Tổng hợp đam mỹ

.

2f

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ẩn Nặc Lan San
 6. Angelina
 7. Apple
 8. Bắc Mặc Đường
 9. Bạc Mộ Băng Luân
 10. Bắc Tiểu An
 11. Bạch Vân
 12. Bách Quỷ Dạ Hành
 13. Băng Hạ Tuyết
 14. Băng Long
 15. Băng Mị
 16. Báo Chỉ Hồ Tường
 17. Bạo Kì
 18. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 19. Bích Dao
 20. Bích Thủy Mai Lạc
 21. Biên Tưởng
 22. Bình Quả Thụ
 23. Bò Cạp Ôn Nhu
 24. Bùi Lễ
 25. Cẩm Trọng
 26. Cáp Khiếm Huynh
 27. Cận Sắc Ivy
 28. Cận Thị Nhãn
 29. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 30. Cật Phạn Phạn Phạn
 31. Chanh Tử Vũ
 32. Chu Tiểu Man
 33. Chức Vân
 34. Chuế Mộng
 35. Chung Hiểu Sinh
 36. Chung Ý E Gia
 37. Chuyên Nghiệp Vi Quan
 38. Cô Độc Đích Phong
 39. Cổ Ngọc Văn Hương
 40. Cô Quang Tàn Chiếu
 41. Côi Tự
 42. Công Tử Ca
 43. Công Tử Hoan Hỉ
 44. Công Tử Như Lan
 45. Cốt Cốc
 46. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 47. Cửu Dạ
 48. Đả Cương Thi
 49. Dạ Đích
 50. Dạ Du
 51. Đại Phong Quát Quá
 52. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 53. Đào Đào
 54. Đào Phù
 55. Đào Yêu
 56. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 57. Dịch Nhân Bắc
 58. Dịch Tu La
 59. Điềm Mật Sinh Hoạt
 60. Diễm Tuyết Tuyết
 61. Điển Y
 62. Điệp Chi Linh
 63. Dnax
 64. Do Đại Đích Yên
 65. Đỗ Tử Đằng
 66. Doãn Gia
 67. Đoạn Tàng Tình
 68. Đồi
 69. Đồng Hi
 70. Đông Trùng
 71. Đồng Vi
 72. Duật Dương / Duật Nhật
 73. Duật Kiều
 74. Dục Hiểu
 75. Duyên Hà Cố
 76. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 77. Hà Hán
 78. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 79. Hà Phong Đình
 80. Hà Tiêm Giác
 81. Hắc Ám Chi Quang
 82. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 83. Hắc Sắc Cấm Dược
 84. Hàn Mai Mặc Hương
 85. Hàn Y
 86. Hi Hòa Thanh Linh
 87. Hi Nguyệt Công Tử
 88. Hiểu Xuân
 89. Hỏa Ly
 90. Hoặc Trạc Trạc
 91. Hoài Thượng
 92. Hoàng Thành U Hỏa
 93. Hồng Hà / Thương Hải
 94. Hồng Y Quả
 95. Hương Phẩm Tử Hồ
 96. Hương Tiểu Mạch
 97. Huyền
 98. Huyễn Ái Vô Ái
 99. Huyền Tử Phách
 100. Huỳnh Dạ
 101. Kết Kết / La Liên
 102. Kết Tử Thụ
 103. Khai Hoa Bất Kết Quả
 104. Khiêm Thiểu
 105. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 106. Không Mộng
 107. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 108. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 109. Kiều Tu Hồ La Bặc
 110. Killer
 111. Kim Cương Quyển
 112. Kim Nguyên Bảo
 113. Kinh Thành Nam Sủng
 114. Kỳ Lân Ngọc
 115. Lai Tự Viễn Phương
 116. Lạc Dận
 117. Lạc Tân
 118. Lâm Bội
 119. Lam Lâm
 120. Lâm Tịch Ẩn
 121. Lâm Tri Lạc
 122. Lâm Tử Tự
 123. Lăng Báo Tư
 124. Lăng Bộ Nhược Anh
 125. Lãng Hoa Điểm Điểm
 126. Lăng Tử Minh
 127. Lãnh Hương Trần
 128. Lão Lâm
 129. Lê Hoa Yên Vũ
 130. Lệ Mộ Huyết Lan
 131. Liên Lạc
 132. Liên Tích Ngưng Mâu
 133. Liễu Mãn Pha
 134. Lililicat
 135. Linh Thệ
 136. Live / Trĩ Nhi
 137. Long Thất
 138. Lữ Thiên Dật
 139. Lục Dã Thiên Hạc
 140. Lương Vụ
 141. Lưu Niên Ức Nguyệt
 142. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 143. Ly Chi Nhược Tố
 144. Lý Tùng Nho
 145. Mặc Hắc Hoa
 146. Mặc Hương Đồng Xú
 147. Mặc Kỳ Lân
 148. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 149. Mạc Tâm Thương
 150. Mạc Thần Hoan
 151. Mạc Thanh Vũ
 152. Mặc Thức Thần
 153. Mặc Trúc
 154. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 155. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 156. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 157. Mạt Hồi
 158. Mê Dương
 159. Mi Như Đại
 160. Mị Sủng Tiểu Vu
 161. Mijia
 162. Mộc Vũ Linh Âm
 163. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 164. Mục Túc Quân
 165. Nam Chi
 166. Nam Phong Ca
 167. Nam Qua Lão Yêu
 168. Nam Quân
 169. Neal
 170. Neleta
 171. Ngã Đích Tiểu Q
 172. Nga Phi
 173. Ngô Trầm Thủy
