Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

2 Ám Bạch Mộc Vũ Linh Âm
A Đậu Mộng Khê Thạch
Á Mạch Ngốc Mục Túc Quân
A Nguyễn Hữu Tửu Nãi Khẩu Tạp
Ái Khán Thiên Nam Chi
Angelina Nam Phong Ca
Apple Nam Qua Lão Yêu
Ẩn Nặc Lan San Nam Quân
Bạc Mộ Băng Luân Neleta
Bạc Ngạn Biên Ninh Mông Hoả Diệm
Bạch Giới Tử Ngã Đích Tiểu Q
Bạch Lộ Vị Sương Nga Phi
Bách Quỷ Dạ Hành Ngô Trầm Thủy
Bạch Vân Ngũ Quân
Báo Chỉ Hồ Tường Ngụy Tùng Lương
Bạo Kì Nguyệt Bán Đinh
Bắc Nam Nguyệt Bội Hoàn
Bắc Tiểu An Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Băng Long Nguyệt Hạ Kim Hồ
Băng Mị Nguyệt Hạ Tang
Bất Dạ Ngư Ngư Thuyết
Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn Ngữ Tiếu Lan San
Bất Hội Hạ Kỳ Ngưu Giác Cung
Bất Vấn Tam Cửu Nhã Kỷ
Bích Dao Nhã Mị
Bích Thủy Mai Lạc Nhã Sinh
Biển Đam Nhất Hào Nhan Lương Vũ
Biên Tưởng Nhạn Quá Thanh Thiên
Bình Quả Thụ Nhập Loạn
Bò Cạp Ôn Nhu Nhất Bả Sát Trư Đao
Bùi Lễ Nhất Bôi Tửu Lương
Cao Đài Thụ Sắc Nhất Cá Mễ Bính
Cáp Khiếm Huynh Nhất Chích Đại Nhạn
Cẩm Trọng Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
Cận Sắc Ivy Nhất Diệp Bồ Đề
Cật Phạn Phạn Phạn Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Cẩu Oa Tử Nhất Mai Nữu Khấu
Cô Độc Đích Phong Nhất Phiến Phù Vân
Cổ Ngọc Văn Hương Nhất Tùng Âm
Cô Quang Tàn Chiếu Nhất Thập Tứ Châu
Cố Tranh Nhất Thế Hoa Thường
Côi Tự Nhị Bức Nham Tế Bào
Công Tử Hoan Hỉ Nhĩ Nhã
Công Tử Như Lan Nhiễm Nhĩ
Công Tử Vu Ca Nhu Chi Thiên Vũ
Công Tử Ca Nhu Nhu A
Công Tử Ưu Nhục Bao Bất Cật Nhục
Cốt Cốc Nhược Hề
Cuồng Tưởng Chi Đồ Nhược Thủy
Cuồng Thượng Gia Cuồng Nhược Ương Quân
Cửu Dạ Oa Qua Oa
Chanh Tử Vũ Ô Kiểm Đại Tiếu
Chiết Nhất Mai Châm Ô Mông Tiểu Yến
Chu Tiểu Man PEPA
Chuế Mộng Priest
Chung Hiểu Sinh Phàn Lạc
Chung Ý E Gia Phao Phao Tuyết Nhi
Chức Vân Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Chước Đường Phi Thiên Dạ Tường
Dạ Du Phong Dạ Hân
Dạ Đích Phong Duy
Dẫn Lộ Tinh Phong Khởi Liên Y
Dịch Nhân Bắc Phong Lộng
Dịch Tu La Phong Lưu Thư Ngốc
Diễm Qủy Thất Nương Phong Quá Vô Ngân
Diễm Tuyết Tuyết Phong Xuy Tiễn Vũ
Diệp Ức Lạc Phù Phong Lưu Ly
Dnax Qifu A
Do Đại Đích Yên Quân Xuyên
Doãn Gia Quỷ Sách
Du Du Tiên Quỷ Sửu
Du Mộng Y Nhiên Quyết Tuyệt
Duật Kiều Sài Kê Đản
Dục Hiểu Sài Mễ Du Diêm
Duyên Hà Cố Sát Na Phương Nhan
Dư Trình Sát Tiểu Hoàn
Dương Tố Sắc Như Không
Đả Cương Thi SISIMO
Đại Giác Tiên Sinh Sở Hàn Y Thanh
Đại Giang Lưu Sơ Hòa
Đại Phong Quát Quá Sơ Vẫn Giang Hồ
Đại Thanh Q3 Ssy124
Đại Viên Tử Superpanda
Đàm Thạch Tạm Đao Gia Môn
Đào Bảo Quyển Tam Thập Tái
Đào Chi Yêu Tang Phi Ngư
Đào Đào Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Đào Phù Tàng Yêu
Đào Yêu Tạp Bỉ Khâu
Địa Phủ Tiểu Khuyển Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Điềm Mật Sinh Hoạt Tân Miêu
Điển Y Tần Tam Kiến
Điệp Chi Linh Tây Lăng Minh
Đoạn Tàng Tình Tây Tây Đặc
Đỗ Tử Đằng Tây Tử Tự
Đồi Ti Đạc
Đồng Hi Tịch Tịch Lý
Đông Thi Nương Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Đông Trùng Tiêu
Đồng Vi Tiểu Bộ
Đường Tửu Khanh Tiêu Đường Đông Qua
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Giang Nam Hồn Cô Nương Tiêu Lâm
Hà Hán Tiêu Mạc Nhân
Hà Mễ Sao Phấn Ti Tiếu Mị Mị
Hà Phong Đình Tiểu Tần Tử
Hà Tiêm Giác Tiểu Trư Tước
Hạ Tiểu Chính Tiểu Yêu Tử
Hàn Mai Mặc Hương Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Hàn Thục Tinh Nguyệt
Hàn Y Tĩnh Thủy Biên
Hạnh Nhân Trà Tô Biệt Tự
Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Tô Cảnh Nhàn
Hắc Ám Chi Quang Tô Du Bính
Hắc Bạch Kiếm Yêu Tô Đặc
Hắc Sắc Cấm Dược Tố Ngân
Hi Hòa Thanh Linh Tô Nhiễm Thanh
Hi Nguyệt Công Tử Tố Phi Liễu
Hiểu Xuân Tố Trường Thiên
Hỏa Ly Tội Hóa
Hoa Ngộ Nha Tồn Tại Tường Giác
Họa Ngữ Tú Sinh
Hoa Quyển Tu Thất
Hoài Thượng Túy Ẩm Trường Ca
Hoàng Thành U Hỏa Tùy Phong Phi
Hoang Xuyên Đại Túy Tiếu Phù Sinh
Hoặc Trạc Trạc Tuyết Nguyên U Linh
Hồ Ly Bất Quy Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Hồi Nam Tước Tự Băng Tự Thủy
Hồng Hà Tư Hương Minh Nguyệt
Hồng Y Quả Tử Mộc
Huyền Tử Sắc Kinh Cức
Huyễn Ái Vô Ái Tử Sắc Mộc Ốc
Huyền Tử Phách Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
Huỳnh Dạ Tự Từ
Hứa Bán Tiên Từ Từ Đồ Chi
Hương Phẩm Tử Hồ Tử Vũ Nguyệt Diên
Hương Tiểu Mạch Tương Tử Bối
Kết Kết Thanh Đoan
Kết Tử Thụ Thanh Khâu
Kiếm Đoạn Đào Yêu Thanh Khâu Thiên Dạ
Kiều Bệ Thanh La Phiến Tử
Kiều Tu Hồ La Bặc Thanh Mỗi
Killer Thanh Sắc Vũ Dực
Kim Cương Quyển Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Kim Nguyên Bảo Thảo Thảo
Kim Thập Tứ Thoa Thẩm Dạ Diễm
Kinh Thành Nam Sủng Thẩm Hề Hòa
Kỵ Kình Nam Khứ Thập Cửu Dao
Kỳ Lân Ngọc Thập Thế
Kỳ Thập Nhị Thất Dạ Vong Tình
Khách Hề Thất Nhan Nhan
Kháo Kháo Thất Thế Hữu Hạnh
Khiêm Thiểu Thất Ưu
Khốn Khốn Khốn A Thì Bất Đãi Ngã
Khốn Thành Hùng Miêu Thi Tả
Khốn Ỷ Nguy Lâu Thị Tửu Cật Trà
Không Cúc Thiên Bình Tọa
Không Mộng Thiển Đạm Sắc
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Thiên Đường Phóng Trục Giả
Khương Đường Thiên Hạ Thiên
Khương Đường Thiên Kim Bất Mại
Lạc Dận Thiên Khỏa Thụ
Lạc Tân Thiên Lại Chỉ Diên
Lai Tự Viễn Phương Thiên Na
Lam Lâm Thiên Nham
Lãng Hoa Điểm Điểm Thiên Phong Nhất Hạc
Lãnh Hương Trần Thiên Sứ J
Lão Lâm Thiếp Tại Sơn Dương
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Thiệu Ly
Lăng Báo Tư Thu Chí Thủy
Lăng Bộ Nhược Anh Thu Thiên Tại Thời
Lăng Tử Minh Thu Trì Vũ
Lâm Áng Tư Thủy Ấn
Lâm Bội Thụy Giả
Lâm Tịch Ẩn Thụy Mang
Lâm Tử Tự Thủy Thiên Thừa
Lâm Tri Lạc Thứ Hồng
Lân Tiềm Thương Ngô Tân Bạch
Lê Hoa Yên Vũ Trang Sinh Hiểu Mộng
Lệ Mộ Huyết Lan Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Liên Hề Liên Hề Trần Ẩn
Liên Lạc Trần Ấn – Thiên Thương
Liên Tích Ngưng Mâu Trần Tiểu Thái
Liệp Nhân Đồng Trần Thế Chi Thương
Liễu Mãn Pha Trì Đại Tối Cường
Liễu Mộc Đào Trì Linh
Lililicat Trĩ Sở
Linh Thệ Triệt Dạ Lưu Hương
Live Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
Long Thất Trương Đại Cát
Lộ Quy Đồ Trường Nhạc Tư Ương
Lộng Thanh Phong Trường Sinh Thiên Diệp
Lục Dã Thiên Hạc Trường Vụ
Lữ Thiên Dật U Hoàng Tử Lam
Lương Vụ Vainy
Lưu Niên Ức Nguyệt Vạn Diệt Chi Thương
Lưu Thủy Vô Tình Vạn Sắc
Lưu Thủy Thủy Vạn Tiểu Mê
Ly Chi Nhược Tố Vân Liễu
Lý Tùng Nho Vân Quá Thị Phi
Lý Tư Nguy Vân Thượng Gia Tử
Mạc Như Quy Vi Phong Đường Đường
Mạc Tâm Thương Vi Phong Kỷ Hứa
Mạc Thanh Vũ Vị Tịch
Mạc Thần Hoan Vô Biên Khách
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Vô Thố Thương Hoàng
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Vụ Dung
Mao Hậu Vũ Điền Quân
Mạt Hồi Vũ Tiểu Phi
Mặc Hắc Hoa Vu Triết
Mặc Kỳ Lân Vu Vũ
Mặc Nguyệt Nghê Thường Wingying
Mặc Tây Kha Xà Hạt Điểm Điểm
Mặc Thức Thần Xuân Khê Địch Hiểu
Mặc Trúc Xuân Nhật Phụ Huyên
Mặc Vũ Yên Dạ Xương Bồ
Mê Dương Y Đình Mạt Đồng
Mi Như Đại Y Lạc Thành Hỏa
Mị Sủng Tiểu Vu Ý Nhân Trà
Miêu Bát Tiên Sinh Y Y Dĩ Dực
Miêu Đại Phu Yên Tử
Mijia Yến Thập Nhật
Mnbvcxz Yên Thị
Mộc Hề Nương Yêu Thương Hải
Mộc Qua Hoàng Yểu Yểu Nhất Ngôn
Mộc Tam Quan YY Đích Liệt Tích
Mộc Tô Lý Bất Thị Phong Động
Giang Đình

602 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: