Tổng hợp đam mỹ

.

biakr (4)

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ám Vi Dạ Sắc
 6. Ẩn Nặc Lan San
 7. Angelina
 8. Apple
 9. Bắc Mặc Đường
 10. Bạc Mộ Băng Luân
 11. Bắc Tiểu An
 12. Bạch Vân
 13. Bách Quỷ Dạ Hành
 14. Băng Hạ Tuyết
 15. Băng Long
 16. Băng Mị
 17. Báo Chỉ Hồ Tường
 18. Bạo Kì
 19. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 20. Bích Dao
 21. Bích Thủy Mai Lạc
 22. Biên Tưởng
 23. Bình Quả Thụ
 24. Bò Cạp Ôn Nhu
 25. Bùi Lễ
 26. Cẩm Trọng
 27. Cáp Khiếm Huynh
 28. Cận Sắc Ivy
 29. Cận Thị Nhãn
 30. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 31. Chanh Macaron
 32. Chanh Tử Vũ
 33. Chu Tiểu Man
 34. Chức Vân
 35. Chuế Mộng
 36. Chung Hiểu Sinh
 37. Chung Ý E Gia
 38. Cô Độc Đích Phong
 39. Cổ Ngọc Văn Hương
 40. Cô Quang Tàn Chiếu
 41. Côi Tự
 42. Công Tử Ca
 43. Công Tử Hoan Hỉ
 44. Công Tử Như Lan
 45. Cốt Cốc
 46. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 47. Cửu Dạ
 48. Đả Cương Thi
 49. Dạ Đích
 50. Dạ Du
 51. Đại Phong Quát Quá
 52. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 53. Đào Đào
 54. Đào Phù
 55. Đào Yêu
 56. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 57. Dịch Nhân Bắc
 58. Dịch Tu La
 59. Điềm Mật Sinh Hoạt
 60. Diễm Tuyết Tuyết
 61. Điển Y
 62. Điệp Chi Linh
 63. Dnax
 64. Do Đại Đích Yên
 65. Đỗ Tử Đằng
 66. Doãn Gia
 67. Đoạn Tàng Tình
 68. Đồi
 69. Đồng Hi
 70. Đông Trùng
 71. Đồng Vi
 72. Duật Dương / Duật Nhật
 73. Duật Kiều
 74. Dục Hiểu
 75. Duyên Hà Cố
 76. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 77. Hà Hán
 78. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 79. Hà Phong Đình
 80. Hà Tiêm Giác
 81. Hắc Ám Chi Quang
 82. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 83. Hắc Sắc Cấm Dược
 84. Hàn Mai Mặc Hương
 85. Hàn Y
 86. Hi Hòa Thanh Linh
 87. Hi Nguyệt Công Tử
 88. Hiểu Xuân
 89. Hỏa Ly
 90. Hoặc Trạc Trạc
 91. Hoài Thượng
 92. Hoàng Thành U Hỏa
 93. Hồng Hà / Thương Hải
 94. Hồng Y Quả
 95. Hương Phẩm Tử Hồ
 96. Hương Tiểu Mạch
 97. Huyền
 98. Huyễn Ái Vô Ái
 99. Huyền Tử Phách
 100. Huỳnh Dạ
 101. Kết Kết / La Liên
 102. Kết Tử Thụ
 103. Khai Hoa Bất Kết Quả
 104. Khiêm Thiểu
 105. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 106. Không Mộng
 107. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 108. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 109. Kiều Tu Hồ La Bặc
 110. Killer
 111. Kim Cương Quyển
 112. Kim Nguyên Bảo
 113. Kinh Thành Nam Sủng
 114. Kỳ Lân Ngọc
 115. Lai Tự Viễn Phương
 116. Lạc Dận
 117. Lạc Tân
 118. Lâm Bội
 119. Lam Lâm
 120. Lâm Tịch Ẩn
 121. Lâm Tử Tự
 122. Lăng Báo Tư
 123. Lăng Bộ Nhược Anh
 124. Lãng Hoa Điểm Điểm
 125. Lăng Tử Minh
 126. Lãnh Hương Trần
 127. Lão Lâm
 128. Lê Hoa Yên Vũ
 129. Liên Lạc
 130. Liên Tích Ngưng Mâu
 131. Liễu Mãn Pha
 132. Lililicat
 133. Linh Thệ
 134. Live / Trĩ Nhi
 135. Long Thất
 136. Lữ Thiên Dật
 137. Lục Dã Thiên Hạc
 138. Lương Vụ
 139. Lưu Niên Ức Nguyệt
 140. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 141. Ly Chi Nhược Tố
 142. Lý Tùng Nho
 143. Mặc Hắc Hoa
 144. Mặc Hương Đồng Xú
 145. Mặc Kỳ Lân
 146. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 147. Mạc Tâm Thương
 148. Mạc Thanh Vũ
 149. Mặc Thức Thần
 150. Mặc Trúc
 151. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 152. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 153. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 154. Mạt Hồi
 155. Mê Dương
 156. Mi Như Đại
 157. Mị Sủng Tiểu Vu
 158. Mijia
 159. Mộc Vũ Linh Âm
 160. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 161. Mục Túc Quân
 162. Nam Chi
 163. Nam Phong Ca
 164. Nam Qua Lão Yêu
 165. Nam Quân
 166. Neal
 167. Neleta
 168. Ngã Đích Tiểu Q
 169. Nga Phi
 170. Ngô Trầm Thủy
 171. Ngư Ngư Thuyết
 172. Ngữ Tiếu Lan San
 173. Ngưu Giác Cung
 174. Nguyệt Bội Hoàn
 175. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 176. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 177. Nguyệt Hạ Tang
 178. Nhã Kỷ
 179. Nhã Mị
 180. Nhã Sinh
 181. Nhan Lương Vũ
 182. Nhạn Quá Thanh Thiên
 183. Nhất Phiến Phù Vân
 184. Nhất Thế Hoa Thường
 185. Nhĩ Nhã
 186. Nhu Chi Thiên Vũ
 187. Nhược Hề
 188. Nhược Thủy
 189. Ninh Mông Hoả Diệm
 190. Ô Kiểm Đại Tiếu
 191. Ô Mông Tiểu Yến
 192. Phàn Lạc
 193. Phao Phao Tuyết Nhi
 194. Phi Thiên Dạ Tường
 195. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 196. Phong Dạ Hân
 197. Phong Duy
 198. Phong Khởi Liên Y
 199. Phong Lộng
 200. Phong Lưu Thư Ngốc
 201. Phong Quá Vô Ngân
 202. Phong Xuy Tiễn Vũ
 203. Phù Phong Lưu Ly
 204. Priest
 205. Qifu A / Khí Phụ A
 206. Quân Thái Bình
 207. Quỷ Sách
 208. Quỷ Sửu
 209. Quyết Tuyệt
 210. Sắc Như Không
 211. Sài Kê Đản
 212. Sài Mễ Du Diêm
 213. Sát Na Phương Nhan
 214. Sát Tiểu Hoàn
 215. Sisimo
 216. Sở Hàn Y Thanh
 217. Sơ Vẫn Giang Hồ
 218. Ssy124
 219. Tạm Đao Gia Môn
 220. Tam Tam Đắc Cửu
 221. Tam Thập Tái
 222. Tang Phi Ngư
 223. Tàng Yêu
 224. Tây Lăng Minh
 225. Tây Tử Tự
 226. Thẩm Dạ Diễm
 227. Thẩm Hề Hòa
 228. Thanh Khâu
 229. Thanh La Phiến Tử
 230. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 231. Thanh Sắc Vũ Dực
 232. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 233. Thảo Thảo
 234. Thập Thế
 235. Thất Dạ Vong Tình
 236. Thất Nhan Nhan
 237. Thất Thế Hữu Hạnh
 238. Thất Ưu
 239. Thì Bất Đãi Ngã
 240. Thiên Bình Tọa
 241. Thiển Đạm Sắc
 242. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 243. Thiên Khỏa Thụ
 244. Thiên Kim Bất Mại
 245. Thiên Lại Chỉ Diên
 246. Thiên Na
 247. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 248. Thiên Sứ J
 249. Thiệu Ly
 250. Thu Chí Thủy
 251. Thứ Hồng
 252. Thu Trì Vũ
 253. Thủy Ấn
 254. Thụy Giả
 255. Thủy Thiên Thừa
 256. Ti Đạc
 257. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 258. Tiêu
 259. Tiểu Bộ
 260. Tiêu Đường Đông Qua
 261. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 262. Tiểu Hòa
 263. Tiêu Lâm
 264. Tiếu Mị Mị
 265. Tiểu Tần Tử
 266. Tiểu Trư Tước
 267. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 268. Tĩnh Thủy Biên
 269. Tô Biệt Tự
 270. Tô Đặc
 271. Tô Du Bính
 272. Tố Phi Liễu
 273. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 274. Tồn Tại Tường Giác
 275. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 276. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 277. Trần Ấn / Thương Thiên
 278. Trần Thế Chi Thương
 279. Trần Tiểu Thái
 280. Trang Sinh Hiểu Mộng
 281. Triệt Dạ Lưu Hương
 282. Trường Sinh Thiên Diệp
 283. Trường Vụ
 284. Tự Băng Tự Thủy
 285. Từ Cảnh Niên
 286. Tứ Chích Cước
 287. Tư Hương Minh Nguyệt
 288. Tử Mộc
 289. Tử Sắc Mộc Ốc
 290. Tu Thất
 291. Tự Từ
 292. Từ Từ Đồ Chi
 293. Tử Vũ Nguyệt Diên
 294. Tùy Phong Phi
 295. Tuyết Nguyên U Linh
 296. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 297. U Hoàng Tử Lam
 298. Vainy
 299. Vạn Diệt Chi Thương
 300. Vân Liễu
 301. Vân Quá Thị Phi
 302. Vạn Sắc
 303. Vân Thượng Gia Tử
 304. Vạn Tiểu Mê
 305. Vi Phong Đường Đường
 306. Vị Tịch
 307. Vô Thố Thương Hoàng
 308. Vũ Điền Quân
 309. Vụ Dung
 310. Vũ Tiểu Phi
 311. Vu Triết
 312. Xà Hạt Điểm Điểm
 313. Xương Bồ
 314. Y Đình Mạt Đồng
 315. Y Lạc Thành Hỏa
 316. Yên Thị
 317. Yên Tử
 318. Yêu Thương Hải

372 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

  • bạn vào nhà mình ít phải 3 lần rồi í nhỉ, nhưng sao bạn kok lần nào chịu đọc cái NOTE mình viết ở đầu thế ONL mà thôi để mình viết ra luôn vậy =)))) mình kok tập hợp đoản văn dưới 50 trang word nhé

 1. chào bạn không biết mình có thể mạo muội nhờ bạn giới thiệu vài bộ có nội dung kiểu đấu não hay bày mưu tính kế thật đặc sắc được không ? Kiểu của To du bính trong Hi nháo hệ liết ấy hay nội dung hack não của Đồi cũng được, tại truyện thiên về tình cảm quá với mình dễ ngán. Thật ra bạn giới thiệu bộ nào hay cỡ cực nổi một thời cũng được….chung quy mình cầu truyện hay thôi.
  Ps1:Sorry vì đã yêu cầu nhiều trong lần đầu tiên comt bên nhà bạn… nhưng mình thật sự kiếm không ra ai để hỏi……..
  Ps2: nếu có làm bạn khó chịu thì bỏ qua cho mình nhé OTZ

 2. Cho t hỏi chút là cái giới hạn commnet đển chuyển sang trang mới trong nhà là của theme hay mình đặt ra vậy cô, tui đang dập mình dập mẩy với nó đây *đập đầu*

  • cái post đấy chỉ khi nào mình bận mấy ngày kok onl đc nên mới post sẵn thôi, mình xóa lâu rồi, với lại mấy bộ mình từng post trong list đấy h cũng hoàn hết cả rồi mà :v

  • đam thì còn ‘xảo ngôn lệnh sắc’ cùng hệ liệt 2 bộ trên, ‘thần tiên nhật tử’, hồng lâu chi lâm gia cẩn ngọc, ‘hòa thân’, ‘du nhiên trọng sinh’, ‘đoạn tụ vương phủ ân cừu lục’, và ‘hồng lâu chi khai quốc phong vân’ đang viết,

 3. Chào chủ nhà, bạn có thể tìm giúp mình tác giả Bất Hội Hạ Kỳ có những truyện nào không? Hoặc bạn cho mình nguyên văn tên tiếng Trung của tác giả này với. Mình cảm ơn.

 4. Có ai biet đây là truyen j ko chỉ mình với. Nôi dung là. Bn thụ với công hình như là ban học sau 1 đêm sinh nhật bạn công uống say và ngủ với bạn thụ làm bạn ý có thai, bạn thụ bỏ đi và tự mình sinh con hay sao ý, con là cặp sinh đôi. sau vì khó khăn bạn thụ chuyển về vùng quê được chủ nhà quý và nhận làm con nuôi. bạn công tìm được bạn thụ nhờ con gái út của bố mẹ nuôi khoe cháu với đồng nghiệp tình cờ bạn công nhìn thấy giống mình và đi điều tra mình chỉ nhớ vậy thui ai biết chỉ mình với, cảm ơn các bạn nhiều

 5. Các bạn cho mình hỏi truyện hiện đại,bạn công và thụ là ban học chung nhưng nhà bạn thụ giàu nên công làm trợ lý cho thụ,công rất giỏi sau đi công tác nước ngoài mở cty riêng rồi lấy lun cty của nhà thụ,thụ hiểu lầm công lừa mình lấy e gái khác nên bỏ đi
  Bạn thụ này dễ thương rất ngốc tiết kiệm tiền nuôi công ăn học còn nấu ăn cho công,đầu truyện có đoạn thụ thấy công cầm quần lót mình tưởng công làm chuyện biến thái gi té ra công chỉ mún xát ớt lên quần chíp bản ….
  Ai biết giúp mình vs nhé,cảm ơn !!

 6. chủ nhà à yêu quá đi cảm ơn đã bỏ công sức tổng hợp nhá , không biết nói gì hơn xin chân thành cảm ơn người đã bỏ công sức cho sự nghiệp vĩ đại của chúng hủ^^

 7. Nàng ơi…. Hiếp Tui….. o(>﹏<)o, Có bộ đam thụ là xã hội đen giết người như cỏ rác, bị đàn em hãm hại rồi bị thanh toán xô xuống từ tòa cao ốc xuyên qua thế giới của anh công.
  Anh công là vua nhưng cải trang vi hành làm ông chủ tửu lâu, rồi 2 người gặp nhau vì thụ ăn quỵt tiền anh công, thụ biết mình xuyên không nên quyết tâm làm người lương thiện và rồi bất đầu làm tiểu nhị trong quán của công. Có đoạn anh thụ tắm ngoài giếng và anh công vô tình thấy trên lưng thụ chằng chịt vết chém nên nghi thụ là sát thụ của nước khác phái tới để ám sát mình. Thế là ngược tâm. Gửi nàng 1 ngàm nụ hôn trước nà ‎(づ ̄ ³ ̄)づ~♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: