Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

Á Mạch Ngốc Mộc Vũ Linh Âm
A Nguyễn Hữu Tửu Mộng Khê Thạch
Ái Khán Thiên Mục Túc Quân
Ẩn Nặc Lan San Nam Phong Ca
Angelina Nam Qua Lão Yêu
Apple Nam Quân
Bạc Mộ Băng Luân Neleta
Bắc Nam Ngã Đích Tiểu Q
Bắc Tiểu An Nga Phi
Bạch Giới Tử Ngô Trầm Thủy
Bạch Lộ Vị Sương Ngư Ngư Thuyết
Bách Quỷ Dạ Hành Ngũ Quân
Bạch Vân Ngữ Tiếu Lan San
Băng Long Ngưu Giác Cung
Băng Mị Nguyệt Bán Đinh
Báo Chỉ Hồ Tường Nguyệt Bội Hoàn
Bạo Kì Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bất Dạ Nguyệt Hạ Kim Hồ
Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn Nguyệt Hạ Tang
Bất Hội Hạ Kỳ Nhã Kỷ
Bất Vấn Tam Cửu Nhã Mị
Bích Dao Nhã Sinh
Bích Thủy Mai Lạc Nhan Lương Vũ
Biển Đam Nhất Hào Nhạn Quá Thanh Thiên
Biên Tưởng Nhập Loạn
Bình Quả Thụ Nhất Bả Sát Trư Đao
Bò Cạp Ôn Nhu Nhất Bôi Tửu Lương
Bùi Lễ Nhất Cá Mễ Bính
Cẩm Trọng Nhất Chích Đại Nhạn
Cận Sắc Ivy Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
Cao Đài Thụ Sắc Nhất Diệp Bồ Đề
Cáp Khiếm Huynh Nhất Phiến Phù Vân
Cật Phạn Phạn Phạn Nhất Thập Tứ Châu
Cẩu Oa Tử Nhất Thế Hoa Thường
Chanh Tử Vũ Nhị Bức Nham Tế Bào
Chu Tiểu Man Nhĩ Nhã
Chức Vân Nhiễm Nhĩ
Chuế Mộng Nhu Chi Thiên Vũ
Chung Hiểu Sinh Nhục Bao Bất Cật Nhục
Chung Ý E Gia Nhược Hề
Cô Độc Đích Phong Nhược Thủy
Cổ Ngọc Văn Hương Nhược Ương Quân
Cô Quang Tàn Chiếu Ninh Mông Hoả Diệm
Côi Tự Ô Kiểm Đại Tiếu
Công Tử Ca Ô Mông Tiểu Yến
Công Tử Hoan Hỉ Oa Qua Oa
Công Tử Như Lan Phàn Lạc
Công Tử Ưu Phao Phao Tuyết Nhi
Công Tử Vu Ca Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Cốt Cốc Phi Thiên Dạ Tường
Cuồng Thượng Gia Cuồng Phong Dạ Hân
Cuồng Tưởng Chi Đồ Phong Duy
Cửu Dạ Phong Khởi Liên Y
Đả Cương Thi Phong Lộng
Dạ Đích Phong Lưu Thư Ngốc
Dạ Du Phong Quá Vô Ngân
Đại Giác Tiên Sinh Phong Xuy Tiễn Vũ
Đại Giang Lưu Phù Phong Lưu Ly
Đại Phong Quát Quá Priest
Đại Thanh Q3 Qifu A 
Đại Viên Tử Quân Xuyên
Dẫn Lộ Tinh Quỷ Sách
Đào Bảo Quyển Quỷ Sửu
Đào Chi Yêu Quyết Tuyệt
Đào Đào Sắc Như Không
Đào Phù Sài Kê Đản
Đào Yêu Sài Mễ Du Diêm
Địa Phủ Tiểu Khuyển Sát Na Phương Nhan
Dịch Nhân Bắc Sát Tiểu Hoàn
Dịch Tu La Sisimo
Điềm Mật Sinh Hoạt Sở Hàn Y Thanh
Diễm Qủy Thất Nương Sơ Tiểu Hòa
Diễm Tuyết Tuyết Sơ Vẫn Giang Hồ
Điển Y Ssy124
Điệp Chi Linh Superpanda
Diệp Ức Lạc Tạm Đao Gia Môn
Dnax Tam Thập Tái
Do Đại Đích Yên Tân Miêu
Đỗ Tử Đằng Tần Tam Kiến
Doãn Gia Tang Phi Ngư
Đoạn Tàng Tình Tàng Yêu
Đồi Tạp Bỉ Khâu
Đồng Hi Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Đông Thi Nương Tây Lăng Minh
Đông Trùng Tây Tây Đặc
Đồng Vi Tây Tử Tự
Du Du Tiên Thẩm Dạ Diễm
Du Mộng Y Nhiên Thẩm Hề Hòa
Dư Trình Thanh Đoan
Duật Kiều Thanh Khâu
Dục Hiểu Thanh Khâu Thiên Dạ
Đường Tửu Khanh Thanh La Phiến Tử
Duyên Hà Cố Thanh Mỗi 
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Thanh Sắc Vũ Dực
Hà Hán Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Hà Mễ Sao Phấn Ti Thảo Thảo
Hà Phong Đình Thập Cửu Dao
Hà Tiêm Giác Thập Thế
Hắc Ám Chi Quang Thất Dạ Vong Tình
Hắc Bạch Kiếm Yêu Thất Nhan Nhan
Hắc Sắc Cấm Dược Thất Thế Hữu Hạnh
Hàn Mai Mặc Hương Thất Ưu
Hàn Thục Thì Bất Đãi Ngã
Hàn Y Thị Tửu Cật Trà
Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Thiên Bình Tọa
Hi Hòa Thanh Linh Thiển Đạm Sắc
Hi Nguyệt Công Tử Thiên Đường Phóng Trục Giả
Hiểu Xuân Thiên Hạ Thiên
Hồ Ly Bất Quy Thiên Khỏa Thụ
Hỏa Ly Thiên Kim Bất Mại
Hoa Ngộ Nha Thiên Lại Chỉ Diên
Họa Ngữ Thiên Na
Hoặc Trạc Trạc Thiên Nham
Hoài Thượng Thiên Phong Nhất Hạc
Hoàng Thành U Hỏa Thiên Sứ J
Hoang Xuyên Đại Thiệu Ly
Hồi Nam Tước Thu Chí Thủy
Hồng Hà  Thứ Hồng
Hồng Y Quả Thu Thiên Tại Thời
Hứa Bán Tiên Thu Trì Vũ
Hương Phẩm Tử Hồ Thủy Ấn
Hương Tiểu Mạch Thụy Giả
Huyền Thụy Mang
Huyễn Ái Vô Ái Thủy Thiên Thừa
Huyền Tử Phách Ti Đạc
Huỳnh Dạ Tịch Tịch Lý
Kết Kết Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Kết Tử Thụ Tiêu
Khách Hề Tiểu Bộ
Kháo Kháo Tiêu Đường Đông Qua
Khiêm Thiểu Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Khốn Khốn Khốn A Tiêu Lâm
Khốn Thành Hùng Miêu Tiếu Mị Mị
Khốn Ỷ Nguy Lâu Tiểu Tần Tử
Không Mộng Tiểu Trư Tước
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Tiểu Yêu Tử
Kiếm Đoạn Đào Yêu Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Kiều Bệ Tĩnh Thủy Biên
Kiều Tu Hồ La Bặc Tô Biệt Tự
Killer Tô Cảnh Nhàn
Kim Cương Quyển Tô Đặc
Kim Nguyên Bảo Tô Du Bính
Kim Thập Tứ Thoa Tô Nhiễm Thanh
Kinh Thành Nam Sủng Tố Phi Liễu
Kỵ Kình Nam Khứ Tố Trường Thiên
Kỳ Lân Ngọc Tội Hóa
Lạc Dận Tồn Tại Tường Giác
Lạc Tân Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Lai Tự Viễn Phương Trần Ẩn
Lâm Áng Tư Trần Ấn – Thiên Thương
Lâm Bội Trần Thế Chi Thương
Lam Lâm Trần Tiểu Thái
Lâm Tịch Ẩn Trang Sinh Hiểu Mộng
Lâm Tri Lạc Trĩ Sở
Lâm Tử Tự Triệt Dạ Lưu Hương
Lân Tiềm Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
Lăng Báo Tư Trương Đại Cát
Lăng Bộ Nhược Anh Trường Nhạc Tư Ương
Lãng Hoa Điểm Điểm Trường Sinh Thiên Diệp
Lăng Tử Minh Trường Vụ
Lãnh Hương Trần Tự Băng Tự Thủy
Lão Lâm Tư Hương Minh Nguyệt
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Tử Mộc
Lê Hoa Yên Vũ Tử Sắc Kinh Cức
Lệ Mộ Huyết Lan Tử Sắc Mộc Ốc
Liên Lạc Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
Liên Tích Ngưng Mâu Tú Sinh
Liễu Mãn Pha Tu Thất
Liễu Mộc Đào Tự Từ
Lililicat Từ Từ Đồ Chi
Linh Thệ Tử Vũ Nguyệt Diên
Live  Tương Tử Bối
Lộng Thanh Phong Tùy Phong Phi
Long Thất Túy Tiếu Phù Sinh
Lữ Thiên Dật Tuyết Nguyên U Linh
Lục Dã Thiên Hạc Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Lương Vụ U Hoàng Tử Lam
Lưu Niên Ức Nguyệt Vainy
Lưu Thủy Thủy Vạn Diệt Chi Thương
Lưu Thủy Vô Tình Vân Liễu
Ly Chi Nhược Tố Vân Quá Thị Phi
Lý Tư Nguy Vạn Sắc
Lý Tùng Nho Vân Thượng Gia Tử
Mặc Hắc Hoa Vạn Tiểu Mê
Mặc Kỳ Lân Vi Phong Đường Đường
Mặc Nguyệt Nghê Thường Vị Tịch
Mạc Như Quy Vô Biên Khách
Mạc Tâm Thương Vô Thố Thương Hoàng
Mạc Thần Hoan Vũ Điền Quân
Mạc Thanh Vũ Vụ Dung
Mặc Thức Thần Vũ Tiểu Phi
Mặc Trúc Vu Triết
Mặc Vũ Yên Dạ Vu Vũ
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Wingying
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Xà Hạt Điểm Điểm
Mao Hậu Xuân Khê Địch Hiểu
Mạt Hồi Xuân Nhật Phụ Huyên
Mê Dương Xương Bồ
Mi Như Đại Y Đình Mạt Đồng
Mị Sủng Tiểu Vu Y Lạc Thành Hỏa
Miêu Đại Phu Ý Nhân Trà
Mijia Yên Thị
Mnbvcxz Yên Tử
Mộc Hề Nương Yêu Thương Hải
Mộc Qua Hoàng YY Đích Liệt Tích
Mộc Tô Lý

550 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Chị ơi có tác giả em rất thích là Tương Tử Bối í, đã có 2 bộ hoàn rồi, lúc nào chị rảnh có thể cho vào list không ạ?
  – Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi: https://dongbanggei.wordpress.com/2020/05/19/6261/
  – Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản: https://duongchibachngoc.wordpress.com/2019/12/20/ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi-cuoi-cung-cung-pha-san-muc-luc/
  Còn 1 bộ đang làm là PUBG thế kỉ võng luyến nữa: https://rungthanthoai.wordpress.com/truyen-dang-lam/pubg-the-ky-vong-luyen/
  Em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ ❤

 2. đcm mày, loại chó mày dám viết lời súc vật ấy mà mà không dám public cmt của ông à, đcm mày đừng để bố mày tìm ra địa chỉ của mày nhé, đm loại súc vật

 3. Đang đọc truyện thấy cái file ảnh có dòng tiêu đề bên cạnh mà thấy sôi máu, đcm cái đứa nào nghĩ ra chủ ý thêm dòng đó, cùng đứa nào thực hiện thêm cái dòng đó thì đúng là mẹ chúng mày quan hệ với súc vậy nên mới đẻ ra loại óc chó và súc vật như chúng mày, đcm chúng mày chứ, đi ăn cắp của TQ về edit rồi lại mơ tưởng thành của mình à, đúng là loại óc chó và súc vật mới có tư tưởng như chúng mày, Đm đứa nào đọc dòng cmt này mà không dám public thì cũng là cùng loại, đcm nó mày mà k public lên thì đúng là cmn mẹ mày quan hệ với súc vật mới đẻ ra loại mày.

  • Lêu lêu chết con mẹ mày đi, loại súc vật 😆😆😆 tự mày đọc ở trang truyện phò, tự mày nhận mày là súc vật chứ đéo ai ép??? Làm đĩ còn đổ tại số à =))))))))))))

 4. Chào chủ nhà, thắc mắc chút xíu là hình như nàng xóa Mặc Hương Đồng Khứu rồi à!?

  WordPress nhà chủ nhà là tôi vô xem nhiều nhất luôn! Yêu thương nhiều 🥰

 5. Chủ nhà cho tui hỏi chút xíu. Tui muốn đọc truyện của Kinh Niên Vị Tỉnh mà không biết có nhà nào edit không? Chủ nhà nếu biết xin chỉ giáo cho. Đa tạ!

 6. Chào bạn, bạn ơi mình mới lập trang wordpress để edit truyện, mà hiện tại mình không biết nên lấy theme nào cho đẹp, bạn ơ bạn đang dùng theme gì vậy ạ? Bạn cho mình biết tên đc k? Xin lỗi đã làm phiền.

 7. Cô uii Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu có 3 bộ được edit hoàn rồi á :”>
  1. Pháo hôi tiên sinh chuyển chính đi
  https://booluyyly.wordpress.com/2015/04/06/phao-hoi-tien-sinh-chuyen-chinh-di-muc-luc/
  2. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta
  https://www.google.com/amp/s/solijilleo.wordpress.com/2017/11/25/tat-ca-moi-nguoi-deu-cho-rang-toi-thich-cau-ta-phi-bon-dich-tieu-oa-nguu/amp/
  3. Tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh
  https://tieunguyethanhvan96.wordpress.com/2014/10/18/tinh-yeu-ngot-ngao-nhu-chiec-banh/

  • Ủa hoá ra mọi người toàn để Hán Việt là Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu à =]]]]] Tui lại để bản dịch là Ốc Sên Nhỏ Chạy Vội, bảo sao sợt gg không ra truyện nào của tác giả này nữa mà rõ ràng giọng văn cũng ổn mà =]]]]]]

 8. Cô ơi, hiện tại tui đang làm một bộ vô hạn lưu của tác giả Nhược Ương Quân: https://banhtongakasun.wordpress.com/2020/03/23/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc-nhuoc-uong-quan/
  Tác giả viết mười mấy bộ trên Tấn Giang á, có mấy bộ cũng được edit hoàn:
  https://www.google.com.vn/amp/s/traicuu.com/ml-mau-xuyen-chi-vai-ac-luon-khong-biet-xau-ho/amp/
  Cô có thể cập nhật vào danh sách được không ? Cám ơn cô nhiều nha 🙆🏻‍♀️

 9. Kurokochii ơi, mình đang edit bộ “Kim chủ có đứa em trai ngốc nghếch thấy khổ tâm” của Đào Chi Yêu (cùng hệ liệt với Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất). Đào Chi Yêu có trong list tác giả của bạn rồi, bạn có thể bổ sung thêm vào list truyện của tác giả ấy được không?
  Link truyện đây: https://my.w.tt/co8vXVJBX4

 10. Chủ nhà và mn ai giúp em với😂 chả là e có đọc được ở đâu câu này rất thích nhưng k nhớ của bộ nào “ X không phải may mắn nhất đời này của Y ,mà là mọi đau khổ đời này của Y chỉ để đổi lấy một X ”. Cảm ơn ạaa💓

  • Em follow nhà mình cũng một thời gian rồi. Nhưng em không biết thật nên hỏi ạ. Nếu có làm chủ nhà khó chịu thì em xin lỗi nhiều.

  • mình chỉ tổng hợp list tác giả, khi và chỉ khi tác giả ấy có 2 bộ truyện trở lên được dịch/edit thôi nhé. Không phải tác giả nào mình cũng cập nhật, vì trên đời có cả ngàn tác giả nên mình không kham nổi kiểu đấy đâu ^^~

 11. Chào bạn mình đang kiếm một truyện ngắn. Học tra xông x học bá thụ. Công hiểu lầm là thụ gửi thư tình cho ảnh nên ảnh tự não bổ rồi tự đổ ẻm luôn. Sau đó ảnh phát hiện thì ra là hiểu lầm, thư tình đó là do bạn học nữ khác gửi cho thụ mà thụ kẹp nhầm vô sách rồi đưa cho công. Sau đó là một hồi ngược nhẹ, công không nói chuyện với thụ nữa với đi kiếm bạn gái này nọ. Cảm ơn nhiều lắm ạ.

 12. Xin chào admin, xin chào các bạn, mình đang tìm bộ truyện trọng sinh hiện đại. Thụ còn nhỏ trong lúc giành co vs công vô tình để lại trên mặt công 1 vết sẹo từ đó trở đi cả 2 người đều sống không tốt lắm. Thụ lớn lên cái bùm mình quên sao trọng sinh lại r. Trở lại năm giành co vs công. Thụ sửa chửa sai lầm bằng rạch mông chính mình. Cái từ đó cả 2 nhà quen mới nhau. Thụ thì ba bỏ đi còn mẹ. Công thì còn cha mất mẹ ba làm bên quân đội thì phải. Cái đùng rồi làm giàu các kiểu các kiểu. Mẹ thụ vs ba công yêu nhau nữa. Rồi công đi quân đội cái tự nhiên nhớ lại kí ức kiếp trước. Mong các bạn giúp mình nha. Cảm ơn nhen 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

 13. #timtruyen mình đang tìm bộ truyện đam mỹ thể loại võng du, gương vỡ lại lành. Bạn công và thụ từng quen nhau lúc còn đi học nhưng do không ai chịu hạ thấp mình nằm dưới nên thường xuyên gây nhau dẫn đến chia tay. 2 bạn chơi game có cảm tình nhưng k biết thân phận nhau. Hẹn nhau ra quán thì bạn công phát hiện bạn thụ nên nổi điên đập phá quán, nhưng vẫn chưa biết là bạn chơi trong game. Sau bao nhiêu sống gió thì 2 bạn bên nhau HE. Ad hay ai biết tên truyện thì cho mình xin nha please~~~. Mình tìm rất lâu nhưng chưa ra. Thank mn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: