[TG] Sơ Tiểu Hòa

Sơ Tiểu Hòa (Sơ Hòa)


  • Ánh trăng trong lòng hắn | Duy Ngã (On-going)
  • Mè xửng | An yên (On-going)
  • Năm tháng trong tiếng đạn | Fangsui Fan (On-going)

 

Advertisements

[TG] Nhất Chích Đại Nhạn

Nhất Chích Đại Nhạn


 

Truyện mới hoàn

Vì ti tỉ lý do như lap hỏng, bận đi làm, không có thời gian, lười bla bla… nên trong khoảng thời gian tới đây, truyện mới hoàn tui sẽ cập nhật ở phần cmt của bài viết này. Bao giờ có điều kiện và thời gian rảnh sẽ cập nhật lại ở bài viết ĐAM MỸ HOÀN.