 174. Ngư Ngư Thuyết
 175. Ngữ Tiếu Lan San
 176. Ngưu Giác Cung
 177. Nguyệt Bội Hoàn
 178. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 179. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 180. Nguyệt Hạ Tang
 181. Nhã Kỷ
 182. Nhã Mị
 183. Nhã Sinh
 184. Nhan Lương Vũ
 185. Nhạn Quá Thanh Thiên
 186. Nhất Phiến Phù Vân
 187. Nhất Thế Hoa Thường
 188. Nhị Bức Nham Tế Bào
 189. Nhĩ Nhã
 190. Nhu Chi Thiên Vũ
 191. Nhược Hề
 192. Nhược Thủy
 193. Ninh Mông Hoả Diệm
 194. Ô Kiểm Đại Tiếu
 195. Ô Mông Tiểu Yến
 196. Oa Qua Oa
 197. Phàn Lạc
 198. Phao Phao Tuyết Nhi
 199. Phi Thiên Dạ Tường
 200. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 201. Phong Dạ Hân
 202. Phong Duy
 203. Phong Khởi Liên Y
 204. Phong Lộng
 205. Phong Lưu Thư Ngốc
 206. Phong Quá Vô Ngân
 207. Phong Xuy Tiễn Vũ
 208. Phù Phong Lưu Ly
 209. Priest
 210. Qifu A / Khí Phụ A
 211. Quân Thái Bình
 212. Quỷ Sách
 213. Quỷ Sửu
 214. Quyết Tuyệt
 215. Sắc Như Không
 216. Sài Kê Đản
 217. Sài Mễ Du Diêm
 218. Sát Na Phương Nhan
 219. Sát Tiểu Hoàn
 220. Sisimo
 221. Sở Hàn Y Thanh
 222. Sơ Vẫn Giang Hồ
 223. Ssy124
 224. Tạm Đao Gia Môn
 225. Tam Tam Đắc Cửu
 226. Tam Thập Tái
 227. Tang Phi Ngư
 228. Tàng Yêu
 229. Tây Lăng Minh
 230. Tây Tử Tự
 231. Thẩm Dạ Diễm
 232. Thẩm Hề Hòa
 233. Thanh Khâu
 234. Thanh La Phiến Tử
 235. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 236. Thanh Sắc Vũ Dực
 237. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 238. Thảo Thảo
 239. Thập Thế
 240. Thất Dạ Vong Tình
 241. Thất Nhan Nhan
 242. Thất Thế Hữu Hạnh
 243. Thất Ưu
 244. Thì Bất Đãi Ngã
 245. Thiên Bình Tọa
 246. Thiển Đạm Sắc
 247. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 248. Thiên Khỏa Thụ
 249. Thiên Kim Bất Mại
 250. Thiên Lại Chỉ Diên
 251. Thiên Na
 252. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 253. Thiên Sứ J
 254. Thiệu Ly
 255. Thu Chí Thủy
 256. Thứ Hồng
 257. Thu Trì Vũ
 258. Thủy Ấn
 259. Thụy Giả
 260. Thủy Thiên Thừa
 261. Ti Đạc
 262. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 263. Tiêu
 264. Tiểu Bộ
 265. Tiêu Đường Đông Qua
 266. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 267. Tiểu Hòa
 268. Tiêu Lâm
 269. Tiếu Mị Mị
 270. Tiểu Tần Tử
 271. Tiểu Trư Tước
 272. Tiểu Yêu Tử
 273. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 274. Tĩnh Thủy Biên
 275. Tô Biệt Tự
 276. Tô Đặc
 277. Tô Du Bính
 278. Tố Phi Liễu
 279. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 280. Tồn Tại Tường Giác
 281. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 282. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 283. Trần Ấn / Thương Thiên
 284. Trần Thế Chi Thương
 285. Trần Tiểu Thái
 286. Trang Sinh Hiểu Mộng
 287. Triệt Dạ Lưu Hương
 288. Trường Sinh Thiên Diệp
 289. Trường Vụ
 290. Tự Băng Tự Thủy
 291. Từ Cảnh Niên
 292. Tứ Chích Cước
 293. Tư Hương Minh Nguyệt
 294. Tử Mộc
 295. Tử Sắc Mộc Ốc
 296. Tu Thất
 297. Tự Từ
 298. Từ Từ Đồ Chi
 299. Tử Vũ Nguyệt Diên
 300. Tùy Phong Phi
 301. Tuyết Nguyên U Linh
 302. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 303. U Hoàng Tử Lam
 304. Vainy
 305. Vạn Diệt Chi Thương
 306. Vân Liễu
 307. Vân Quá Thị Phi
 308. Vạn Sắc
 309. Vân Thượng Gia Tử
 310. Vạn Tiểu Mê
 311. Vi Phong Đường Đường
 312. Vị Tịch
 313. Vô Thố Thương Hoàng
 314. Vũ Điền Quân
 315. Vụ Dung
 316. Vũ Tiểu Phi
 317. Vu Triết
 318. Xà Hạt Điểm Điểm
 319. Xương Bồ
 320. Y Đình Mạt Đồng
 321. Y Lạc Thành Hỏa
 322. Yên Thị
 323. Yên Tử
 324. Yêu Thương Hải
 325. YY Đích Liệt Tích

425 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Hôm nay vào nhà, thấy bạn treo dòng thông báo đang ốm. Mong bạn mau khỏe, giờ đang có dịch sốt xuất huyết, nếu sốt dai bạn nhớ chịu khó đi bệnh viện nhé 😥

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: