Tiệm bánh ngọt

https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh vụn | Bé chân ngắn và quý ngài cuồng bóng lông – Đào Chi Yêu

Tôi chỉ cần một con Corgi duy nhất mà thôi, em hiểu chưa?


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Dáng vẻ anh thích em đều có – Từ Từ Đồ Chi

Nguyện tình yêu đôi ta có thể vượt qua thời gian, nguyện cùng em lớn lên, nguyện bên em tới già.


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Vườn trẻ thiên đình – Lục Dã Thiên Hạc

Chờ đến lúc núi Thương Trạch xuất hiện, đó là khi bãi bể lại hóa nương dâu.


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Lòng có Lăng Hi – Qifu A

Anh nghĩ, mình có rất nhiều thời gian để đi cùng Lăng Hi, ngắt hết thảy những nụ hoa mà cậu coi trọng.


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Giản Ninh Xuyên là số một – Từ Từ Đồ Chi

Bà xã, em chính là đại phúc khí của anh, em sẽ đối xử tốt với anh, sẽ mãi mãi cưng chiều anh.


https://image.flaticon.com/icons/png/512/1142/1142536.png  Bánh nướng chín | Khoảng cách của người – Công Tử Ưu

Phương bắc mà em đang hướng tới, là phương bắc năm hai mươi tư tuổi anh đã đi qua.

.

%d bloggers like this: