Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

2 Ám Bạch Mộc Tô Lý
A Đậu Mộc Vũ Linh Âm
Á Mạch Ngốc Mộng Khê Thạch
A Nguyễn Hữu Tửu Mục Túc Quân
Ái Khán Thiên Nãi Khẩu Tạp
Ẩn Nặc Lan San Nam Chi
Angelina Nam Phong Ca
Apple Nam Qua Lão Yêu
Bạc Mộ Băng Luân Nam Quân
Bắc Nam Neleta
Bắc Tiểu An Ngã Đích Tiểu Q
Bạch Giới Tử Nga Phi
Bạch Lộ Vị Sương Ngô Trầm Thủy
Bách Quỷ Dạ Hành Ngư Ngư Thuyết
Bạch Vân Ngũ Quân
Băng Long Ngữ Tiếu Lan San
Băng Mị Ngưu Giác Cung
Báo Chỉ Hồ Tường Nguyệt Bán Đinh
Bạo Kì Nguyệt Bội Hoàn
Bất Dạ Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn Nguyệt Hạ Kim Hồ
Bất Hội Hạ Kỳ Nguyệt Hạ Tang
Bất Vấn Tam Cửu Nhã Kỷ
Bích Dao Nhã Mị
Bích Thủy Mai Lạc Nhã Sinh
Biển Đam Nhất Hào Nhan Lương Vũ
Biên Tưởng Nhạn Quá Thanh Thiên
Bình Quả Thụ Nhập Loạn
Bò Cạp Ôn Nhu Nhất Bả Sát Trư Đao
Bùi Lễ Nhất Bôi Tửu Lương
Cẩm Trọng Nhất Cá Mễ Bính
Cận Sắc Ivy Nhất Chích Đại Nhạn
Cao Đài Thụ Sắc Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
Cáp Khiếm Huynh Nhất Diệp Bồ Đề
Cật Phạn Phạn Phạn Nhất Phiến Phù Vân
Cẩu Oa Tử Nhất Thập Tứ Châu
Chanh Tử Vũ Nhất Thế Hoa Thường
Chiết Nhất Mai Châm Nhị Bức Nham Tế Bào
Chu Tiểu Man Nhĩ Nhã
Chức Vân Nhiễm Nhĩ
Chuế Mộng Nhu Chi Thiên Vũ
Chung Hiểu Sinh Nhục Bao Bất Cật Nhục
Chung Ý E Gia Nhược Hề
Cô Độc Đích Phong Nhược Thủy
Cổ Ngọc Văn Hương Nhược Ương Quân
Cô Quang Tàn Chiếu Ninh Mông Hoả Diệm
Côi Tự Ô Kiểm Đại Tiếu
Công Tử Hoan Hỉ Ô Mông Tiểu Yến
Công Tử Như Lan Oa Qua Oa
Công Tử Vu Ca PEPA
Công Tử Ca Phàn Lạc
Công Tử Ưu Phao Phao Tuyết Nhi
Cốt Cốc Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Cuồng Thượng Gia Cuồng Phi Thiên Dạ Tường
Cuồng Tưởng Chi Đồ Phong Dạ Hân
Cửu Dạ Phong Duy
Đả Cương Thi Phong Khởi Liên Y
Dạ Đích Phong Lộng
Dạ Du Phong Lưu Thư Ngốc
Đại Giác Tiên Sinh Phong Quá Vô Ngân
Đại Giang Lưu Phong Xuy Tiễn Vũ
Đại Phong Quát Quá Phù Phong Lưu Ly
Đại Thanh Q3 Priest
Đại Viên Tử Qifu A
Dẫn Lộ Tinh Quân Xuyên
Đào Bảo Quyển Quỷ Sách
Đào Chi Yêu Quỷ Sửu
Đào Đào Quyết Tuyệt
Đào Phù Sắc Như Không
Đào Yêu Sài Kê Đản
Địa Phủ Tiểu Khuyển Sài Mễ Du Diêm
Dịch Nhân Bắc Sát Na Phương Nhan
Dịch Tu La Sát Tiểu Hoàn
Điềm Mật Sinh Hoạt SISIMO
Diễm Qủy Thất Nương Sở Hàn Y Thanh
Diễm Tuyết Tuyết Sơ Hòa
Điển Y Sơ Vẫn Giang Hồ
Điệp Chi Linh Ssy124
Diệp Ức Lạc Superpanda
Dnax Tạm Đao Gia Môn
Do Đại Đích Yên Tam Thập Tái
Đỗ Tử Đằng Tân Miêu
Doãn Gia Tần Tam Kiến
Đoạn Tàng Tình Tang Phi Ngư
Đồi Tàng Yêu
Đồng Hi Tạp Bỉ Khâu
Đông Thi Nương Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Đông Trùng Tây Lăng Minh
Đồng Vi Tây Tây Đặc
Du Du Tiên Tây Tử Tự
Du Mộng Y Nhiên Thẩm Dạ Diễm
Dư Trình Thẩm Hề Hòa
Duật Kiều Thanh Đoan
Dục Hiểu Thanh Khâu
Đường Tửu Khanh Thanh Khâu Thiên Dạ
Duyên Hà Cố Thanh La Phiến Tử
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Thanh Mỗi
Giang Nam Hồn Cô Nương Thanh Sắc Vũ Dực
Hà Hán Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Hà Mễ Sao Phấn Ti Thảo Thảo
Hà Phong Đình Thập Cửu Dao
Hà Tiêm Giác Thập Thế
Hạ Tiểu Chính Thất Dạ Vong Tình
Hắc Ám Chi Quang Thất Nhan Nhan
Hắc Bạch Kiếm Yêu Thất Thế Hữu Hạnh
Hắc Sắc Cấm Dược Thất Ưu
Hàn Mai Mặc Hương Thì Bất Đãi Ngã
Hàn Thục Thị Tửu Cật Trà
Hàn Y Thiên Bình Tọa
Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Thiển Đạm Sắc
Hi Hòa Thanh Linh Thiên Đường Phóng Trục Giả
Hi Nguyệt Công Tử Thiên Hạ Thiên
Hiểu Xuân Thiên Khỏa Thụ
Hồ Ly Bất Quy Thiên Kim Bất Mại
Hỏa Ly Thiên Lại Chỉ Diên
Hoa Ngộ Nha Thiên Na
Họa Ngữ Thiên Nham
Hoặc Trạc Trạc Thiên Phong Nhất Hạc
Hoài Thượng Thiên Sứ J
Hoàng Thành U Hỏa Thiệu Ly
Hoang Xuyên Đại Thu Chí Thủy
Hồi Nam Tước Thứ Hồng
Hồng Hà Thu Thiên Tại Thời
Hồng Y Quả Thu Trì Vũ
Hứa Bán Tiên Thương Ngô Tân Bạch
Hương Phẩm Tử Hồ Thủy Ấn
Hương Tiểu Mạch Thụy Giả
Huyền Thụy Mang
Huyễn Ái Vô Ái Thủy Thiên Thừa
Huyền Tử Phách Ti Đạc
Huỳnh Dạ Tịch Tịch Lý
Kết Kết Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Kết Tử Thụ Tiêu
Khách Hề Tiểu Bộ
Kháo Kháo Tiêu Đường Đông Qua
Khiêm Thiểu Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Khốn Khốn Khốn A Tiêu Lâm
Khốn Thành Hùng Miêu Tiếu Mị Mị
Khốn Ỷ Nguy Lâu Tiểu Tần Tử
Không Mộng Tiểu Trư Tước
Khương Đường Tiểu Yêu Tử
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Kiếm Đoạn Đào Yêu Tinh Nguyệt
Kiều Bệ Tĩnh Thủy Biên
Kiều Tu Hồ La Bặc Tô Biệt Tự
Killer Tô Cảnh Nhàn
Kim Cương Quyển Tô Đặc
Kim Nguyên Bảo Tô Du Bính
Kim Thập Tứ Thoa Tô Nhiễm Thanh
Kinh Thành Nam Sủng Tố Phi Liễu
Kỵ Kình Nam Khứ Tố Trường Thiên
Kỳ Lân Ngọc Tội Hóa
Lạc Dận Tồn Tại Tường Giác
Lạc Tân Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Lai Tự Viễn Phương Trần Ẩn
Lâm Áng Tư Trần Ấn – Thiên Thương
Lâm Bội Trần Thế Chi Thương
Lam Lâm Trần Tiểu Thái
Lâm Tịch Ẩn Trang Sinh Hiểu Mộng
Lâm Tri Lạc Trì Đại Tối Cường
Lâm Tử Tự Trĩ Sở
Lân Tiềm Triệt Dạ Lưu Hương
Lăng Báo Tư Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
Lăng Bộ Nhược Anh Trương Đại Cát
Lãng Hoa Điểm Điểm Trường Nhạc Tư Ương
Lăng Tử Minh Trường Sinh Thiên Diệp
Lãnh Hương Trần Trường Vụ
Lão Lâm Tự Băng Tự Thủy
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Tư Hương Minh Nguyệt
Lê Hoa Yên Vũ Tử Mộc
Lệ Mộ Huyết Lan Tử Sắc Kinh Cức
Liên Hề Liên Hề Tử Sắc Mộc Ốc
Liên Lạc Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
Liên Tích Ngưng Mâu Tú Sinh
Liệp Nhân Đồng Tu Thất
Liễu Mãn Pha Tự Từ
Liễu Mộc Đào Từ Từ Đồ Chi
Lililicat Tử Vũ Nguyệt Diên
Linh Thệ Tương Tử Bối
Live Túy Ẩm Trường Ca
Lộng Thanh Phong Tùy Phong Phi
Long Thất Túy Tiếu Phù Sinh
Lữ Thiên Dật Tuyết Nguyên U Linh
Lục Dã Thiên Hạc Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Lương Vụ U Hoàng Tử Lam
Lưu Niên Ức Nguyệt Vainy
Lưu Thủy Vô Tình Vạn Diệt Chi Thương
Lưu Thủy Thủy Vân Liễu
Ly Chi Nhược Tố Vân Quá Thị Phi
Lý Tư Nguy Vạn Sắc
Lý Tùng Nho Vân Thượng Gia Tử
Mặc Hắc Hoa Vạn Tiểu Mê
Mặc Kỳ Lân Vi Phong Đường Đường
Mặc Nguyệt Nghê Thường Vi Phong Kỷ Hứa
Mạc Như Quy Vị Tịch
Mạc Tâm Thương Vô Biên Khách
Mặc Tây Kha Vô Thố Thương Hoàng
Mạc Thần Hoan Vũ Điền Quân
Mạc Thanh Vũ Vụ Dung
Mặc Thức Thần Vũ Tiểu Phi
Mặc Trúc Vu Triết
Mặc Vũ Yên Dạ Vu Vũ
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Wingying
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Xà Hạt Điểm Điểm
Mao Hậu Xuân Khê Địch Hiểu
Mạt Hồi Xuân Nhật Phụ Huyên
Mê Dương Xương Bồ
Mi Như Đại Y Đình Mạt Đồng
Mị Sủng Tiểu Vu Y Lạc Thành Hỏa
Miêu Bát Tiên Sinh Ý Nhân Trà
Miêu Đại Phu Yên Thị
Mijia Yên Tử
Mnbvcxz Yêu Thương Hải
Mộc Hề Nương Yểu Yểu Nhất Ngôn
Mộc Qua Hoàng YY Đích Liệt Tích

578 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Vì cái dụ kia nên nhiều nhà khoá nhà r 😦 tuy hơi buồn nhưng mong là sẽ vượt qua cơn bão này. Vì các nhà edit/dịch truyện để tui có những bộ truyện hay để đọc ( nguồn sống của tui đó ) CỐ LÊN!!!!

 2. Chào bạn, mình là Hal bên blogspot Của Hal đây. Mình muốn nhắn là từ giờ mình không định edit công khai nữa nên nếu có thấy mục lục mình để hoàn thành thì bạn cũng đừng dẫn link nhé 😞 Tại từ bộ sau mình định đăng trên WordPress private cho mình mình đọc thôi, mình cũng không muốn mang tiếng là “đi PR mà không cho ai đọc truyện”.

  Anyway, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp mình PR blog cũng như dẫn link truyện hoàn cho tụi mình đọc 🙆

 3. Cô có thể làm về 3 tác giả này không?
  Miên Thanh Túc Vũ (bộ Cứ thế theo đuổi cậu)
  Ẩn Không Nhân (bộ 100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân)
  Mạc Tà (bộ 818 về câu chuyện binh vương xuyên qua)

 4. Ad ơi, mình rất thích tác giả Mộc Tam Quan nhưng có vẻ như truyện của tác giả ấy ít được dịch quá. Mong ad có thể làm 1 list các tác phẩm được dịch của Mộc Tam Quan nhé! Thân!

 5. Xin chào ạ. Chủ nhà có thể cho mình hỏi bộ truyện này tên là gì đc ko. Đọc lâu rồi nhưng giờ muốn tìm lại mà ko nhớ tên
  Truyện là thế này :
  Thụ là một cô nhi, rất đẹp, phải nói là đáng yêu ngây thơ, công là tổng tài của một công ty nào đó, lạnh lùng sát đá ( vì chuyện quá khứ) mà công trở nên như vậy, công gặp thụ và đem lòng yêu thương bla bla….. hai người đến với nhau sau đó kết hôn, hai người sống chung rất hạnh phúc công yêu thụ sủng thụ kinh khủng, cuộc sống hạnh phúc cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi công biết được thân thế của thụ ( thật ra quá khứ nó ntn : cha thụ là nhân viên công ty của nhà công vì cần một số tiền mà bán đứng công ty sau đấy phản bội cha công và giết cha công bla bla… mình ko rõ lắm đoạn này) khi thân thế của thụ bị công phát hiện, công đã muốn giết thụ để trả thù nhưng vì yêu nên công ko làm vậy ngược lại hành hạ lạnh lùng với thụ, khi thụ phát hiện mình có thai với công đã rất vui vẻ, thụ đã giấu việc mình mang thai chỉ có bạn công là bác sĩ tư cho nhà công biết chuyện này (nhưng rất tiếc là khi chưa kịp nói với công thì bạn bác sĩ này ra nước ngoài và thụ muốn công bất ngờ nên tạm thời giấu chuyện này đi) khi thụ cầm tờ giấy khám thai lên phòng chuẩn bị cho công một bất ngờ thì nghe tiếng nam nữ đang xx ở trong phòng mình, bạn thụ rất thương tâm quyết định nói chuyện với công và gây gổ với ả nữ nhân kia (thật ra thì công muốn thụ thương tâm hành hạ thụ nên mới dắt ả nữ nhân kia về) thụ bị một bạt tai của công tát ngã xuống bàn ôm bụng, công thấy thế rất thương nhưng cố tỏ ra ko thấy gì (thật ra công vẫn rất yêu thụ) thụ thương tâm và quyết định bỏ đi ko lấy một đồng từ công, vì còn đứa con trong bụng nên thụ cố gắng làm tất cả mọi việc mà mình có thể làm từ đi nhặt ve chai cho đến bán vé số, vì thụ ko có giấy tờ tùy thân, thụ thuê một căn phòng từ một bà chủ tốt bụng, bà biết thụ mang thai và giúp đỡ bạn ý rất nhiều, một hôm thụ ra ngoài lượm ve chai mua được một đôi giày nhỏ cho đứa con chưa chào đời đang đi trên đường một chiếc xe lao ra đâm vào thụ, khi thụ chết trên tay vẫn còn cầm một đôi giày nhỏ trên giày bị dính vài giọt máu. Còn công sau khi thụ đi đã lục tìm khắp nơi khi anh bác sĩ về nước đã nói chuyện thụ có thai với công, công hối hận vì chuyện quá khứ mà đối xử tàn nhẫn với thụ, bỗng một ngày tìm được manh mối của thụ, công đã nghĩ nếu thụ quay về công sẽ bù đắp cho thụ, khi công đến nơi thụ ở cũng là một tháng sau đó, công gặp người chủ tốt bụng đã cho thụ nương nhờ, công hỏi bà và bà đã nói rằng thụ đã mất cách đây một tháng, công ko tin, khi thấy mộ phần của thụ công vừa đào bới vừa hét tay chảy máu cũng ko quản, công phát điên hận chính mình, bà chủ đưa cho công hai đôi giày bé tí và kể với công tất cả chuyện thụ trải qua và chết như thế nào………
  Sau đó là một màn tự ngược công đến khi chết vì bệnh trên tay còn cầm một đôi giày bé tí (trước đó anh đã tự tử nhiều lần nhưng ko thành vì có người thấy) sau đó công trọng sinh lại lúc hai người mới kết hôn, và bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho thụ cũng như chính mình và sống hạnh phúc với bánh bao nhỏ

 6. Chị ơi có tác giả em rất thích là Tương Tử Bối í, đã có 2 bộ hoàn rồi, lúc nào chị rảnh có thể cho vào list không ạ?
  – Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi: https://dongbanggei.wordpress.com/2020/05/19/6261/
  – Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản: https://duongchibachngoc.wordpress.com/2019/12/20/ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi-cuoi-cung-cung-pha-san-muc-luc/
  Còn 1 bộ đang làm là PUBG thế kỉ võng luyến nữa: https://rungthanthoai.wordpress.com/truyen-dang-lam/pubg-the-ky-vong-luyen/
  Em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ ❤

 7. đcm mày, loại chó mày dám viết lời súc vật ấy mà mà không dám public cmt của ông à, đcm mày đừng để bố mày tìm ra địa chỉ của mày nhé, đm loại súc vật

 8. Đang đọc truyện thấy cái file ảnh có dòng tiêu đề bên cạnh mà thấy sôi máu, đcm cái đứa nào nghĩ ra chủ ý thêm dòng đó, cùng đứa nào thực hiện thêm cái dòng đó thì đúng là mẹ chúng mày quan hệ với súc vậy nên mới đẻ ra loại óc chó và súc vật như chúng mày, đcm chúng mày chứ, đi ăn cắp của TQ về edit rồi lại mơ tưởng thành của mình à, đúng là loại óc chó và súc vật mới có tư tưởng như chúng mày, Đm đứa nào đọc dòng cmt này mà không dám public thì cũng là cùng loại, đcm nó mày mà k public lên thì đúng là cmn mẹ mày quan hệ với súc vật mới đẻ ra loại mày.

  • Lêu lêu chết con mẹ mày đi, loại súc vật 😆😆😆 tự mày đọc ở trang truyện phò, tự mày nhận mày là súc vật chứ đéo ai ép??? Làm đĩ còn đổ tại số à =))))))))))))

 9. Chào chủ nhà, thắc mắc chút xíu là hình như nàng xóa Mặc Hương Đồng Khứu rồi à!?

  WordPress nhà chủ nhà là tôi vô xem nhiều nhất luôn! Yêu thương nhiều 🥰

 10. Chủ nhà cho tui hỏi chút xíu. Tui muốn đọc truyện của Kinh Niên Vị Tỉnh mà không biết có nhà nào edit không? Chủ nhà nếu biết xin chỉ giáo cho. Đa tạ!

 11. Chào bạn, bạn ơi mình mới lập trang wordpress để edit truyện, mà hiện tại mình không biết nên lấy theme nào cho đẹp, bạn ơ bạn đang dùng theme gì vậy ạ? Bạn cho mình biết tên đc k? Xin lỗi đã làm phiền.

 12. Cô uii Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu có 3 bộ được edit hoàn rồi á :”>
  1. Pháo hôi tiên sinh chuyển chính đi
  https://booluyyly.wordpress.com/2015/04/06/phao-hoi-tien-sinh-chuyen-chinh-di-muc-luc/
  2. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta
  https://www.google.com/amp/s/solijilleo.wordpress.com/2017/11/25/tat-ca-moi-nguoi-deu-cho-rang-toi-thich-cau-ta-phi-bon-dich-tieu-oa-nguu/amp/
  3. Tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh
  https://tieunguyethanhvan96.wordpress.com/2014/10/18/tinh-yeu-ngot-ngao-nhu-chiec-banh/

  • Ủa hoá ra mọi người toàn để Hán Việt là Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu à =]]]]] Tui lại để bản dịch là Ốc Sên Nhỏ Chạy Vội, bảo sao sợt gg không ra truyện nào của tác giả này nữa mà rõ ràng giọng văn cũng ổn mà =]]]]]]

 13. Cô ơi, hiện tại tui đang làm một bộ vô hạn lưu của tác giả Nhược Ương Quân: https://banhtongakasun.wordpress.com/2020/03/23/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc-nhuoc-uong-quan/
  Tác giả viết mười mấy bộ trên Tấn Giang á, có mấy bộ cũng được edit hoàn:
  https://www.google.com.vn/amp/s/traicuu.com/ml-mau-xuyen-chi-vai-ac-luon-khong-biet-xau-ho/amp/
  Cô có thể cập nhật vào danh sách được không ? Cám ơn cô nhiều nha 🙆🏻‍♀️

 14. Kurokochii ơi, mình đang edit bộ “Kim chủ có đứa em trai ngốc nghếch thấy khổ tâm” của Đào Chi Yêu (cùng hệ liệt với Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất). Đào Chi Yêu có trong list tác giả của bạn rồi, bạn có thể bổ sung thêm vào list truyện của tác giả ấy được không?
  Link truyện đây: https://my.w.tt/co8vXVJBX4

 15. Chủ nhà và mn ai giúp em với😂 chả là e có đọc được ở đâu câu này rất thích nhưng k nhớ của bộ nào “ X không phải may mắn nhất đời này của Y ,mà là mọi đau khổ đời này của Y chỉ để đổi lấy một X ”. Cảm ơn ạaa💓

  • Em follow nhà mình cũng một thời gian rồi. Nhưng em không biết thật nên hỏi ạ. Nếu có làm chủ nhà khó chịu thì em xin lỗi nhiều.

  • mình chỉ tổng hợp list tác giả, khi và chỉ khi tác giả ấy có 2 bộ truyện trở lên được dịch/edit thôi nhé. Không phải tác giả nào mình cũng cập nhật, vì trên đời có cả ngàn tác giả nên mình không kham nổi kiểu đấy đâu ^^~

 16. Chào bạn mình đang kiếm một truyện ngắn. Học tra xông x học bá thụ. Công hiểu lầm là thụ gửi thư tình cho ảnh nên ảnh tự não bổ rồi tự đổ ẻm luôn. Sau đó ảnh phát hiện thì ra là hiểu lầm, thư tình đó là do bạn học nữ khác gửi cho thụ mà thụ kẹp nhầm vô sách rồi đưa cho công. Sau đó là một hồi ngược nhẹ, công không nói chuyện với thụ nữa với đi kiếm bạn gái này nọ. Cảm ơn nhiều lắm ạ.

 17. Xin chào admin, xin chào các bạn, mình đang tìm bộ truyện trọng sinh hiện đại. Thụ còn nhỏ trong lúc giành co vs công vô tình để lại trên mặt công 1 vết sẹo từ đó trở đi cả 2 người đều sống không tốt lắm. Thụ lớn lên cái bùm mình quên sao trọng sinh lại r. Trở lại năm giành co vs công. Thụ sửa chửa sai lầm bằng rạch mông chính mình. Cái từ đó cả 2 nhà quen mới nhau. Thụ thì ba bỏ đi còn mẹ. Công thì còn cha mất mẹ ba làm bên quân đội thì phải. Cái đùng rồi làm giàu các kiểu các kiểu. Mẹ thụ vs ba công yêu nhau nữa. Rồi công đi quân đội cái tự nhiên nhớ lại kí ức kiếp trước. Mong các bạn giúp mình nha. Cảm ơn nhen 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

 18. #timtruyen mình đang tìm bộ truyện đam mỹ thể loại võng du, gương vỡ lại lành. Bạn công và thụ từng quen nhau lúc còn đi học nhưng do không ai chịu hạ thấp mình nằm dưới nên thường xuyên gây nhau dẫn đến chia tay. 2 bạn chơi game có cảm tình nhưng k biết thân phận nhau. Hẹn nhau ra quán thì bạn công phát hiện bạn thụ nên nổi điên đập phá quán, nhưng vẫn chưa biết là bạn chơi trong game. Sau bao nhiêu sống gió thì 2 bạn bên nhau HE. Ad hay ai biết tên truyện thì cho mình xin nha please~~~. Mình tìm rất lâu nhưng chưa ra. Thank mn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: