Angelina
 7. Apple
 8. Bắc Mặc Đường
 9. Bạc Mộ Băng Luân
 10. Bắc Tiểu An
 11. Bạch Vân
 12. Bách Quỷ Dạ Hành
 13. Băng Hạ Tuyết
 14. Băng Long
 15. Băng Mị
 16. Báo Chỉ Hồ Tường
 17. Bạo Kì
 18. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 19. Bích Dao
 20. Bích Thủy Mai Lạc
 21. Biên Tưởng
 22. Bình Quả Thụ
 23. Bò Cạp Ôn Nhu
 24. Bùi Lễ
 25. Cẩm Trọng
 26. Cáp Khiếm Huynh
 27. Cận Sắc Ivy
 28. Cận Thị Nhãn
 29. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 30. Cật Phạn Phạn Phạn
 31. Chanh Tử Vũ
 32. Chu Tiểu Man
 33. Chức Vân
 34. Chuế Mộng
 35. Chung Hiểu Sinh
 36. Chung Ý E Gia
 37. Chuyên Nghiệp Vi Quan
 38. Cô Độc Đích Phong
 39. Cổ Ngọc Văn Hương
 40. Cô Quang Tàn Chiếu
 41. Côi Tự
 42. Công Tử Ca
 43. Công Tử Hoan Hỉ
 44. Công Tử Như Lan
 45. Cốt Cốc
 46. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 47. Cửu Dạ
 48. Đả Cương Thi
 49. Dạ Đích
 50. Dạ Du
 51. Đại Phong Quát Quá
 52. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 53. Đào Đào
 54. Đào Phù
 55. Đào Yêu
 56. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 57. Dịch Nhân Bắc
 58. Dịch Tu La
 59. Điềm Mật Sinh Hoạt
 60. Diễm Tuyết Tuyết
 61. Điển Y
 62. Điệp Chi Linh
 63. Dnax
 64. Do Đại Đích Yên
 65. Đỗ Tử Đằng
 66. Doãn Gia
 67. Đoạn Tàng Tình
 68. Đồi
 69. Đồng Hi
 70. Đông Trùng
 71. Đồng Vi
 72. Duật Dương / Duật Nhật
 73. Duật Kiều
 74. Dục Hiểu
 75. Duyên Hà Cố
 76. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 77. Hà Hán
 78. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 79. Hà Phong Đình
 80. Hà Tiêm Giác
 81. Hắc Ám Chi Quang
 82. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 83. Hắc Sắc Cấm Dược
 84. Hàn Mai Mặc Hương
 85. Hàn Y
 86. Hi Hòa Thanh Linh
 87. Hi Nguyệt Công Tử
 88. Hiểu Xuân
 89. Hỏa Ly
 90. Hoặc Trạc Trạc
 91. Hoài Thượng
 92. Hoàng Thành U Hỏa
 93. Hồng Hà / Thương Hải
 94. Hồng Y Quả
 95. Hương Phẩm Tử Hồ
 96. Hương Tiểu Mạch
 97. Huyền
 98. Huyễn Ái Vô Ái
 99. Huyền Tử Phách
 100. Huỳnh Dạ
 101. Kết Kết / La Liên
 102. Kết Tử Thụ
 103. Khai Hoa Bất Kết Quả
 104. Khiêm Thiểu
 105. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 106. Không Mộng
 107. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 108. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 109. Kiều Tu Hồ La Bặc
 110. Killer
 111. Kim Cương Quyển
 112. Kim Nguyên Bảo
 113. Kinh Thành Nam Sủng
 114. Kỳ Lân Ngọc
 115. Lai Tự Viễn Phương
 116. Lạc Dận
 117. Lạc Tân
 118. Lâm Bội
 119. Lam Lâm
 120. Lâm Tịch Ẩn
 121. Lâm Tri Lạc
 122. Lâm Tử Tự
 123. Lăng Báo Tư
 124. Lăng Bộ Nhược Anh
 125. Lãng Hoa Điểm Điểm
 126. Lăng Tử Minh
 127. Lãnh Hương Trần
 128. Lão Lâm
 129. Lê Hoa Yên Vũ
 130. Lệ Mộ Huyết Lan
 131. Liên Lạc
 132. Liên Tích Ngưng Mâu
 133. Liễu Mãn Pha
 134. Lililicat
 135. Linh Thệ
 136. Live / Trĩ Nhi
 137. Long Thất
 138. Lữ Thiên Dật
 139. Lục Dã Thiên Hạc
 140. Lương Vụ
 141. Lưu Niên Ức Nguyệt
 142. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 143. Ly Chi Nhược Tố
 144. Lý Tùng Nho
 145. Mặc Hắc Hoa
 146. Mặc Hương Đồng Xú
 147. Mặc Kỳ Lân
 148. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 149. Mạc Như Quy
 150. Mạc Tâm Thương
 151. Mạc Thần Hoan
 152. Mạc Thanh Vũ
 153. Mặc Thức Thần
 154. Mặc Trúc
 155. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 156. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 157. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 158. Mạt Hồi
 159. Mê Dương
 160. Mi Như Đại
 161. Mị Sủng Tiểu Vu
 162. Mijia
 163. Mộc Vũ Linh Âm
 164. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 165. Mục Túc Quân
 166. Nam Chi
 167. Nam Phong Ca
 168. Nam Qua Lão Yêu
 169. Nam Quân
 170. Neal
 171. Neleta
 172. Ngã Đích Tiểu Q
 173. Nga Phi
 174. Ngô Trầm Thủy
 175. Ngư Ngư Thuyết
 176. Ngữ Tiếu Lan San
 177. Ngưu Giác Cung
 178. Nguyệt Bội Hoàn
 179. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 180. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 181. Nguyệt Hạ Tang
 182. Nhã Kỷ
 183. Nhã Mị
 184. Nhã Sinh
 185. Nhan Lương Vũ
 186. Nhạn Quá Thanh Thiên
 187. Nhất Phiến Phù Vân
 188. Nhất Thế Hoa Thường
 189. Nhị Bức Nham Tế Bào
 190. Nhĩ Nhã
 191. Nhu Chi Thiên Vũ
 192. Nhược Hề
 193. Nhược Thủy
 194. Ninh Mông Hoả Diệm
 195. Ô Kiểm Đại Tiếu
 196. Ô Mông Tiểu Yến
 197. Oa Qua Oa
 198. Phàn Lạc
 199. Phao Phao Tuyết Nhi
 200. Phi Thiên Dạ Tường
 201. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 202. Phong Dạ Hân
 203. Phong Duy
 204. Phong Khởi Liên Y
 205. Phong Lộng
 206. Phong Lưu Thư Ngốc
 207. Phong Quá Vô Ngân
 208. Phong Xuy Tiễn Vũ
 209. Phù Phong Lưu Ly
 210. Priest
 211. Qifu A / Khí Phụ A
 212. Quân Thái Bình
 213. Quỷ Sách
 214. Quỷ Sửu
 215. Quyết Tuyệt
 216. Sắc Như Không
 217. Sài Kê Đản
 218. Sài Mễ Du Diêm
 219. Sát Na Phương Nhan
 220. Sát Tiểu Hoàn
 221. Sisimo
 222. Sở Hàn Y Thanh
 223. Sơ Vẫn Giang Hồ
 224. Ssy124
 225. Tạm Đao Gia Môn
 226. Tam Tam Đắc Cửu
 227. Tam Thập Tái
 228. Tang Phi Ngư
 229. Tàng Yêu
 230. Tây Lăng Minh
 231. Tây Tử Tự
 232. Thẩm Dạ Diễm
 233. Thẩm Hề Hòa
 234. Thanh Khâu
 235. Thanh La Phiến Tử
 236. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 237. Thanh Sắc Vũ Dực
 238. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 239. Thảo Thảo
 240. Thập Thế
 241. Thất Dạ Vong Tình
 242. Thất Nhan Nhan
 243. Thất Thế Hữu Hạnh
 244. Thất Ưu
 245. Thì Bất Đãi Ngã
 246. Thiên Bình Tọa
 247. Thiển Đạm Sắc
 248. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 249. Thiên Khỏa Thụ
 250. Thiên Kim Bất Mại
 251. Thiên Lại Chỉ Diên
 252. Thiên Na
 253. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 254. Thiên Sứ J
 255. Thiệu Ly
 256. Thu Chí Thủy
 257. Thứ Hồng
 258. Thu Trì Vũ
 259. Thủy Ấn
 260. Thụy Giả
 261. Thủy Thiên Thừa
 262. Ti Đạc
 263. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 264. Tiêu
 265. Tiểu Bộ
 266. Tiêu Đường Đông Qua
 267. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 268. Tiểu Hòa
 269. Tiêu Lâm
 270. Tiếu Mị Mị
 271. Tiểu Tần Tử
 272. Tiểu Trư Tước
 273. Tiểu Yêu Tử
 274. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 275. Tĩnh Thủy Biên
 276. Tô Biệt Tự
 277. Tô Đặc
 278. Tô Du Bính
 279. Tố Phi Liễu
 280. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 281. Tồn Tại Tường Giác
 282. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 283. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 284. Trần Ấn / Thương Thiên
 285. Trần Thế Chi Thương
 286. Trần Tiểu Thái
 287. Trang Sinh Hiểu Mộng
 288. Triệt Dạ Lưu Hương
 289. Trường Sinh Thiên Diệp
 290. Trường Vụ
 291. Tự Băng Tự Thủy
 292. Từ Cảnh Niên
 293. Tứ Chích Cước
 294. Tư Hương Minh Nguyệt
 295. Tử Mộc
 296. Tử Sắc Mộc Ốc
 297. Tu Thất
 298. Tự Từ
 299. Từ Từ Đồ Chi
 300. Tử Vũ Nguyệt Diên
 301. Tùy Phong Phi
 302. Tuyết Nguyên U Linh
 303. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 304. U Hoàng Tử Lam
 305. Vainy
 306. Vạn Diệt Chi Thương
 307. Vân Liễu
 308. Vân Quá Thị Phi
 309. Vạn Sắc
 310. Vân Thượng Gia Tử
 311. Vạn Tiểu Mê
 312. Vi Phong Đường Đường
 313. Vị Tịch
 314. Vô Thố Thương Hoàng
 315. Vũ Điền Quân
 316. Vụ Dung
 317. Vũ Tiểu Phi
 318. Vu Triết
 319. Xà Hạt Điểm Điểm
 320. Xương Bồ
 321. Y Đình Mạt Đồng
 322. Y Lạc Thành Hỏa
 323. Yên Thị
 324. Yên Tử
 325. Yêu Thương Hải
 326. YY Đích Liệt Tích
Advertisements

426 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Hôm nay vào nhà, thấy bạn treo dòng thông báo đang ốm. Mong bạn mau khỏe, giờ đang có dịch sốt xuất huyết, nếu sốt dai bạn nhớ chịu khó đi bệnh viện nhé 😥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: