Tổng hợp đam mỹ

.

2f

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ẩn Nặc Lan San
 6. Angelina
 7. Apple
 8. Bắc Mặc Đường
 9. Bạc Mộ Băng Luân
 10. Bắc Tiểu An
 11. Bạch Vân
 12. Bách Quỷ Dạ Hành
 13. Băng Hạ Tuyết
 14. Băng Long
 15. Băng Mị
 16. Báo Chỉ Hồ Tường
 17. Bạo Kì
 18. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 19. Bích Dao
 20. Bích Thủy Mai Lạc
 21. Biên Tưởng
 22. Bình Quả Thụ
 23. Bò Cạp Ôn Nhu
 24. Bùi Lễ
 25. Cẩm Trọng
 26. Cáp Khiếm Huynh
 27. Cận Sắc Ivy
 28. Cận Thị Nhãn
 29. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 30. Cật Phạn Phạn Phạn
 31. Chanh Macaron
 32. Chanh Tử Vũ
 33. Chu Tiểu Man
 34. Chức Vân
 35. Chuế Mộng
 36. Chung Hiểu Sinh
 37. Chung Ý E Gia
 38. Cô Độc Đích Phong
 39. Cổ Ngọc Văn Hương
 40. Cô Quang Tàn Chiếu
 41. Côi Tự
 42. Công Tử Ca
 43. Công Tử Hoan Hỉ
 44. Công Tử Như Lan
 45. Cốt Cốc
 46. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 47. Cửu Dạ
 48. Đả Cương Thi
 49. Dạ Đích
 50. Dạ Du
 51. Đại Phong Quát Quá
 52. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 53. Đào Đào
 54. Đào Phù
 55. Đào Yêu
 56. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 57. Dịch Nhân Bắc
 58. Dịch Tu La
 59. Điềm Mật Sinh Hoạt
 60. Diễm Tuyết Tuyết
 61. Điển Y
 62. Điệp Chi Linh
 63. Dnax
 64. Do Đại Đích Yên
 65. Đỗ Tử Đằng
 66. Doãn Gia
 67. Đoạn Tàng Tình
 68. Đồi
 69. Đồng Hi
 70. Đông Trùng
 71. Đồng Vi
 72. Duật Dương / Duật Nhật
 73. Duật Kiều
 74. Dục Hiểu
 75. Duyên Hà Cố
 76. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 77. Hà Hán
 78. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 79. Hà Phong Đình
 80. Hà Tiêm Giác
 81. Hắc Ám Chi Quang
 82. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 83. Hắc Sắc Cấm Dược
 84. Hàn Mai Mặc Hương
 85. Hàn Y
 86. Hi Hòa Thanh Linh
 87. Hi Nguyệt Công Tử
 88. Hiểu Xuân
 89. Hỏa Ly
 90. Hoặc Trạc Trạc
 91. Hoài Thượng
 92. Hoàng Thành U Hỏa
 93. Hồng Hà / Thương Hải
 94. Hồng Y Quả
 95. Hương Phẩm Tử Hồ
 96. Hương Tiểu Mạch
 97. Huyền
 98. Huyễn Ái Vô Ái
 99. Huyền Tử Phách
 100. Huỳnh Dạ
 101. Kết Kết / La Liên
 102. Kết Tử Thụ
 103. Khai Hoa Bất Kết Quả
 104. Khiêm Thiểu
 105. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 106. Không Mộng
 107. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 108. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 109. Kiều Tu Hồ La Bặc
 110. Killer
 111. Kim Cương Quyển
 112. Kim Nguyên Bảo
 113. Kinh Thành Nam Sủng
 114. Kỳ Lân Ngọc
 115. Lai Tự Viễn Phương
 116. Lạc Dận
 117. Lạc Tân
 118. Lâm Bội
 119. Lam Lâm
 120. Lâm Tịch Ẩn
 121. Lâm Tri Lạc
 122. Lâm Tử Tự
 123. Lăng Báo Tư
 124. Lăng Bộ Nhược Anh
 125. Lãng Hoa Điểm Điểm
 126. Lăng Tử Minh
 127. Lãnh Hương Trần
 128. Lão Lâm
 129. Lê Hoa Yên Vũ
 130. Lệ Mộ Huyết Lan
 131. Liên Lạc
 132. Liên Tích Ngưng Mâu
 133. Liễu Mãn Pha
 134. Lililicat
 135. Linh Thệ
 136. Live / Trĩ Nhi
 137. Long Thất
 138. Lữ Thiên Dật
 139. Lục Dã Thiên Hạc
 140. Lương Vụ
 141. Lưu Niên Ức Nguyệt
 142. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 143. Ly Chi Nhược Tố
 144. Lý Tùng Nho
 145. Mặc Hắc Hoa
 146. Mặc Hương Đồng Xú
 147. Mặc Kỳ Lân
 148. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 149. Mạc Tâm Thương
 150. Mạc Thần Hoan
 151. Mạc Thanh Vũ
 152. Mặc Thức Thần
 153. Mặc Trúc
 154. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 155. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 156. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 157. Mạt Hồi
 158. Mê Dương
 159. Mi Như Đại
 160. Mị Sủng Tiểu Vu
 161. Mijia
 162. Mộc Vũ Linh Âm
 163. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 164. Mục Túc Quân
 165. Nam Chi
 166. Nam Phong Ca
 167. Nam Qua Lão Yêu
 168. Nam Quân
 169. Neal
 170. Neleta
 171. Ngã Đích Tiểu Q
 172. Nga Phi
 173. Ngô Trầm Thủy
 174. Ngư Ngư Thuyết
 175. Ngữ Tiếu Lan San
 176. Ngưu Giác Cung
 177. Nguyệt Bội Hoàn
 178. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 179. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 180. Nguyệt Hạ Tang
 181. Nhã Kỷ
 182. Nhã Mị
 183. Nhã Sinh
 184. Nhan Lương Vũ
 185. Nhạn Quá Thanh Thiên
 186. Nhất Phiến Phù Vân
 187. Nhất Thế Hoa Thường
 188. Nhĩ Nhã
 189. Nhu Chi Thiên Vũ
 190. Nhược Hề
 191. Nhược Thủy
 192. Ninh Mông Hoả Diệm
 193. Ô Kiểm Đại Tiếu
 194. Ô Mông Tiểu Yến
 195. Oa Qua Oa
 196. Phàn Lạc
 197. Phao Phao Tuyết Nhi
 198. Phi Thiên Dạ Tường
 199. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 200. Phong Dạ Hân
 201. Phong Duy
 202. Phong Khởi Liên Y
 203. Phong Lộng
 204. Phong Lưu Thư Ngốc
 205. Phong Quá Vô Ngân
 206. Phong Xuy Tiễn Vũ
 207. Phù Phong Lưu Ly
 208. Priest
 209. Qifu A / Khí Phụ A
 210. Quân Thái Bình
 211. Quỷ Sách
 212. Quỷ Sửu
 213. Quyết Tuyệt
 214. Sắc Như Không
 215. Sài Kê Đản
 216. Sài Mễ Du Diêm
 217. Sát Na Phương Nhan
 218. Sát Tiểu Hoàn
 219. Sisimo
 220. Sở Hàn Y Thanh
 221. Sơ Vẫn Giang Hồ
 222. Ssy124
 223. Tạm Đao Gia Môn
 224. Tam Tam Đắc Cửu
 225. Tam Thập Tái
 226. Tang Phi Ngư
 227. Tàng Yêu
 228. Tây Lăng Minh
 229. Tây Tử Tự
 230. Thẩm Dạ Diễm
 231. Thẩm Hề Hòa
 232. Thanh Khâu
 233. Thanh La Phiến Tử
 234. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 235. Thanh Sắc Vũ Dực
 236. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 237. Thảo Thảo
 238. Thập Thế
 239. Thất Dạ Vong Tình
 240. Thất Nhan Nhan
 241. Thất Thế Hữu Hạnh
 242. Thất Ưu
 243. Thì Bất Đãi Ngã
 244. Thiên Bình Tọa
 245. Thiển Đạm Sắc
 246. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 247. Thiên Khỏa Thụ
 248. Thiên Kim Bất Mại
 249. Thiên Lại Chỉ Diên
 250. Thiên Na
 251. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 252. Thiên Sứ J
 253. Thiệu Ly
 254. Thu Chí Thủy
 255. Thứ Hồng
 256. Thu Trì Vũ
 257. Thủy Ấn
 258. Thụy Giả
 259. Thủy Thiên Thừa
 260. Ti Đạc
 261. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 262. Tiêu
 263. Tiểu Bộ
 264. Tiêu Đường Đông Qua
 265. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 266. Tiểu Hòa
 267. Tiêu Lâm
 268. Tiếu Mị Mị
 269. Tiểu Tần Tử
 270. Tiểu Trư Tước
 271. Tiểu Yêu Tử
 272. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 273. Tĩnh Thủy Biên
 274. Tô Biệt Tự
 275. Tô Đặc
 276. Tô Du Bính
 277. Tố Phi Liễu
 278. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 279. Tồn Tại Tường Giác
 280. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 281. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 282. Trần Ấn / Thương Thiên
 283. Trần Thế Chi Thương
 284. Trần Tiểu Thái
 285. Trang Sinh Hiểu Mộng
 286. Triệt Dạ Lưu Hương
 287. Trường Sinh Thiên Diệp
 288. Trường Vụ
 289. Tự Băng Tự Thủy
 290. Từ Cảnh Niên
 291. Tứ Chích Cước
 292. Tư Hương Minh Nguyệt
 293. Tử Mộc
 294. Tử Sắc Mộc Ốc
 295. Tu Thất
 296. Tự Từ
 297. Từ Từ Đồ Chi
 298. Tử Vũ Nguyệt Diên
 299. Tùy Phong Phi
 300. Tuyết Nguyên U Linh
 301. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 302. U Hoàng Tử Lam
 303. Vainy
 304. Vạn Diệt Chi Thương
 305. Vân Liễu
 306. Vân Quá Thị Phi
 307. Vạn Sắc
 308. Vân Thượng Gia Tử
 309. Vạn Tiểu Mê
 310. Vi Phong Đường Đường
 311. Vị Tịch
 312. Vô Thố Thương Hoàng
 313. Vũ Điền Quân
 314. Vụ Dung
 315. Vũ Tiểu Phi
 316. Vu Triết
 317. Xà Hạt Điểm Điểm
 318. Xương Bồ
 319. Y Đình Mạt Đồng
 320. Y Lạc Thành Hỏa
 321. Yên Thị
 322. Yên Tử
 323. Yêu Thương Hải
 324. YY Đích Liệt Tích

407 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Bạn ơi mình đang tìm một bộ đam mỹ mà không nhớ tên, cũng không nhớ tác giả. Bộ đó là hiện đại văn, công ban đầu không thích đồng tính do ba anh sống chung với người đàn ông khác nhưng sau bị em thụ dụ dỗ, em thụ si tình anh công lâu rồi, sau hình như là bị thương vì anh công nên anh khăn gói theo em về nhà để chăm sóc rồi đổ em ấy luôn. Mình còn nhớ một chi tiết là lúc 2 người đứng trước hành lang phòng em thụ, anh công nhìn thấy “trong mắt em như có ánh lửa, rực lên giữa trời đêm”, đại khái là vậy. Bạn nếu nhớ ra chi tiết trong truyện nào thì nói giúp mình với nhé. Bộ này mình rất thích, đặc biệt là tính quật cường của bạn thụ nên muốn đọc lại thêm lần nữa. Hi vọng là nhận dc tin vui từ bạn 😊

 2. Mình xin lỗi vì vô đây cmt không liên quan mấy, cơ mà mục lục bộ “Xung quanh tôi, không phải nằm vùng cũng là gay” đâu rồi ạ?????
  Đêm hôm qua vẫn thấy mà sao nay lại biến mất r TT.TT mình đã bỏ qua mất cái gì sao :<

 3. Mỹ nhân ới ~~~~ . Cho tớ xin link vài bộ đổ thạch edit hoàn được hk , cục tưng tiểu thụ nhà tớ mới đọc xong bộ đam mỹ “đổ thạch sư” thấy hay wa muốn đọc cùng thể loại mà tìm hk thấy . Mà ẻm ngốc tiếng trung hay từ hán việt lắm , nên ta nhớ nhà kurokoichi mình nhiều đam mỹ edit hoàn hay lắm nên xin giúp đỡ ~~~~~ (^_^) ~~~~~ .

  • Vô Giải Khả Kích Đích Sát chỉ có 1 bộ duy nhất đc edit là Quản lý tieuba thôi, ít phải 2 bộ trở lên mình mới làm list nhé

 4. Mọi người ơi hép mi!!!
  Bộ hiện đại,sinh tử, thụ có mở trang trại kết hợp quán ăn thôn quê gì đó
  bạn thụ lúc cấp 3 qua nhà bạn thân chơi uống say ngủ lại 1 đêm trong phòng chú của bạn thân rồi quan hệ vs người chú(là a công) mà ko biết tưởng là làm vs ng bạn,sau ng bạn đi mất bạn thụ thì phát hiện có thai nênko học đại học ở nhà sinh con xong đi lính để bánh bao cho ông bà ngoại nuôi.
  Sau thụ xuất ngũ làm kĩ thuật gì đó ở khách sạn thì gặp lại công đến nghỉ mát thuê bạn làm lái xe riêng thì phải…công cũng lớn tuổi rồi bạn của thụ gọi là chú út thì phải
  Nhờ moi người tìm giúp,bộ này dài mấy trăm chương mình chưa đọc hết

 5. Mình từng đọc dở một bộ đam nhưng bây giờ không nhớ ra nó tên gì, bộ đó là đam mỹ cổ trang giang hồ, thần y công và một sát thủ thụ, bạn thụ bị trúng độc hay bị thương sắp chết gì ấy, bạn công muốn cứu vì trách nhiệm của một y sư nhưng lúc đầu bạn thụ không chịu, cả 2 bạn đều võ công cao. Không biết bạn có biết bộ đam này không?
  lần đầu gặp hình như bạn thụ du thuyền giữa đêm xong gặp bạn công, mà kiểu bạn công nghe ai nói đêm đó bạn công sẽ cứu một người, ờ thì đúng đêm đó bạn công cứu một người, là bạn thụ.

 6. Có thể cho mình hỏi tìm một bộ đam mỹ đc không ạ.
  Bộ đó thể loại tương lai, không nhớ là có trọng sinh hay không. Có đoạn công & thụ bị lạc trên một hành tinh bị cách ly, anh công hằng ngày đi săn quái kiếm tiền, em thụ thì ngồi sữa chữa vũ khí cho người ta bằng sứ mạnh tinh thần,.v..v..Mình chỉ nhớ đc nhiêu đó :((((((

 7. Cầu mong bạn nào review đâu đó, vì ko thể theo hết từng này đc ạ =))
  Lâu nay quần quật hết các loại hệ liệt của chị San, còn lại đọc lung tung.
  Thể loại chỉ đọc HE, ko đọc ngược tâm đc. T_T
  Chuẩn công là a Nguyệt.

 8. Nhờ các bạn giúp mình tìm tên của một bộ, thuộc thể loại hiện đại, 2 nam chính lúc thời học sinh đã hò hẹn, mẹ công tìm cách ngăn cản rồi làm gì đấy nên cả hai hiểu lầm rồi một trong hai hay cả hai đều đi du học xa, thời điểm gặp lại thì bạn thụ bất ngờ phát hiện công là chủ tịch chính của công ty vừa mời bạn về mần, rồi bạn được nhận chức trợ lý lo phần quan hệ khách hàng. Tình cờ một ngày bạn dẫn khách đàm phán ở nhà hàng, nhậu nhẹt quá độ dẫn đến bệnh dạ dày phát tát, bạn công bỏ việc chạy đưa bản vô bệnh viện. Rồi sau nữa là lúc hai đứa đi du lịch cùng đồng nghiệp công ty, chơi trò nói thật gì gì đó. Trên đường về thì bị đá lở đè, lúc đấy hai đứa mới vỡ lẽ rằng ừ thì ra còn yêu thương quan tâm đối phương, rồi sau mới giải quyết rõ được việc trong quá khứ. Kết thúc HE, hình như thuộc thể loại vỡ lại lành ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: