[TG] Lộng Thanh Phong

Lộng Thanh Phong


  • Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy | Red (On-Going)
  • Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm | WELT (On-Going)
  • Thính Thính | Hải Đường Lê Hoa (On-Going)
  • Võng Du Họa Thủy Tam Thiên | Phong (Drop)
  • Yêu Quái Thư Trai | Yên Vũ Lâu (Hoàn)

[Khoảng cách] Hình minh họa

— YOUR DISTANCE —

Tên gốc: Khoảng cách của người

Tác giả: Công Tử Ưu

Thể loại: Hiện đại – hài hước – bối cảnh nước Đức – muộn tao phúc hắc giáo sư công x học ngu xù lông sinh viên thụ – niên thượng – happy ending – cách nhau 12 tuổi

.

Meme của sếp Bách =)))

.

Khoangcachcuanguoi

9dbde3afgy1g8q5llts6gj20rs0cz4j6