Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

Á Mạch Ngốc Mục Túc Quân
A Nguyễn Hữu Tửu Nam Phong Ca
Ẩn Nặc Lan San Nam Qua Lão Yêu
Angelina Nam Quân
Apple Neleta
Bạc Mộ Băng Luân Ngã Đích Tiểu Q
Bắc Nam Nga Phi
Bắc Tiểu An Ngô Trầm Thủy
Bạch Giới Tử Ngư Ngư Thuyết
Bách Quỷ Dạ Hành Ngũ Quân
Bạch Vân Ngữ Tiếu Lan San
Băng Long Ngưu Giác Cung
Băng Mị Nguyệt Bán Đinh
Báo Chỉ Hồ Tường Nguyệt Bội Hoàn
Bạo Kì Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bất Dạ Nguyệt Hạ Kim Hồ
Bất Hội Hạ Kỳ Nguyệt Hạ Tang
Bất Vấn Tam Cửu Nhã Kỷ
Bích Dao Nhã Mị
Bích Thủy Mai Lạc Nhã Sinh
Biên Tưởng Nhan Lương Vũ
Bình Quả Thụ Nhạn Quá Thanh Thiên
Bò Cạp Ôn Nhu Nhập Loạn
Bùi Lễ Nhất Bả Sát Trư Đao
Cẩm Trọng Nhất Bôi Tửu Lương
Cận Sắc Ivy Nhất Cá Mễ Bính
Cao Đài Thụ Sắc Nhất Chích Đại Nhạn
Cáp Khiếm Huynh Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
Cật Phạn Phạn Phạn Nhất Diệp Bồ Đề
Cẩu Oa Tử Nhất Phiến Phù Vân
Chanh Tử Vũ Nhất Thập Tứ Châu
Chu Tiểu Man Nhất Thế Hoa Thường
Chức Vân Nhị Bức Nham Tế Bào
Chuế Mộng Nhĩ Nhã
Chung Hiểu Sinh Nhiễm Nhĩ
Chung Ý E Gia Nhu Chi Thiên Vũ
Cô Độc Đích Phong Nhục Bao Bất Cật Nhục
Cổ Ngọc Văn Hương Nhược Hề
Cô Quang Tàn Chiếu Nhược Thủy
Côi Tự Nhược Ương Quân
Công Tử Ca Ninh Mông Hoả Diệm
Công Tử Hoan Hỉ Ô Kiểm Đại Tiếu
Công Tử Như Lan Ô Mông Tiểu Yến
Công Tử Ưu Oa Qua Oa
Công Tử Vu Ca Phàn Lạc
Cốt Cốc Phao Phao Tuyết Nhi
Cuồng Thượng Gia Cuồng Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Cuồng Tưởng Chi Đồ Phi Thiên Dạ Tường
Cửu Dạ Phong Dạ Hân
Đả Cương Thi Phong Duy
Dạ Đích Phong Khởi Liên Y
Dạ Du Phong Lộng
Đại Giác Tiên Sinh Phong Lưu Thư Ngốc
Đại Giang Lưu Phong Quá Vô Ngân
Đại Phong Quát Quá Phong Xuy Tiễn Vũ
Đại Thanh Q3 Phù Phong Lưu Ly
Đại Viên Tử Priest
Dẫn Lộ Tinh Qifu A 
Đào Bảo Quyển Quân Xuyên
Đào Chi Yêu Quỷ Sách
Đào Đào Quỷ Sửu
Đào Phù Quyết Tuyệt
Đào Yêu Sắc Như Không
Địa Phủ Tiểu Khuyển Sài Kê Đản
Dịch Nhân Bắc Sài Mễ Du Diêm
Dịch Tu La Sát Na Phương Nhan
Điềm Mật Sinh Hoạt Sát Tiểu Hoàn
Diễm Qủy Thất Nương Sisimo
Diễm Tuyết Tuyết Sở Hàn Y Thanh
Điển Y Sơ Tiểu Hòa
Điệp Chi Linh Sơ Vẫn Giang Hồ
Diệp Ức Lạc Ssy124
Dnax Superpanda
Do Đại Đích Yên Tạm Đao Gia Môn
Đỗ Tử Đằng Tam Thập Tái
Doãn Gia Tân Miêu
Đoạn Tàng Tình Tần Tam Kiến
Đồi Tang Phi Ngư
Đồng Hi Tàng Yêu
Đông Thi Nương Tạp Bỉ Khâu
Đông Trùng Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Đồng Vi Tây Lăng Minh
Du Du Tiên Tây Tây Đặc
Du Mộng Y Nhiên Tây Tử Tự
Duật Kiều Thẩm Dạ Diễm
Dục Hiểu Thẩm Hề Hòa
Đường Tửu Khanh Thanh Khâu
Duyên Hà Cố Thanh La Phiến Tử
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Thanh Mỗi 
Hà Hán Thanh Sắc Vũ Dực
Hà Mễ Sao Phấn Ti Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Hà Phong Đình Thảo Thảo
Hà Tiêm Giác Thập Cửu Dao
Hắc Ám Chi Quang Thập Thế
Hắc Bạch Kiếm Yêu Thất Dạ Vong Tình
Hắc Sắc Cấm Dược Thất Nhan Nhan
Hàn Mai Mặc Hương Thất Thế Hữu Hạnh
Hàn Thục Thất Ưu
Hàn Y Thì Bất Đãi Ngã
Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Thị Tửu Cật Trà
Hi Hòa Thanh Linh Thiên Bình Tọa
Hi Nguyệt Công Tử Thiển Đạm Sắc
Hiểu Xuân Thiên Đường Phóng Trục Giả
Hồ Ly Bất Quy Thiên Hạ Thiên
Hỏa Ly Thiên Khỏa Thụ
Hoa Ngộ Nha Thiên Kim Bất Mại
Họa Ngữ Thiên Lại Chỉ Diên
Hoặc Trạc Trạc Thiên Na
Hoài Thượng Thiên Nham
Hoàng Thành U Hỏa Thiên Sứ J
Hoang Xuyên Đại Thiệu Ly
Hồng Hà  Thu Chí Thủy
Hồng Y Quả Thứ Hồng
Hứa Bán Tiên Thu Thiên Tại Thời
Hương Phẩm Tử Hồ Thu Trì Vũ
Hương Tiểu Mạch Thủy Ấn
Huyền Thụy Giả
Huyễn Ái Vô Ái Thụy Mang
Huyền Tử Phách Thủy Thiên Thừa
Huỳnh Dạ Ti Đạc
Kết Kết Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Kết Tử Thụ Tiêu
Kháo Kháo Tiểu Bộ
Khiêm Thiểu Tiêu Đường Đông Qua
Khốn Khốn Khốn A Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Khốn Thành Hùng Miêu Tiêu Lâm
Khốn Ỷ Nguy Lâu Tiếu Mị Mị
Không Mộng Tiểu Tần Tử
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Tiểu Trư Tước
Kiếm Đoạn Đào Yêu Tiểu Yêu Tử
Kiều Tu Hồ La Bặc Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Killer Tĩnh Thủy Biên
Kim Cương Quyển Tô Biệt Tự
Kim Nguyên Bảo Tô Cảnh Nhàn
Kim Thập Tứ Thoa Tô Đặc
Kinh Thành Nam Sủng Tô Du Bính
Kỵ Kình Nam Khứ Tố Phi Liễu
Kỳ Lân Ngọc Tố Trường Thiên
Lạc Dận Tội Hóa
Lạc Tân Tồn Tại Tường Giác
Lai Tự Viễn Phương Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Lâm Bội Trần Ấn – Thiên Thương
Lam Lâm Trần Thế Chi Thương
Lâm Tịch Ẩn Trần Tiểu Thái
Lâm Tri Lạc Trang Sinh Hiểu Mộng
Lâm Tử Tự Trĩ Sở
Lăng Báo Tư Triệt Dạ Lưu Hương
Lăng Bộ Nhược Anh Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
Lãng Hoa Điểm Điểm Trương Đại Cát
Lăng Tử Minh Trường Nhạc Tư Ương
Lãnh Hương Trần Trường Sinh Thiên Diệp
Lão Lâm Trường Vụ
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Tự Băng Tự Thủy
Lê Hoa Yên Vũ Tư Hương Minh Nguyệt
Lệ Mộ Huyết Lan Tử Mộc
Liên Lạc Tử Sắc Kinh Cức
Liên Tích Ngưng Mâu Tử Sắc Mộc Ốc
Liễu Mãn Pha Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
Liễu Mộc Đào Tu Thất
Lililicat Tự Từ
Linh Thệ Từ Từ Đồ Chi
Live  Tử Vũ Nguyệt Diên
Long Thất Tùy Phong Phi
Lữ Thiên Dật Túy Tiếu Phù Sinh
Lục Dã Thiên Hạc Tuyết Nguyên U Linh
Lương Vụ Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Lưu Niên Ức Nguyệt U Hoàng Tử Lam
Lưu Thủy Thủy Vainy
Lưu Thủy Vô Tình Vạn Diệt Chi Thương
Ly Chi Nhược Tố Vân Liễu
Lý Tùng Nho Vân Quá Thị Phi
Mặc Hắc Hoa Vạn Sắc
Mặc Kỳ Lân Vân Thượng Gia Tử
Mặc Nguyệt Nghê Thường Vạn Tiểu Mê
Mạc Như Quy Vi Phong Đường Đường
Mạc Tâm Thương Vị Tịch
Mạc Thần Hoan Vô Biên Khách
Mạc Thanh Vũ Vô Thố Thương Hoàng
Mặc Thức Thần Vũ Điền Quân
Mặc Trúc Vụ Dung
Mặc Vũ Yên Dạ Vũ Tiểu Phi
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Vu Triết
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Vu Vũ
Mao Hậu Wingying
Mạt Hồi Xà Hạt Điểm Điểm
Mê Dương Xuân Khê Địch Hiểu
Mi Như Đại Xuân Nhật Phụ Huyên
Mị Sủng Tiểu Vu Xương Bồ
Mijia Y Đình Mạt Đồng
Mnbvcxz Y Lạc Thành Hỏa
Mộc Hề Nương Ý Nhân Trà
Mộc Qua Hoàng Yên Thị
Mộc Tô Lý Yên Tử
Mộc Vũ Linh Âm Yêu Thương Hải
Mộng Khê Thạch YY Đích Liệt Tích
Thanh Khâu Thiên Dạ Thanh Đoan
Tương Tử Bối Tú Sinh
Trần Ẩn Ái Khán Thiên
Biển Đam Nhất Hào Lý Tư Nguy
Miêu Đại Phu Tịch Tịch Lý
Tô Nhiễm Thanh Lân Tiềm
Khách Hề Lâm Áng Tư

545 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Chị ơi có tác giả em rất thích là Tương Tử Bối í, đã có 2 bộ hoàn rồi, lúc nào chị rảnh có thể cho vào list không ạ?
  – Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi: https://dongbanggei.wordpress.com/2020/05/19/6261/
  – Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản: https://duongchibachngoc.wordpress.com/2019/12/20/ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi-cuoi-cung-cung-pha-san-muc-luc/
  Còn 1 bộ đang làm là PUBG thế kỉ võng luyến nữa: https://rungthanthoai.wordpress.com/truyen-dang-lam/pubg-the-ky-vong-luyen/
  Em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ ❤

 2. đcm mày, loại chó mày dám viết lời súc vật ấy mà mà không dám public cmt của ông à, đcm mày đừng để bố mày tìm ra địa chỉ của mày nhé, đm loại súc vật

 3. Đang đọc truyện thấy cái file ảnh có dòng tiêu đề bên cạnh mà thấy sôi máu, đcm cái đứa nào nghĩ ra chủ ý thêm dòng đó, cùng đứa nào thực hiện thêm cái dòng đó thì đúng là mẹ chúng mày quan hệ với súc vậy nên mới đẻ ra loại óc chó và súc vật như chúng mày, đcm chúng mày chứ, đi ăn cắp của TQ về edit rồi lại mơ tưởng thành của mình à, đúng là loại óc chó và súc vật mới có tư tưởng như chúng mày, Đm đứa nào đọc dòng cmt này mà không dám public thì cũng là cùng loại, đcm nó mày mà k public lên thì đúng là cmn mẹ mày quan hệ với súc vật mới đẻ ra loại mày.

  • Lêu lêu chết con mẹ mày đi, loại súc vật 😆😆😆 tự mày đọc ở trang truyện phò, tự mày nhận mày là súc vật chứ đéo ai ép??? Làm đĩ còn đổ tại số à =))))))))))))

 4. Chào chủ nhà, thắc mắc chút xíu là hình như nàng xóa Mặc Hương Đồng Khứu rồi à!?

  WordPress nhà chủ nhà là tôi vô xem nhiều nhất luôn! Yêu thương nhiều 🥰

 5. Chủ nhà cho tui hỏi chút xíu. Tui muốn đọc truyện của Kinh Niên Vị Tỉnh mà không biết có nhà nào edit không? Chủ nhà nếu biết xin chỉ giáo cho. Đa tạ!

 6. Chào bạn, bạn ơi mình mới lập trang wordpress để edit truyện, mà hiện tại mình không biết nên lấy theme nào cho đẹp, bạn ơ bạn đang dùng theme gì vậy ạ? Bạn cho mình biết tên đc k? Xin lỗi đã làm phiền.

 7. Cô uii Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu có 3 bộ được edit hoàn rồi á :”>
  1. Pháo hôi tiên sinh chuyển chính đi
  https://booluyyly.wordpress.com/2015/04/06/phao-hoi-tien-sinh-chuyen-chinh-di-muc-luc/
  2. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta
  https://www.google.com/amp/s/solijilleo.wordpress.com/2017/11/25/tat-ca-moi-nguoi-deu-cho-rang-toi-thich-cau-ta-phi-bon-dich-tieu-oa-nguu/amp/
  3. Tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh
  https://tieunguyethanhvan96.wordpress.com/2014/10/18/tinh-yeu-ngot-ngao-nhu-chiec-banh/

  • Ủa hoá ra mọi người toàn để Hán Việt là Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu à =]]]]] Tui lại để bản dịch là Ốc Sên Nhỏ Chạy Vội, bảo sao sợt gg không ra truyện nào của tác giả này nữa mà rõ ràng giọng văn cũng ổn mà =]]]]]]

 8. Cô ơi, hiện tại tui đang làm một bộ vô hạn lưu của tác giả Nhược Ương Quân: https://banhtongakasun.wordpress.com/2020/03/23/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc-nhuoc-uong-quan/
  Tác giả viết mười mấy bộ trên Tấn Giang á, có mấy bộ cũng được edit hoàn:
  https://www.google.com.vn/amp/s/traicuu.com/ml-mau-xuyen-chi-vai-ac-luon-khong-biet-xau-ho/amp/
  Cô có thể cập nhật vào danh sách được không ? Cám ơn cô nhiều nha 🙆🏻‍♀️

 9. Kurokochii ơi, mình đang edit bộ “Kim chủ có đứa em trai ngốc nghếch thấy khổ tâm” của Đào Chi Yêu (cùng hệ liệt với Đạo Diễn! Cậu Nợ Tôi Một Giải CP Xuất Sắc Nhất). Đào Chi Yêu có trong list tác giả của bạn rồi, bạn có thể bổ sung thêm vào list truyện của tác giả ấy được không?
  Link truyện đây: https://my.w.tt/co8vXVJBX4

 10. Chủ nhà và mn ai giúp em với😂 chả là e có đọc được ở đâu câu này rất thích nhưng k nhớ của bộ nào “ X không phải may mắn nhất đời này của Y ,mà là mọi đau khổ đời này của Y chỉ để đổi lấy một X ”. Cảm ơn ạaa💓

  • Em follow nhà mình cũng một thời gian rồi. Nhưng em không biết thật nên hỏi ạ. Nếu có làm chủ nhà khó chịu thì em xin lỗi nhiều.

  • mình chỉ tổng hợp list tác giả, khi và chỉ khi tác giả ấy có 2 bộ truyện trở lên được dịch/edit thôi nhé. Không phải tác giả nào mình cũng cập nhật, vì trên đời có cả ngàn tác giả nên mình không kham nổi kiểu đấy đâu ^^~

 11. Chào bạn mình đang kiếm một truyện ngắn. Học tra xông x học bá thụ. Công hiểu lầm là thụ gửi thư tình cho ảnh nên ảnh tự não bổ rồi tự đổ ẻm luôn. Sau đó ảnh phát hiện thì ra là hiểu lầm, thư tình đó là do bạn học nữ khác gửi cho thụ mà thụ kẹp nhầm vô sách rồi đưa cho công. Sau đó là một hồi ngược nhẹ, công không nói chuyện với thụ nữa với đi kiếm bạn gái này nọ. Cảm ơn nhiều lắm ạ.

 12. Xin chào admin, xin chào các bạn, mình đang tìm bộ truyện trọng sinh hiện đại. Thụ còn nhỏ trong lúc giành co vs công vô tình để lại trên mặt công 1 vết sẹo từ đó trở đi cả 2 người đều sống không tốt lắm. Thụ lớn lên cái bùm mình quên sao trọng sinh lại r. Trở lại năm giành co vs công. Thụ sửa chửa sai lầm bằng rạch mông chính mình. Cái từ đó cả 2 nhà quen mới nhau. Thụ thì ba bỏ đi còn mẹ. Công thì còn cha mất mẹ ba làm bên quân đội thì phải. Cái đùng rồi làm giàu các kiểu các kiểu. Mẹ thụ vs ba công yêu nhau nữa. Rồi công đi quân đội cái tự nhiên nhớ lại kí ức kiếp trước. Mong các bạn giúp mình nha. Cảm ơn nhen 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

 13. #timtruyen mình đang tìm bộ truyện đam mỹ thể loại võng du, gương vỡ lại lành. Bạn công và thụ từng quen nhau lúc còn đi học nhưng do không ai chịu hạ thấp mình nằm dưới nên thường xuyên gây nhau dẫn đến chia tay. 2 bạn chơi game có cảm tình nhưng k biết thân phận nhau. Hẹn nhau ra quán thì bạn công phát hiện bạn thụ nên nổi điên đập phá quán, nhưng vẫn chưa biết là bạn chơi trong game. Sau bao nhiêu sống gió thì 2 bạn bên nhau HE. Ad hay ai biết tên truyện thì cho mình xin nha please~~~. Mình tìm rất lâu nhưng chưa ra. Thank mn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: