[TG] Trì Linh

Trì Linh


[TG] Nhu Nhu A

Nhu Nhu A


  • Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại | Ngoc Luyen (Hoàn)
  • Sau Khi Giết Ông Xã Trong Game 5 Lần | Ellie (Hoàn)
  • Sau Khi Xuyên Thành Mẹ Pháo Hôi Công | Nghiên Tịnh Giai (On-Going)
  • Tiểu Phì Thu – Chủ Luôn Muốn Ăn Ta | Tiểu Mạt Tử (Hoàn)

[TG] Miêu Bát Tiên Sinh

Miêu Bát Tiên Sinh


  • Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn | Fei (On-Going)
  • Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang | Fei (On-Going)
  • Phán Quan Về Hưu Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn | Mộng Phồn Hoa ; Thích Ăn Thịt (On-Going)
  • Sau Khi Sống Lại Ba Lần Ta Thành Cá Mắm | Apricott (On-Going)
  • Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công | Axianbuxian12 (On-Going)

Happy Lunar New Year 2021

WordPress bước sang năm thứ chín, năm vừa rồi chẳng edit được chữ nào, cũng chẳng có chương trình gì mới mẻ, thôi thì show mặt… cậu con giai quý báu vậy o(≧▽≦)o

Hai mẹ con chúc mọi người năm mới vui vẻ sức khoẻ dồi dào tiền vào như nước sông Đà tiền ra nhỏ giọt như là Bì Tu =))) đọc truyện thì vớ trúng gu, sang năm không phải lu bu sự đời ( ´ ∀ `)ノ~ ♡