Tiệm bánh ngọt

https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Mẩu bánh vụn | Bé chân ngắn và quý ngài cuồng lông – Đào Chi Yêu

Ngạo kiều meo meo công x ngốc manh corgi thụ.


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Dáng vẻ anh thích em đều có – Từ Từ Đồ Chi

Nguyện tình yêu đôi ta có thể vượt qua thời gian. Nguyện cùng em lớn lên, nguyện bên em tới già.


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Giản Ninh Xuyên là số một – Từ Từ Đồ Chi

Bà xã, em chính là đại phúc khí của anh, em sẽ đối xử tốt với anh, sẽ mãi mãi cưng chiều anh.


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Vườn trẻ thiên đình – Lục Dã Thiên Hạc

“Đợi đến khi núi Thương Trạch có thể ở được.” Đó chính là lần bãi bể nương dâu sau…


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Lòng có Lăng Hi – Qifu A

Anh nghĩ, mình có rất nhiều thời gian để đi cùng Lăng Hi, ngắt hết thảy những nụ hoa mà cậu coi trọng.

.

Advertisements
%d bloggers like this: