Tổng hợp đam mỹ

.

2f

 1. A Đậu
 2. Á Mạch Ngốc
 3. Ám Dạ Lưu Quang
 4. Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
 5. Ẩn Nặc Lan San
 6. Angelina
 7. Apple
 8. Bắc Mặc Đường
 9. Bạc Mộ Băng Luân
 10. Bắc Tiểu An
 11. Bạch Vân
 12. Bách Quỷ Dạ Hành
 13. Băng Hạ Tuyết
 14. Băng Long
 15. Băng Mị
 16. Báo Chỉ Hồ Tường
 17. Bạo Kì
 18. Bất Dạ / Phối Phối Thái Hàm
 19. Bích Dao
 20. Bích Thủy Mai Lạc
 21. Biên Tưởng
 22. Bình Quả Thụ
 23. Bò Cạp Ôn Nhu
 24. Bùi Lễ
 25. Cẩm Trọng
 26. Cáp Khiếm Huynh
 27. Cận Sắc Ivy
 28. Cận Thị Nhãn
 29. Cẩu Oa Tử / Thiên Nhất
 30. Cật Phạn Phạn Phạn
 31. Chanh Macaron
 32. Chanh Tử Vũ
 33. Chu Tiểu Man
 34. Chức Vân
 35. Chuế Mộng
 36. Chung Hiểu Sinh
 37. Chung Ý E Gia
 38. Cô Độc Đích Phong
 39. Cổ Ngọc Văn Hương
 40. Cô Quang Tàn Chiếu
 41. Côi Tự
 42. Công Tử Ca
 43. Công Tử Hoan Hỉ
 44. Công Tử Như Lan
 45. Cốt Cốc
 46. Cuồng Thượng Gia Cuồng
 47. Cửu Dạ
 48. Đả Cương Thi
 49. Dạ Đích
 50. Dạ Du
 51. Đại Phong Quát Quá
 52. Đào Bảo Quyển / Minh Quỷ
 53. Đào Đào
 54. Đào Phù
 55. Đào Yêu
 56. Địa Phủ Tiểu Khuyển
 57. Dịch Nhân Bắc
 58. Dịch Tu La
 59. Điềm Mật Sinh Hoạt
 60. Diễm Tuyết Tuyết
 61. Điển Y
 62. Điệp Chi Linh
 63. Dnax
 64. Do Đại Đích Yên
 65. Đỗ Tử Đằng
 66. Doãn Gia
 67. Đoạn Tàng Tình
 68. Đồi
 69. Đồng Hi
 70. Đông Trùng
 71. Đồng Vi
 72. Duật Dương / Duật Nhật
 73. Duật Kiều
 74. Dục Hiểu
 75. Duyên Hà Cố
 76. Giang Hồ Thái Yêu Sinh
 77. Hà Hán
 78. Hà Mễ Sao Phấn Ti
 79. Hà Phong Đình
 80. Hà Tiêm Giác
 81. Hắc Ám Chi Quang
 82. Hắc Bạch Kiếm Yêu
 83. Hắc Sắc Cấm Dược
 84. Hàn Mai Mặc Hương
 85. Hàn Y
 86. Hi Hòa Thanh Linh
 87. Hi Nguyệt Công Tử
 88. Hiểu Xuân
 89. Hỏa Ly
 90. Hoặc Trạc Trạc
 91. Hoài Thượng
 92. Hoàng Thành U Hỏa
 93. Hồng Hà / Thương Hải
 94. Hồng Y Quả
 95. Hương Phẩm Tử Hồ
 96. Hương Tiểu Mạch
 97. Huyền
 98. Huyễn Ái Vô Ái
 99. Huyền Tử Phách
 100. Huỳnh Dạ
 101. Kết Kết / La Liên
 102. Kết Tử Thụ
 103. Khai Hoa Bất Kết Quả
 104. Khiêm Thiểu
 105. Khốn Ỷ Nguy Lâu
 106. Không Mộng
 107. Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 108. Kiếm Đoạn Đào Yêu
 109. Kiều Tu Hồ La Bặc
 110. Killer
 111. Kim Cương Quyển
 112. Kim Nguyên Bảo
 113. Kinh Thành Nam Sủng
 114. Kỳ Lân Ngọc
 115. Lai Tự Viễn Phương
 116. Lạc Dận
 117. Lạc Tân
 118. Lâm Bội
 119. Lam Lâm
 120. Lâm Tịch Ẩn
 121. Lâm Tri Lạc
 122. Lâm Tử Tự
 123. Lăng Báo Tư
 124. Lăng Bộ Nhược Anh
 125. Lãng Hoa Điểm Điểm
 126. Lăng Tử Minh
 127. Lãnh Hương Trần
 128. Lão Lâm
 129. Lê Hoa Yên Vũ
 130. Lệ Mộ Huyết Lan
 131. Liên Lạc
 132. Liên Tích Ngưng Mâu
 133. Liễu Mãn Pha
 134. Lililicat
 135. Linh Thệ
 136. Live / Trĩ Nhi
 137. Long Thất
 138. Lữ Thiên Dật
 139. Lục Dã Thiên Hạc
 140. Lương Vụ
 141. Lưu Niên Ức Nguyệt
 142. Lưu Thủy Vô Tình / Lưu Thủy Sàn Sàn
 143. Ly Chi Nhược Tố
 144. Lý Tùng Nho
 145. Mặc Hắc Hoa
 146. Mặc Hương Đồng Xú
 147. Mặc Kỳ Lân
 148. Mặc Nguyệt Nghê Thường
 149. Mạc Tâm Thương
 150. Mạc Thanh Vũ
 151. Mặc Thức Thần
 152. Mặc Trúc
 153. Mặc Vũ Yên Dạ / Yên Diệp
 154. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
 155. Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
 156. Mạt Hồi
 157. Mê Dương
 158. Mi Như Đại
 159. Mị Sủng Tiểu Vu
 160. Mijia
 161. Mộc Vũ Linh Âm
 162. Mộng Khê Thạch / Cổ Kính
 163. Mục Túc Quân
 164. Nam Chi
 165. Nam Phong Ca
 166. Nam Qua Lão Yêu
 167. Nam Quân
 168. Neal
 169. Neleta
 170. Ngã Đích Tiểu Q
 171. Nga Phi
 172. Ngô Trầm Thủy
 173. Ngư Ngư Thuyết
 174. Ngữ Tiếu Lan San
 175. Ngưu Giác Cung
 176. Nguyệt Bội Hoàn
 177. Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
 178. Nguyệt Hạ Kim Hồ
 179. Nguyệt Hạ Tang
 180. Nhã Kỷ
 181. Nhã Mị
 182. Nhã Sinh
 183. Nhan Lương Vũ
 184. Nhạn Quá Thanh Thiên
 185. Nhất Phiến Phù Vân
 186. Nhất Thế Hoa Thường
 187. Nhĩ Nhã
 188. Nhu Chi Thiên Vũ
 189. Nhược Hề
 190. Nhược Thủy
 191. Ninh Mông Hoả Diệm
 192. Ô Kiểm Đại Tiếu
 193. Ô Mông Tiểu Yến
 194. Oa Qua Oa
 195. Phàn Lạc
 196. Phao Phao Tuyết Nhi
 197. Phi Thiên Dạ Tường
 198. Phong Cuồng Đích Đồ Phu
 199. Phong Dạ Hân
 200. Phong Duy
 201. Phong Khởi Liên Y
 202. Phong Lộng
 203. Phong Lưu Thư Ngốc
 204. Phong Quá Vô Ngân
 205. Phong Xuy Tiễn Vũ
 206. Phù Phong Lưu Ly
 207. Priest
 208. Qifu A / Khí Phụ A
 209. Quân Thái Bình
 210. Quỷ Sách
 211. Quỷ Sửu
 212. Quyết Tuyệt
 213. Sắc Như Không
 214. Sài Kê Đản
 215. Sài Mễ Du Diêm
 216. Sát Na Phương Nhan
 217. Sát Tiểu Hoàn
 218. Sisimo
 219. Sở Hàn Y Thanh
 220. Sơ Vẫn Giang Hồ
 221. Ssy124
 222. Tạm Đao Gia Môn
 223. Tam Tam Đắc Cửu
 224. Tam Thập Tái
 225. Tang Phi Ngư
 226. Tàng Yêu
 227. Tây Lăng Minh
 228. Tây Tử Tự
 229. Thẩm Dạ Diễm
 230. Thẩm Hề Hòa
 231. Thanh Khâu
 232. Thanh La Phiến Tử
 233. Thanh Mỗi / Thanh Miễn
 234. Thanh Sắc Vũ Dực
 235. Thanh Vụ Liễm Nguyệt
 236. Thảo Thảo
 237. Thập Thế
 238. Thất Dạ Vong Tình
 239. Thất Nhan Nhan
 240. Thất Thế Hữu Hạnh
 241. Thất Ưu
 242. Thì Bất Đãi Ngã
 243. Thiên Bình Tọa
 244. Thiển Đạm Sắc
 245. Thiên Đường Phóng Trục Giả
 246. Thiên Khỏa Thụ
 247. Thiên Kim Bất Mại
 248. Thiên Lại Chỉ Diên
 249. Thiên Na
 250. Thiên Nham / Vạn Ngữ / San Đóa Lạp
 251. Thiên Sứ J
 252. Thiệu Ly
 253. Thu Chí Thủy
 254. Thứ Hồng
 255. Thu Trì Vũ
 256. Thủy Ấn
 257. Thụy Giả
 258. Thủy Thiên Thừa
 259. Ti Đạc
 260. Tịch Tĩnh Thanh Hòa
 261. Tiêu
 262. Tiểu Bộ
 263. Tiêu Đường Đông Qua
 264. Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 265. Tiểu Hòa
 266. Tiêu Lâm
 267. Tiếu Mị Mị
 268. Tiểu Tần Tử
 269. Tiểu Trư Tước
 270. Tiểu Yêu Tử
 271. Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 272. Tĩnh Thủy Biên
 273. Tô Biệt Tự
 274. Tô Đặc
 275. Tô Du Bính
 276. Tố Phi Liễu
 277. Tội Hóa / Vương Thập Nhất
 278. Tồn Tại Tường Giác
 279. Trạch Nữ Nhất Chi Hoa
 280. Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
 281. Trần Ấn / Thương Thiên
 282. Trần Thế Chi Thương
 283. Trần Tiểu Thái
 284. Trang Sinh Hiểu Mộng
 285. Triệt Dạ Lưu Hương
 286. Trường Sinh Thiên Diệp
 287. Trường Vụ
 288. Tự Băng Tự Thủy
 289. Từ Cảnh Niên
 290. Tứ Chích Cước
 291. Tư Hương Minh Nguyệt
 292. Tử Mộc
 293. Tử Sắc Mộc Ốc
 294. Tu Thất
 295. Tự Từ
 296. Từ Từ Đồ Chi
 297. Tử Vũ Nguyệt Diên
 298. Tùy Phong Phi
 299. Tuyết Nguyên U Linh
 300. Tuyệt Thế Miêu Bĩ
 301. U Hoàng Tử Lam
 302. Vainy
 303. Vạn Diệt Chi Thương
 304. Vân Liễu
 305. Vân Quá Thị Phi
 306. Vạn Sắc
 307. Vân Thượng Gia Tử
 308. Vạn Tiểu Mê
 309. Vi Phong Đường Đường
 310. Vị Tịch
 311. Vô Thố Thương Hoàng
 312. Vũ Điền Quân
 313. Vụ Dung
 314. Vũ Tiểu Phi
 315. Vu Triết
 316. Xà Hạt Điểm Điểm
 317. Xương Bồ
 318. Y Đình Mạt Đồng
 319. Y Lạc Thành Hỏa
 320. Yên Thị
 321. Yên Tử
 322. Yêu Thương Hải
 323. YY Đích Liệt Tích

400 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Bạn ơi mình đang tìm một bộ đam mỹ mà không nhớ tên, cũng không nhớ tác giả. Bộ đó là hiện đại văn, công ban đầu không thích đồng tính do ba anh sống chung với người đàn ông khác nhưng sau bị em thụ dụ dỗ, em thụ si tình anh công lâu rồi, sau hình như là bị thương vì anh công nên anh khăn gói theo em về nhà để chăm sóc rồi đổ em ấy luôn. Mình còn nhớ một chi tiết là lúc 2 người đứng trước hành lang phòng em thụ, anh công nhìn thấy “trong mắt em như có ánh lửa, rực lên giữa trời đêm”, đại khái là vậy. Bạn nếu nhớ ra chi tiết trong truyện nào thì nói giúp mình với nhé. Bộ này mình rất thích, đặc biệt là tính quật cường của bạn thụ nên muốn đọc lại thêm lần nữa. Hi vọng là nhận dc tin vui từ bạn 😊

 2. Mình xin lỗi vì vô đây cmt không liên quan mấy, cơ mà mục lục bộ “Xung quanh tôi, không phải nằm vùng cũng là gay” đâu rồi ạ?????
  Đêm hôm qua vẫn thấy mà sao nay lại biến mất r TT.TT mình đã bỏ qua mất cái gì sao :<

 3. Mỹ nhân ới ~~~~ . Cho tớ xin link vài bộ đổ thạch edit hoàn được hk , cục tưng tiểu thụ nhà tớ mới đọc xong bộ đam mỹ “đổ thạch sư” thấy hay wa muốn đọc cùng thể loại mà tìm hk thấy . Mà ẻm ngốc tiếng trung hay từ hán việt lắm , nên ta nhớ nhà kurokoichi mình nhiều đam mỹ edit hoàn hay lắm nên xin giúp đỡ ~~~~~ (^_^) ~~~~~ .

  • Vô Giải Khả Kích Đích Sát chỉ có 1 bộ duy nhất đc edit là Quản lý tieuba thôi, ít phải 2 bộ trở lên mình mới làm list nhé

 4. Mọi người ơi hép mi!!!
  Bộ hiện đại,sinh tử, thụ có mở trang trại kết hợp quán ăn thôn quê gì đó
  bạn thụ lúc cấp 3 qua nhà bạn thân chơi uống say ngủ lại 1 đêm trong phòng chú của bạn thân rồi quan hệ vs người chú(là a công) mà ko biết tưởng là làm vs ng bạn,sau ng bạn đi mất bạn thụ thì phát hiện có thai nênko học đại học ở nhà sinh con xong đi lính để bánh bao cho ông bà ngoại nuôi.
  Sau thụ xuất ngũ làm kĩ thuật gì đó ở khách sạn thì gặp lại công đến nghỉ mát thuê bạn làm lái xe riêng thì phải…công cũng lớn tuổi rồi bạn của thụ gọi là chú út thì phải
  Nhờ moi người tìm giúp,bộ này dài mấy trăm chương mình chưa đọc hết

 5. Mình từng đọc dở một bộ đam nhưng bây giờ không nhớ ra nó tên gì, bộ đó là đam mỹ cổ trang giang hồ, thần y công và một sát thủ thụ, bạn thụ bị trúng độc hay bị thương sắp chết gì ấy, bạn công muốn cứu vì trách nhiệm của một y sư nhưng lúc đầu bạn thụ không chịu, cả 2 bạn đều võ công cao. Không biết bạn có biết bộ đam này không?
  lần đầu gặp hình như bạn thụ du thuyền giữa đêm xong gặp bạn công, mà kiểu bạn công nghe ai nói đêm đó bạn công sẽ cứu một người, ờ thì đúng đêm đó bạn công cứu một người, là bạn thụ.

 6. Có thể cho mình hỏi tìm một bộ đam mỹ đc không ạ.
  Bộ đó thể loại tương lai, không nhớ là có trọng sinh hay không. Có đoạn công & thụ bị lạc trên một hành tinh bị cách ly, anh công hằng ngày đi săn quái kiếm tiền, em thụ thì ngồi sữa chữa vũ khí cho người ta bằng sứ mạnh tinh thần,.v..v..Mình chỉ nhớ đc nhiêu đó :((((((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: