Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

2 Ám Bạch Mộc Qua Hoàng
A Đậu Mộc Tam Quan
Á Mạch Ngốc Mộc Tô Lý
A Nguyễn Hữu Tửu Mộc Vũ Linh Âm
Ái Khán Thiên Mộng Khê Thạch
Angelina Mục Túc Quân
Apple Nãi Khẩu Tạp
Ẩn Nặc Lan San Nam Chi
Bạc Mộ Băng Luân Nam Phong Ca
Bạc Ngạn Biên Nam Qua Lão Yêu
Bạch Giới Tử Nam Quân
Bạch Lộ Vị Sương Nặc Danh Hàm Ngư
Bách Quỷ Dạ Hành Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
Bạch Vân Neleta
Bạch Vân Đóa Niên Chung
Báo Chỉ Hồ Tường Ninh Mông Hoả Diệm
Bạo Kì Ngã Đích Tiểu Q
Bắc Nam Nga Phi
Bắc Tiểu An Ngô Trầm Thủy
Băng Long Ngũ Quân
Băng Mị Ngụy Tùng Lương
Bất Dạ Nguyệt Bán Đinh
Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn Nguyệt Bội Hoàn
Bất Hội Hạ Kỳ Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bất Thị Phong Động Nguyệt Hạ Kim Hồ
Bất Thị Tri Canh Nguyệt Hạ Tang
Bất Vấn Tam Cửu Ngư Ngư Thuyết
Bích Dao Ngữ Tiếu Lan San
Bích Thủy Mai Lạc Ngưu Giác Cung
Biển Đam Nhất Hào Nhã Kỷ
Biên Tưởng Nhã Mị
Bình Quả Thụ Nhã Sinh
Bò Cạp Ôn Nhu Nhan Lương Vũ
Bùi Lễ Nhạn Quá Thanh Thiên
Cao Đài Thụ Sắc Nhập Loạn
Cáp Khiếm Huynh Nhất Bả Sát Trư Đao
Cẩm Trọng Nhất Bôi Tửu Lương
Cận Sắc Ivy Nhất Cá Mễ Bính
Cật Phạn Phạn Phạn Nhất Chích Đại Nhạn
Cẩu Oa Tử Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
Cô Độc Đích Phong Nhất Diệp Bồ Đề
Cổ Ngọc Văn Hương Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Cô Quang Tàn Chiếu Nhất Mai Nữu Khấu
Cô Quân Nhất Phiến Phù Vân
Cố Tam Dược Nhất Tùng Âm
Cố Tranh Nhất Thập Tứ Châu
Côi Tự Nhất Thế Hoa Thường
Công Tử Hoan Hỉ Nhị Bức Nham Tế Bào
Công Tử Như Lan Nhĩ Nhã
Công Tử Vu Ca Nhiễm Nhĩ
Công Tử Ca Nhu Chi Thiên Vũ
Công Tử Ưu Nhu Nhu A
Cốt Cốc Nhục Bao Bất Cật Nhục
Cuồng Tưởng Chi Đồ Nhược Hề
Cuồng Thượng Gia Cuồng Nhược Thủy
Cửu Dạ Nhược Ương Quân
Chanh Tử Vũ Oa Qua Oa
Chỉ Ninh Ô Kiểm Đại Tiếu
Chiết Nhất Mai Châm Ô Mông Tiểu Yến
Chu Tiểu Man PEPA
Chuế Mộng Priest
Chung Hiểu Sinh Phàn Lạc
Chung Ý E Gia Phao Phao Tuyết Nhi
Chức Vân Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Chước Đường Phi Thiên Dạ Tường
Dạ Du Phong Dạ Hân
Dạ Đích Phong Duy
Dẫn Lộ Tinh Phong Khởi Liên Y
Dịch Nhân Bắc Phong Lộng
Dịch Tu La Phong Lưu Thư Ngốc
Diễm Qủy Thất Nương Phong Quá Vô Ngân
Diễm Quy Khang Phong Xuy Tiễn Vũ
Diễm Tuyết Tuyết Phù Bạch Khúc
Diệp Ức Lạc Phù Phong Lưu Ly
Dnax Qifu A
Do Đại Đích Yên Quân Đại
Doãn Gia Quân Xuyên
Du Du Tiên Quỷ Sách
Du Mộng Y Nhiên Quỷ Sửu
Duật Kiều Quyết Tuyệt
Dục Hiểu Sài Kê Đản
Duyên Hà Cố Sài Mễ Du Diêm
Dư Trình Sát Na Phương Nhan
Dương Tố Sát Tiểu Hoàn
Đả Cương Thi Sắc Như Không
Đại Giác Tiên Sinh SISIMO
Đại Giang Lưu Sở Hàn Y Thanh
Đại Phong Quát Quá Sơ Hòa
Đại Thanh Q3 Sơ Vẫn Giang Hồ
Đại Viên Tử Ssy124
Đàm Thạch Superpanda
Đào Bảo Quyển Tạm Đao Gia Môn
Đào Chi Yêu Tam Thập Tái
Đào Đào Tang Phi Ngư
Đào Phù Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Đào Yêu Tàng Yêu
Địa Phủ Tiểu Khuyển Tạp Bỉ Khâu
Điểm Đản Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Điềm Mật Sinh Hoạt Tân Miêu
Điển Y Tần Tam Kiến
Điệp Chi Linh Tây Lăng Minh
Đoạn Tàng Tình Tây Tây Đặc
Đỗ Tử Đằng Tây Tử Tự
Đồi Ti Đạc
Đồng Hi Tịch Tịch Lý
Đông Thi Nương Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Đông Trùng Tiêu
Đồng Vi Tiểu Bộ
Đường Tửu Khanh Tiêu Đường Đông Qua
Giang Đình Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Tiêu Lâm
Giang Nam Hồn Cô Nương Tiêu Mạc Nhân
Hà Hán Tiếu Mị Mị
Hà Mễ Sao Phấn Ti Tiểu Tần Tử
Hà Phong Đình Tiểu Trư Tước
Hà Tiêm Giác Tiểu Yêu Tử
Hạ Tiểu Chính Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Hàn Mai Mặc Hương Tinh Nguyệt
Hàn Thục Tĩnh Thủy Biên
Hàn Y Tô Biệt Tự
Hạnh Nhân Trà Tô Cảnh Nhàn
Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Tô Du Bính
Hắc Ám Chi Quang Tô Đặc
Hắc Bạch Kiếm Yêu Tố Ngân
Hắc Miêu Nghễ Nghễ Tô Nhiễm Thanh
Hắc Sắc Cấm Dược Tố Phi Liễu
Hi Hòa Thanh Linh Tố Trường Thiên
Hi Nguyệt Công Tử Tội Hóa
Hiểu Xuân Tồn Tại Tường Giác
Hỏa Ly Tú Sinh
Hoa Ngộ Nha Tu Thất
Họa Ngữ Túy Ẩm Trường Ca
Hoa Quyển Tùy Phong Phi
Hoài Thượng Túy Tiếu Phù Sinh
Hoàng Thành U Hỏa Tuyết Nguyên U Linh
Hoang Xuyên Đại Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Hoặc Trạc Trạc Tự Băng Tự Thủy
Hồ Ly Bất Quy Tư Hương Minh Nguyệt
Hồi Nam Tước Tử Lộc
Hồng Hà Tử Mộc
Hồng Y Quả Tử Sắc Kinh Cức
Hủ Mộc Điêu Dã Tử Sắc Mộc Ốc
Huyền Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
Huyễn Ái Vô Ái Tự Từ
Huyền Tử Phách Từ Từ Đồ Chi
Huỳnh Dạ Tử Vũ Nguyệt Diên
Hứa Bán Tiên Tức Mặc Dao
Hương Phẩm Tử Hồ Tương Tử Bối
Hương Tiểu Mạch Thanh Đoan
Kết Kết Thanh Khâu
Kết Tử Thụ Thanh Khâu Thiên Dạ
Kiếm Đoạn Đào Yêu Thanh La Phiến Tử
Kiều Bệ Thanh Mỗi
Kiều Tu Hồ La Bặc Thanh Sắc Vũ Dực
Killer Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Kim Cương Quyển Thảo Thảo
Kim Nguyên Bảo Thẩm Dạ Diễm
Kim Thập Tứ Thoa Thẩm Hề Hòa
Kinh Thành Nam Sủng Thập Cửu Dao
Kỵ Kình Nam Khứ Thập Thế
Kỳ Lân Ngọc Thất Dạ Vong Tình
Kỳ Lộc Bát Kim Thất Nhan Nhan
Kỳ Thập Nhị Thất Thế Hữu Hạnh
Khả Ái Trừng Thất Ưu
Khách Hề Thì Bất Đãi Ngã
Kháo Kháo Thi Tả
Khiêm Thiểu Thị Tửu Cật Trà
Khốn Khốn Khốn A Thiên Bình Tọa
Khốn Thành Hùng Miêu Thiển Đạm Sắc
Khốn Ỷ Nguy Lâu Thiên Đường Phóng Trục Giả
Không Cúc Thiên Hạ Thiên
Không Mộng Thiên Kim Bất Mại
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Thiên Khỏa Thụ
Khương Đường Thiên Lại Chỉ Diên
La Bặc Thỏ Tử Thiên Na
Lạc Dận Thiên Nham
Lạc Tân Thiên Phong Nhất Hạc
Lai Tự Viễn Phương Thiên Sứ J
Lam Lâm Thiếp Tại Sơn Dương
Lãng Hoa Điểm Điểm Thiệu Ly
Lãnh Hương Trần Thời Kính
Lão Lâm Thu Chí Thủy
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Thu Thiên Tại Thời
Lăng Báo Tư Thu Trì Vũ
Lăng Bộ Nhược Anh Thủy Ấn
Lăng Tử Minh Thụy Giả
Lâm Áng Tư Thụy Mang
Lâm Bội Thủy Thiên Thừa
Lâm Tịch Ẩn Thứ Hồng
Lâm Tử Tự Thương Ngô Tân Bạch
Lâm Tri Lạc Trang Sinh Hiểu Mộng
Lân Tiềm Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Lê Hoa Yên Vũ Trần Ẩn
Lệ Mộ Huyết Lan Trần Ấn – Thiên Thương
Liên Hề Liên Hề Trần Tiểu Thái
Liên Lạc Trần Thế Chi Thương
Liên Sóc Trì Đại Tối Cường
Liên Tích Ngưng Mâu Trì Linh
Liệp Nhân Đồng Trĩ Sở
Liễu Mãn Pha Trì Tiểu Gia
Liễu Mộc Đào Triệt Dạ Lưu Hương
Lililicat Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
Linh Thệ Trương Đại Cát
Live Trường Nhạc Tư Ương
Long Thất Trường Sinh Thiên Diệp
Lộ Quy Đồ Trường Vụ
Lộng Thanh Phong Trường Yên
Lục Dã Thiên Hạc U Hoàng Tử Lam
Lữ Thiên Dật Vainy
Lương Vụ Vạn Diệt Chi Thương
Lưu Niên Ức Nguyệt Vạn Sắc
Lưu Thủy Vô Tình Vạn Tiểu Mê
Lưu Thủy Thủy Vân Khởi Nam Sơn
Ly Chi Nhược Tố Vân Liễu
Lý Tùng Nho Vân Quá Thị Phi
Lý Tư Nguy Vân Thượng Gia Tử
Lý Truyện Ngôn Vi Phong Đường Đường
Mạc Như Quy Vi Phong Kỷ Hứa
Mạc Tâm Thương Vị Tịch
Mạc Thanh Vũ Vô Biên Khách
Mạc Thần Hoan Vô Thố Thương Hoàng
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Vụ Dung
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Vũ Điền Quân
Mao Cầu Cầu Vũ Tiểu Phi
Mao Hậu Vu Triết
Mạt Hồi Vu Vũ
Mặc Hắc Hoa Wingying
Mặc Kỳ Lân Xà Hạt Điểm Điểm
Mặc Nguyệt Nghê Thường Xuân Khê Địch Hiểu
Mặc Tây Kha Xuân Nhật Phụ Huyên
Mặc Thức Thần Xương Bồ
Mặc Trúc Y Đình Mạt Đồng
Mặc Vũ Yên Dạ Y Lạc Thành Hỏa
Mê Dương Ý Nhân Trà
Mi Như Đại Y Y Dĩ Dực
Mị Sủng Tiểu Vu Yên Tử
Miêu Bát Tiên Sinh Yến Thập Nhật
Miêu Đại Phu Yên Thị
Mijia Yêu Thương Hải
Mnbvcxz Yểu Yểu Nhất Ngôn
Mộc Hề Nương YY Đích Liệt Tích

 

661 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Hello Kurokochii, bạn có thể thêm 2 truyện này vào mục của tác giả Xuân Nhật Phụ Huyên và Ngụy Tùng Lương được không?? Mình cảm ơn nhiều ạ🥰🥰
  https://www.wattpad.com/story/234310784-%C4%91%E1%BB%91i-th%E1%BB%A7-m%E1%BB%99t-m%E1%BA%A5t-m%E1%BB%99t-c%C3%B2n-bi%E1%BA%BFn-th%C3%A0nh-m%C3%A8o-con-m%C3%A0-t%C3%B4i
  https://www.wattpad.com/story/239576033-hi%E1%BB%87u-%E1%BB%A9ng-m%C3%A8o-b%E1%BB%8B-b%E1%BB%8F-r%C6%A1i

  • Bộ này hôm qua t check thì hoàn rồi, ngay ở tiêu đề bạn edit cũng để chữ hoàn luôn, không hiểu sao hôm nay bạn ấy xoá bớt truyện đi thôi.

 2. Xin chào mình ở bên nhà Thanh Linh Cốc, rất cảm ơn bạn vì đã cập nhật truyện của chúng mình lên đây để tiếp cận tới độc giả được nhiều hơn ^^

  Mình có để ý là bạn gắn link wattpad của nhà vào hai bộ “Trị Liệu” – Nhập Loạn và “Nhặt được một nhân ngư” – Uông Mao Cầu, nhưng hiện tại chúng mình đã khóa wattpad để tránh bão và chỉ hoạt động trên wordpress, bạn có thể giúp chúng mình đổi lại đường link dẫn được không ạ:
  https://thanhlinhcoc1314.wordpress.com/tri-lieu/
  https://thanhlinhcoc1314.wordpress.com/nhat-duoc-mot-nhan-ngu/

  Ngoài ra chúng mình đang trong quá trình hoàn hai bộ “Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long Vương” – Lâm Tri Lạc và “Nhật ký tình yêu học đường – Khả Ái Trừng, nếu được mong bạn bổ sung thêm vào danh sách nha:
  https://thanhlinhcoc1314.wordpress.com/nhat-ki-tinh-yeu-hoc-duong/
  https://thanhlinhcoc1314.wordpress.com/sau-khi-tot-nghiep-toi-lam-long-vuong/

  Cảm ơn bạn rất nhiều ạ!

 3. Ad ơi, ad cập nhật thêm tác giả Cố Tam Dược được không ạ? Tạm thời em thấy tác giả này đã có 2 bộ được edit rồi:
  1. Hôm nay tổng tài có cập nhật chương mới không?
  (https://www.wattpad.com/story/282909477-h%C3%B4m-nay-t%E1%BB%95ng-t%C3%A0i-c%C3%B3-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-ch%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BB%9Bi-kh%C3%B4ng)
  2. Tổng giám độc nhận nhận lầm chim hoàng yến
  (https://oralie2906.wordpress.com/2021/08/17/dm-tong-giam-doc-nhan-lam-chim-hoang-yen/)
  Em khá thích tác giả này, mong ad sẽ update sớm. Chúc ad ngày mới tốt lành.

 4. Ad ơi ad thêm tác giả Lý Truyện Ngôn đi ạ, tác giả có ba truyện edit rồi í.
  Thỏ, sói và ngọc trai
  Nghe nói ảnh đế rất cao lãnh
  Trở thành tra công trong văn ngược tra.

 5. Hái haiii xin chào ạ, bên mình hiện tại đang làm hai bộ của hai tác giả này, khi nào rảnh bạn có thể xem xét bổ sung thêm vào list được không ạ?🥺
  1. Hôm nay ngài Cô sẽ mua cái gì? – Vương Lão Cát:
  https://onhocuadaodaone.wordpress.com/2021/05/21/edit-hom-nay-ngai-co-se-mua-cai-gi-vuong-lao-cat/
  2. Meme của anh đẹp hơn người thật. – Mao Cầu Cầu:
  https://onhocuadaodaone.wordpress.com/2021/03/05/edit-meme-cua-anh-dep-hon-nguoi-that/
  Mình xin cảm ơn ạ.❣

 6. bạn ơi, hiện nhà mình có làm vài bộ của hai tác giả này, bạn có thể làm list được không ạ?

  1. Cực Độ Mê Luyến – Diễm Quy Khang https://ourcutehomee.wordpress.com/tradangpha/cuc-do-me-luyen/

  2. Lạc Đường – Niên Chung https://ourcutehomee.wordpress.com/tradangpha/muc-luc-lac-duong/

  3. Khoái Lạc Ngày Tận Thế – Niên Chung https://ourcutehomee.wordpress.com/tradangpha/khoai-lac-ngay-tan-the/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: