Tổng hợp đam mỹ

.

2f

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ẩn Nặc Lan San
 6. Angelina
 7. Apple
 8. Bắc Mặc Đường
 9. Bạc Mộ Băng Luân
 10. Bắc Tiểu An
 11. Bạch Vân
 12. Bách Quỷ Dạ Hành
 13. Băng Hạ Tuyết
 14. Băng Long
 15. Băng Mị
 16. Báo Chỉ Hồ Tường
 17. Bạo Kì
 18. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 19. Bích Dao
 20. Bích Thủy Mai Lạc
 21. Biên Tưởng
 22. Bình Quả Thụ
 23. Bò Cạp Ôn Nhu
 24. Bùi Lễ
 25. Cẩm Trọng
 26. Cáp Khiếm Huynh
 27. Cận Sắc Ivy
 28. Cận Thị Nhãn
 29. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 30. Chanh Macaron
 31. Chanh Tử Vũ
 32. Chu Tiểu Man
 33. Chức Vân
 34. Chuế Mộng
 35. Chung Hiểu Sinh
 36. Chung Ý E Gia
 37. Cô Độc Đích Phong
 38. Cổ Ngọc Văn Hương
 39. Cô Quang Tàn Chiếu
 40. Côi Tự
 41. Công Tử Ca
 42. Công Tử Hoan Hỉ
 43. Công Tử Như Lan
 44. Cốt Cốc
 45. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 46. Cửu Dạ
 47. Đả Cương Thi
 48. Dạ Đích
 49. Dạ Du
 50. Đại Phong Quát Quá
 51. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 52. Đào Đào
 53. Đào Phù
 54. Đào Yêu
 55. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 56. Dịch Nhân Bắc
 57. Dịch Tu La
 58. Điềm Mật Sinh Hoạt
 59. Diễm Tuyết Tuyết
 60. Điển Y
 61. Điệp Chi Linh
 62. Dnax
 63. Do Đại Đích Yên
 64. Đỗ Tử Đằng
 65. Doãn Gia
 66. Đoạn Tàng Tình
 67. Đồi
 68. Đồng Hi
 69. Đông Trùng
 70. Đồng Vi
 71. Duật Dương / Duật Nhật
 72. Duật Kiều
 73. Dục Hiểu
 74. Duyên Hà Cố
 75. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 76. Hà Hán
 77. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 78. Hà Phong Đình
 79. Hà Tiêm Giác
 80. Hắc Ám Chi Quang
 81. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 82. Hắc Sắc Cấm Dược
 83. Hàn Mai Mặc Hương
 84. Hàn Y
 85. Hi Hòa Thanh Linh
 86. Hi Nguyệt Công Tử
 87. Hiểu Xuân
 88. Hỏa Ly
 89. Hoặc Trạc Trạc
 90. Hoài Thượng
 91. Hoàng Thành U Hỏa
 92. Hồng Hà / Thương Hải
 93. Hồng Y Quả
 94. Hương Phẩm Tử Hồ
 95. Hương Tiểu Mạch
 96. Huyền
 97. Huyễn Ái Vô Ái
 98. Huyền Tử Phách
 99. Huỳnh Dạ
 100. Kết Kết / La Liên
 101. Kết Tử Thụ
 102. Khai Hoa Bất Kết Quả
 103. Khiêm Thiểu
 104. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 105. Không Mộng
 106. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 107. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 108. Kiều Tu Hồ La Bặc
 109. Killer
 110. Kim Cương Quyển
 111. Kim Nguyên Bảo
 112. Kinh Thành Nam Sủng
 113. Kỳ Lân Ngọc
 114. Lai Tự Viễn Phương
 115. Lạc Dận
 116. Lạc Tân
 117. Lâm Bội
 118. Lam Lâm
 119. Lâm Tịch Ẩn
 120. Lâm Tử Tự
 121. Lăng Báo Tư
 122. Lăng Bộ Nhược Anh
 123. Lãng Hoa Điểm Điểm
 124. Lăng Tử Minh
 125. Lãnh Hương Trần
 126. Lão Lâm
 127. Lê Hoa Yên Vũ
 128. Liên Lạc
 129. Liên Tích Ngưng Mâu
 130. Liễu Mãn Pha
 131. Lililicat
 132. Linh Thệ
 133. Live / Trĩ Nhi
 134. Long Thất
 135. Lữ Thiên Dật
 136. Lục Dã Thiên Hạc
 137. Lương Vụ
 138. Lưu Niên Ức Nguyệt
 139. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 140. Ly Chi Nhược Tố
 141. Lý Tùng Nho
 142. Mặc Hắc Hoa
 143. Mặc Hương Đồng Xú
 144. Mặc Kỳ Lân
 145. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 146. Mạc Tâm Thương
 147. Mạc Thanh Vũ
 148. Mặc Thức Thần
 149. Mặc Trúc
 150. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 151. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 152. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 153. Mạt Hồi
 154. Mê Dương
 155. Mi Như Đại
 156. Mị Sủng Tiểu Vu
 157. Mijia
 158. Mộc Vũ Linh Âm
 159. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 160. Mục Túc Quân
 161. Nam Chi
 162. Nam Phong Ca
 163. Nam Qua Lão Yêu
 164. Nam Quân
 165. Neal
 166. Neleta
 167. Ngã Đích Tiểu Q
 168. Nga Phi
 169. Ngô Trầm Thủy
 170. Ngư Ngư Thuyết
 171. Ngữ Tiếu Lan San
 172. Ngưu Giác Cung
 173. Nguyệt Bội Hoàn
 174. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 175. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 176. Nguyệt Hạ Tang
 177. Nhã Kỷ
 178. Nhã Mị
 179. Nhã Sinh
 180. Nhan Lương Vũ
 181. Nhạn Quá Thanh Thiên
 182. Nhất Phiến Phù Vân
 183. Nhất Thế Hoa Thường
 184. Nhĩ Nhã
 185. Nhu Chi Thiên Vũ
 186. Nhược Hề
 187. Nhược Thủy
 188. Ninh Mông Hoả Diệm
 189. Ô Kiểm Đại Tiếu
 190. Ô Mông Tiểu Yến
 191. Phàn Lạc
 192. Phao Phao Tuyết Nhi
 193. Phi Thiên Dạ Tường
 194. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 195. Phong Dạ Hân
 196. Phong Duy
 197. Phong Khởi Liên Y
 198. Phong Lộng
 199. Phong Lưu Thư Ngốc
 200. Phong Quá Vô Ngân
 201. Phong Xuy Tiễn Vũ
 202. Phù Phong Lưu Ly
 203. Priest
 204. Qifu A / Khí Phụ A
 205. Quân Thái Bình
 206. Quỷ Sách
 207. Quỷ Sửu
 208. Quyết Tuyệt
 209. Sắc Như Không
 210. Sài Kê Đản
 211. Sài Mễ Du Diêm
 212. Sát Na Phương Nhan
 213. Sát Tiểu Hoàn
 214. Sisimo
 215. Sở Hàn Y Thanh
 216. Sơ Vẫn Giang Hồ
 217. Ssy124
 218. Tạm Đao Gia Môn
 219. Tam Tam Đắc Cửu
 220. Tam Thập Tái
 221. Tang Phi Ngư
 222. Tàng Yêu
 223. Tây Lăng Minh
 224. Tây Tử Tự
 225. Thẩm Dạ Diễm
 226. Thẩm Hề Hòa
 227. Thanh Khâu
 228. Thanh La Phiến Tử
 229. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 230. Thanh Sắc Vũ Dực
 231. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 232. Thảo Thảo
 233. Thập Thế
 234. Thất Dạ Vong Tình
 235. Thất Nhan Nhan
 236. Thất Thế Hữu Hạnh
 237. Thất Ưu
 238. Thì Bất Đãi Ngã
 239. Thiên Bình Tọa
 240. Thiển Đạm Sắc
 241. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 242. Thiên Khỏa Thụ
 243. Thiên Kim Bất Mại
 244. Thiên Lại Chỉ Diên
 245. Thiên Na
 246. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 247. Thiên Sứ J
 248. Thiệu Ly
 249. Thu Chí Thủy
 250. Thứ Hồng
 251. Thu Trì Vũ
 252. Thủy Ấn
 253. Thụy Giả
 254. Thủy Thiên Thừa
 255. Ti Đạc
 256. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 257. Tiêu
 258. Tiểu Bộ
 259. Tiêu Đường Đông Qua
 260. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 261. Tiểu Hòa
 262. Tiêu Lâm
 263. Tiếu Mị Mị
 264. Tiểu Tần Tử
 265. Tiểu Trư Tước
 266. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 267. Tĩnh Thủy Biên
 268. Tô Biệt Tự
 269. Tô Đặc
 270. Tô Du Bính
 271. Tố Phi Liễu
 272. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 273. Tồn Tại Tường Giác
 274. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 275. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 276. Trần Ấn / Thương Thiên
 277. Trần Thế Chi Thương
 278. Trần Tiểu Thái
 279. Trang Sinh Hiểu Mộng
 280. Triệt Dạ Lưu Hương
 281. Trường Sinh Thiên Diệp
 282. Trường Vụ
 283. Tự Băng Tự Thủy
 284. Từ Cảnh Niên
 285. Tứ Chích Cước
 286. Tư Hương Minh Nguyệt
 287. Tử Mộc
 288. Tử Sắc Mộc Ốc
 289. Tu Thất
 290. Tự Từ
 291. Từ Từ Đồ Chi
 292. Tử Vũ Nguyệt Diên
 293. Tùy Phong Phi
 294. Tuyết Nguyên U Linh
 295. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 296. U Hoàng Tử Lam
 297. Vainy
 298. Vạn Diệt Chi Thương
 299. Vân Liễu
 300. Vân Quá Thị Phi
 301. Vạn Sắc
 302. Vân Thượng Gia Tử
 303. Vạn Tiểu Mê
 304. Vi Phong Đường Đường
 305. Vị Tịch
 306. Vô Thố Thương Hoàng
 307. Vũ Điền Quân
 308. Vụ Dung
 309. Vũ Tiểu Phi
 310. Vu Triết
 311. Xà Hạt Điểm Điểm
 312. Xương Bồ
 313. Y Đình Mạt Đồng
 314. Y Lạc Thành Hỏa
 315. Yên Thị
 316. Yên Tử
 317. Yêu Thương Hải

384 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Bạn ơi mình đang tìm một bộ đam mỹ mà không nhớ tên, cũng không nhớ tác giả. Bộ đó là hiện đại văn, công ban đầu không thích đồng tính do ba anh sống chung với người đàn ông khác nhưng sau bị em thụ dụ dỗ, em thụ si tình anh công lâu rồi, sau hình như là bị thương vì anh công nên anh khăn gói theo em về nhà để chăm sóc rồi đổ em ấy luôn. Mình còn nhớ một chi tiết là lúc 2 người đứng trước hành lang phòng em thụ, anh công nhìn thấy “trong mắt em như có ánh lửa, rực lên giữa trời đêm”, đại khái là vậy. Bạn nếu nhớ ra chi tiết trong truyện nào thì nói giúp mình với nhé. Bộ này mình rất thích, đặc biệt là tính quật cường của bạn thụ nên muốn đọc lại thêm lần nữa. Hi vọng là nhận dc tin vui từ bạn 😊

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: