DANH SÁCH ĐỀ CỬ 2021 (chưa chính thức)

Kurokochii: tính đến hiện tại thì vẫn chưa có bảng bình chọn cả năm, mình sẽ làm trước hai bảng đề cử là nửa đầu năm và nửa cuối năm, sau này có bảng chính thức mình sẽ điều chỉnh lại sau ❤ riêng mục đề danh thưởng vì gộp cả 2 kỳ vào là […]

Advertisement

[TG] W Tòng Tinh

W Tòng Tinh Bể Cá Vàng | Manh Manh (On-Going) Công Qua Đường Triệu Đại Kích | Phong Tuyết Vi Y (Hoàn) Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung | Phong Tuyết Vi Y (Hoàn) Làm Người Qua Đường Ta Bị Công Hai Nhắm Trúng | Phong Tuyết Vi Y (Hoàn) Nghiện Ngủ | Phong Tuyết […]

[TG] Điêu Bảo Rghh

Điêu Bảo Rghh Bàn Về Một Ngàn Cách Cải Tạo Tra Nam | B612 (On-Going) Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm | Góc Của Dương (On-Going) Người Yêu Cũ Bị Tôi Bội Bạc Giàu To Rồi | Six Codes (On-Going) Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình | Ổ Nhỏ Của Tiếu Khanh […]

[TG] Tử Lộc

Tử Lộc Bàn Về Chuyện Hot Boy Khoa Mình Yêu Thầm Hot Boy Khoa Hàng Xóm | Lạc Thanh Chi Liêu (Hoàn) Cơn Bão Màu Cam | Trác (Hoàn) Mojito Và Trà | Phong Hoa Các (Hoàn) Nhiên Đăng | One Summer Drive (Hoàn) Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta | Du (Hoàn)