Tổng hợp đam mỹ

.

2f

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ẩn Nặc Lan San
 6. Angelina
 7. Apple
 8. Bắc Mặc Đường
 9. Bạc Mộ Băng Luân
 10. Bắc Tiểu An
 11. Bạch Vân
 12. Bách Quỷ Dạ Hành
 13. Băng Hạ Tuyết
 14. Băng Long
 15. Băng Mị
 16. Báo Chỉ Hồ Tường
 17. Bạo Kì
 18. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 19. Bích Dao
 20. Bích Thủy Mai Lạc
 21. Biên Tưởng
 22. Bình Quả Thụ
 23. Bò Cạp Ôn Nhu
 24. Bùi Lễ
 25. Cẩm Trọng
 26. Cận Sắc Ivy
 27. Cận Thị Nhãn
 28. Cáp Khiếm Huynh
 29. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 30. Cật Phạn Phạn Phạn
 31. Chanh Tử Vũ
 32. Chu Tiểu Man
 33. Chức Vân
 34. Chuế Mộng
 35. Chung Hiểu Sinh
 36. Chung Ý E Gia
 37. Chuyên Nghiệp Vi Quan
 38. Cô Độc Đích Phong
 39. Cổ Ngọc Văn Hương
 40. Cô Quang Tàn Chiếu
 41. Côi Tự
 42. Công Tử Ca
 43. Công Tử Hoan Hỉ
 44. Công Tử Như Lan
 45. Cốt Cốc
 46. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 47. Cửu Dạ
 48. Đả Cương Thi
 49. Dạ Đích
 50. Dạ Du
 51. Đại Phong Quát Quá
 52. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 53. Đào Đào
 54. Đào Phù
 55. Đào Yêu
 56. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 57. Dịch Nhân Bắc
 58. Dịch Tu La
 59. Điềm Mật Sinh Hoạt
 60. Diễm Tuyết Tuyết
 61. Điển Y
 62. Điệp Chi Linh
 63. Dnax
 64. Do Đại Đích Yên
 65. Đỗ Tử Đằng
 66. Doãn Gia
 67. Đoạn Tàng Tình
 68. Đồi
 69. Đồng Hi
 70. Đông Trùng
 71. Đồng Vi
 72. Duật Dương / Duật Nhật
 73. Duật Kiều
 74. Dục Hiểu
 75. Duyên Hà Cố
 76. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 77. Hà Hán
 78. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 79. Hà Phong Đình
 80. Hà Tiêm Giác
 81. Hắc Ám Chi Quang
 82. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 83. Hắc Sắc Cấm Dược
 84. Hàn Mai Mặc Hương
 85. Hàn Y
 86. Hi Hòa Thanh Linh
 87. Hi Nguyệt Công Tử
 88. Hiểu Xuân
 89. Hỏa Ly
 90. Hoặc Trạc Trạc
 91. Hoài Thượng
 92. Hoàng Thành U Hỏa
 93. Hồng Hà / Thương Hải
 94. Hồng Y Quả
 95. Hương Phẩm Tử Hồ
 96. Hương Tiểu Mạch
 97. Huyền
 98. Huyễn Ái Vô Ái
 99. Huyền Tử Phách
 100. Huỳnh Dạ
 101. Kết Kết / La Liên
 102. Kết Tử Thụ
 103. Khai Hoa Bất Kết Quả
 104. Khiêm Thiểu
 105. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 106. Không Mộng
 107. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 108. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 109. Kiều Tu Hồ La Bặc
 110. Killer
 111. Kim Cương Quyển
 112. Kim Nguyên Bảo
 113. Kinh Thành Nam Sủng
 114. Kỳ Lân Ngọc
 115. Lai Tự Viễn Phương
 116. Lạc Dận
 117. Lạc Tân
 118. Lâm Bội
 119. Lam Lâm
 120. Lâm Tịch Ẩn
 121. Lâm Tri Lạc
 122. Lâm Tử Tự
 123. Lăng Báo Tư
 124. Lăng Bộ Nhược Anh
 125. Lãng Hoa Điểm Điểm
 126. Lăng Tử Minh
 127. Lãnh Hương Trần
 128. Lão Lâm
 129. Lê Hoa Yên Vũ
 130. Lệ Mộ Huyết Lan
 131. Liên Lạc
 132. Liên Tích Ngưng Mâu
 133. Liễu Mãn Pha
 134. Lililicat
 135. Linh Thệ
 136. Live / Trĩ Nhi
 137. Long Thất
 138. Lữ Thiên Dật
 139. Lục Dã Thiên Hạc
 140. Lương Vụ
 141. Lưu Niên Ức Nguyệt
 142. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 143. Ly Chi Nhược Tố
 144. Lý Tùng Nho
 145. Mặc Hắc Hoa
 146. Mặc Hương Đồng Xú
 147. Mặc Kỳ Lân
 148. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 149. Mạc Như Quy
 150. Mạc Tâm Thương
 151. Mạc Thần Hoan
 152. Mạc Thanh Vũ
 153. Mặc Thức Thần
 154. Mặc Trúc
 155. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 156. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 157. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 158. Mạt Hồi
 159. Mê Dương
 160. Mi Như Đại
 161. Mị Sủng Tiểu Vu
 162. Mijia
 163. Mộc Vũ Linh Âm
 164. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 165. Mục Túc Quân
 166. Nam Chi
 167. Nam Phong Ca
 168. Nam Qua Lão Yêu
 169. Nam Quân
 170. Neal
 171. Neleta
 172. Ngã Đích Tiểu Q
 173. Nga Phi
 174. Ngô Trầm Thủy
 175. Ngư Ngư Thuyết
 176. Ngữ Tiếu Lan San
 177. Ngưu Giác Cung
 178. Nguyệt Bội Hoàn
 179. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 180. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 181. Nguyệt Hạ Tang
 182. Nhã Kỷ
 183. Nhã Mị
 184. Nhã Sinh
 185. Nhan Lương Vũ
 186. Nhạn Quá Thanh Thiên
 187. Nhất Chích Đại Nhạn
 188. Nhất Phiến Phù Vân
 189. Nhất Thế Hoa Thường
 190. Nhị Bức Nham Tế Bào
 191. Nhĩ Nhã
 192. Nhu Chi Thiên Vũ
 193. Nhược Hề
 194. Nhược Thủy
 195. Ninh Mông Hoả Diệm
 196. Ô Kiểm Đại Tiếu
 197. Ô Mông Tiểu Yến
 198. Oa Qua Oa
 199. Phàn Lạc
 200. Phao Phao Tuyết Nhi
 201. Phi Thiên Dạ Tường
 202. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 203. Phong Dạ Hân
 204. Phong Duy
 205. Phong Khởi Liên Y
 206. Phong Lộng
 207. Phong Lưu Thư Ngốc
 208. Phong Quá Vô Ngân
 209. Phong Xuy Tiễn Vũ
 210. Phù Phong Lưu Ly
 211. Priest
 212. Qifu A / Khí Phụ A
 213. Quân Thái Bình
 214. Quỷ Sách
 215. Quỷ Sửu
 216. Quyết Tuyệt
 217. Sắc Như Không
 218. Sài Kê Đản
 219. Sài Mễ Du Diêm
 220. Sát Na Phương Nhan
 221. Sát Tiểu Hoàn
 222. Sisimo
 223. Sở Hàn Y Thanh
 224. Sơ Vẫn Giang Hồ
 225. Sơ Tiểu Hòa
 226. Ssy124
 227. Tạm Đao Gia Môn
 228. Tam Tam Đắc Cửu
 229. Tam Thập Tái
 230. Tang Phi Ngư
 231. Tàng Yêu
 232. Tây Lăng Minh
 233. Tây Tử Tự
 234. Thẩm Dạ Diễm
 235. Thẩm Hề Hòa
 236. Thanh Khâu
 237. Thanh La Phiến Tử
 238. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 239. Thanh Sắc Vũ Dực
 240. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 241. Thảo Thảo
 242. Thập Thế
 243. Thất Dạ Vong Tình
 244. Thất Nhan Nhan
 245. Thất Thế Hữu Hạnh
 246. Thất Ưu
 247. Thì Bất Đãi Ngã
 248. Thiên Bình Tọa
 249. Thiển Đạm Sắc
 250. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 251. Thiên Khỏa Thụ
 252. Thiên Kim Bất Mại
 253. Thiên Lại Chỉ Diên
 254. Thiên Na
 255. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 256. Thiên Sứ J
 257. Thiệu Ly
 258. Thu Chí Thủy
 259. Thứ Hồng
 260. Thu Trì Vũ
 261. Thủy Ấn
 262. Thụy Giả
 263. Thủy Thiên Thừa
 264. Ti Đạc
 265. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 266. Tiêu
 267. Tiểu Bộ
 268. Tiêu Đường Đông Qua
 269. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 270. Tiểu Hòa
 271. Tiêu Lâm
 272. Tiếu Mị Mị
 273. Tiểu Tần Tử
 274. Tiểu Trư Tước
 275. Tiểu Yêu Tử
 276. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 277. Tĩnh Thủy Biên
 278. Tô Biệt Tự
 279. Tô Đặc
 280. Tô Du Bính
 281. Tố Phi Liễu
 282. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 283. Tồn Tại Tường Giác
 284. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 285. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 286. Trần Ấn / Thương Thiên
 287. Trần Thế Chi Thương
 288. Trần Tiểu Thái
 289. Trang Sinh Hiểu Mộng
 290. Triệt Dạ Lưu Hương
 291. Trường Sinh Thiên Diệp
 292. Trường Vụ
 293. Tự Băng Tự Thủy
 294. Từ Cảnh Niên
 295. Tứ Chích Cước
 296. Tư Hương Minh Nguyệt
 297. Tử Mộc
 298. Tử Sắc Mộc Ốc
 299. Tu Thất
 300. Tự Từ
 301. Từ Từ Đồ Chi
 302. Tử Vũ Nguyệt Diên
 303. Tùy Phong Phi
 304. Tuyết Nguyên U Linh
 305. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 306. U Hoàng Tử Lam
 307. Vainy
 308. Vạn Diệt Chi Thương
 309. Vân Liễu
 310. Vân Quá Thị Phi
 311. Vạn Sắc
 312. Vân Thượng Gia Tử
 313. Vạn Tiểu Mê
 314. Vi Phong Đường Đường
 315. Vị Tịch
 316. Vô Thố Thương Hoàng
 317. Vũ Điền Quân
 318. Vụ Dung
 319. Vũ Tiểu Phi
 320. Vu Triết
 321. Xà Hạt Điểm Điểm
 322. Xuân Khê Địch Hiểu
 323. Xương Bồ
 324. Y Đình Mạt Đồng
 325. Y Lạc Thành Hỏa
 326. Yên Thị
 327. Yên Tử
 328. Yêu Thương Hải
 329. YY Đích Liệt Tích
Advertisements

433 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Hôm nay vào nhà, thấy bạn treo dòng thông báo đang ốm. Mong bạn mau khỏe, giờ đang có dịch sốt xuất huyết, nếu sốt dai bạn nhớ chịu khó đi bệnh viện nhé 😥

 2. Mình rất rất là thích nhà này của bạn, hầu hết mình đều đọc truyện chỗ này
  Mình đọc chủ yếu là hệ liệt mình khoái thể loại này mình mong nhóm có thể cho thêm nhiều hệ liệt hơn nữa
  Mình luôn ủng hộ nhóm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: