Tổng hợp đam mỹ

.

—— TÁC GIẢ

2 Ám Bạch Mộc Tam Quan
A Đậu Mộc Tô Lý
Á Mạch Ngốc Mộc Vũ Linh Âm
A Nguyễn Hữu Tửu Mộng Khê Thạch
Angelina Mục Túc Quân
Apple Nãi Khẩu Tạp
Ẩn Nặc Lan San Nam Chi
Bạc Mộ Băng Luân Nam Phong Ca
Bạc Ngạn Biên Nam Qua Lão Yêu
Bạch Giới Tử Nam Quân
Bạch Lộ Vị Sương Nặc Danh Hàm Ngư
Bách Quỷ Dạ Hành Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
Bạch Vân Neleta
Bạch Vân Đóa Niên Chung
Báo Chỉ Hồ Tường Ninh Mông Hoả Diệm
Bạo Kì Ngã Đích Tiểu Q
Bắc Nam Nga Phi
Bắc Tiểu An Ngô Trầm Thủy
Băng Long Ngũ Quân
Băng Mị Ngụy Tùng Lương
Bất Dạ Nguyệt Bán Đinh
Bất Đái Sáo Đích Kiện Bàn Nguyệt Bội Hoàn
Bất Hội Hạ Kỳ Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Bất Thị Phong Động Nguyệt Hạ Kim Hồ
Bất Thị Tri Canh Nguyệt Hạ Tang
Bất Vấn Tam Cửu Ngư Ngư Thuyết
Bích Dao Ngữ Tiếu Lan San
Bích Thủy Mai Lạc Ngưu Giác Cung
Biển Đam Nhất Hào Nhã Kỷ
Biên Tưởng Nhã Mị
Bình Quả Thụ Nhã Sinh
Bò Cạp Ôn Nhu Nhan Lương Vũ
Bùi Lễ Nhạn Quá Thanh Thiên
Cao Đài Thụ Sắc Nhập Loạn
Cáp Khiếm Huynh Nhất Bả Sát Trư Đao
Cẩm Trọng Nhất Bôi Tửu Lương
Cận Sắc Ivy Nhất Cá Mễ Bính
Cật Phạn Phạn Phạn Nhất Chích Đại Nhạn
Cẩu Oa Tử Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
Cô Độc Đích Phong Nhất Diệp Bồ Đề
Cổ Ngọc Văn Hương Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Cô Quang Tàn Chiếu Nhất Mai Nữu Khấu
Cô Quân Nhất Phiến Phù Vân
Cố Tam Dược Nhất Tùng Âm
Cố Tranh Nhất Thập Tứ Châu
Côi Tự Nhất Thế Hoa Thường
Công Tử Hoan Hỉ Nhị Bức Nham Tế Bào
Công Tử Như Lan Nhĩ Nhã
Công Tử Vu Ca Nhiễm Nhĩ
Công Tử Ca Nhu Chi Thiên Vũ
Công Tử Ưu Nhu Nhu A
Cốt Cốc Nhục Bao Bất Cật Nhục
Cuồng Tưởng Chi Đồ Nhược Hề
Cuồng Thượng Gia Cuồng Nhược Thủy
Cửu Dạ Nhược Ương Quân
Chanh Tử Vũ Oa Qua Oa
Chỉ Ninh Ô Kiểm Đại Tiếu
Chiết Nhất Mai Châm Ô Mông Tiểu Yến
Chu Tiểu Man PEPA
Chuế Mộng Priest
Chung Hiểu Sinh Phàn Lạc
Chung Ý E Gia Phao Phao Tuyết Nhi
Chức Vân Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
Chước Đường Phi Thiên Dạ Tường
Dạ Du Phong Dạ Hân
Dạ Đích Phong Duy
Dẫn Lộ Tinh Phong Khởi Liên Y
Dịch Nhân Bắc Phong Lộng
Dịch Tu La Phong Lưu Thư Ngốc
Diễm Qủy Thất Nương Phong Quá Vô Ngân
Diễm Quy Khang Phong Xuy Tiễn Vũ
Diễm Tuyết Tuyết Phù Bạch Khúc
Diệp Ức Lạc Phù Phong Lưu Ly
Dnax Qifu A
Do Đại Đích Yên Quân Đại
Doãn Gia Quân Xuyên
Du Du Tiên Quỷ Sách
Du Mộng Y Nhiên Quỷ Sửu
Duật Kiều Quyết Tuyệt
Dục Hiểu Sài Kê Đản
Duyên Hà Cố Sài Mễ Du Diêm
Dư Trình Sát Na Phương Nhan
Dương Tố Sát Tiểu Hoàn
Đả Cương Thi Sắc Như Không
Đại Giác Tiên Sinh SISIMO
Đại Giang Lưu Sở Hàn Y Thanh
Đại Phong Quát Quá Sơ Hòa
Đại Thanh Q3 Sơ Vẫn Giang Hồ
Đại Viên Tử Ssy124
Đàm Thạch Superpanda
Đào Bảo Quyển Tạm Đao Gia Môn
Đào Chi Yêu Tam Thập Tái
Đào Đào Tang Phi Ngư
Đào Phù Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Đào Yêu Tàng Yêu
Địa Phủ Tiểu Khuyển Tạp Bỉ Khâu
Điểm Đản Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Điềm Mật Sinh Hoạt Tân Miêu
Điển Y Tần Tam Kiến
Điệp Chi Linh Tây Lăng Minh
Điêu Bảo Rghh Tây Tây Đặc
Đoạn Tàng Tình Tây Tử Tự
Đỗ Tử Đằng Ti Đạc
Đồi Tịch Tịch Lý
Đồng Hi Tịch Tĩnh Thanh Hòa
Đông Thi Nương Tiêu
Đông Trùng Tiểu Bộ
Đồng Vi Tiêu Đường Đông Qua
Đường Tửu Khanh Tiểu Gia Bất Thị Thụ
Giang Đình Tiêu Lâm
Giang Hồ Thái Yêu Sinh Tiêu Mạc Nhân
Giang Nam Hồn Cô Nương Tiếu Mị Mị
Hà Hán Tiểu Tần Tử
Hà Mễ Sao Phấn Ti Tiểu Trư Tước
Hà Phong Đình Tiểu Yêu Tử
Hà Tiêm Giác Tĩnh Chu Tiểu Yêu
Hạ Tiểu Chính Tinh Nguyệt
Hàn Mai Mặc Hương Tĩnh Thủy Biên
Hàn Thục Tô Biệt Tự
Hàn Y Tô Cảnh Nhàn
Hạnh Nhân Trà Tô Du Bính
Hảo Đại Nhất Quyển Vệ Sinh Chỉ Tô Đặc
Hắc Ám Chi Quang Tố Ngân
Hắc Bạch Kiếm Yêu Tô Nhiễm Thanh
Hắc Miêu Nghễ Nghễ Tố Phi Liễu
Hắc Sắc Cấm Dược Tố Trường Thiên
Hi Hòa Thanh Linh Tội Hóa
Hỉ Mã Lạp Nhã Chủng Miêu Tồn Tại Tường Giác
Hi Nguyệt Công Tử Tú Sinh
Hiểu Xuân Tu Thất
Hỏa Ly Túy Ẩm Trường Ca
Hoa Ngộ Nha Tùy Phong Phi
Họa Ngữ Túy Tiếu Phù Sinh
Hoa Quyển Tuyết Nguyên U Linh
Hoài Thượng Tuyệt Thế Miêu Bĩ
Hoàng Thành U Hỏa Tự Băng Tự Thủy
Hoang Xuyên Đại Tư Hương Minh Nguyệt
Hoặc Trạc Trạc Tử Lộc
Hồ Ly Bất Quy Tử Mộc
Hồi Nam Tước Tử Sắc Kinh Cức
Hồng Hà Tử Sắc Mộc Ốc
Hồng Y Quả Tử Sắc Nguyệt Linh Lung
Hủ Mộc Điêu Dã Tự Từ
Huyền Từ Từ Đồ Chi
Huyễn Ái Vô Ái Tử Vũ Nguyệt Diên
Huyền Tử Phách Tức Mặc Dao
Huỳnh Dạ Tương Tử Bối
Hứa Bán Tiên Thanh Đoan
Hương Phẩm Tử Hồ Thanh Khâu
Hương Tiểu Mạch Thanh Khâu Thiên Dạ
Kết Kết Thanh La Phiến Tử
Kết Tử Thụ Thanh Mai Tương
Kiếm Đoạn Đào Yêu Thanh Mỗi
Kiều Bệ Thanh Sắc Vũ Dực
Kiều Tu Hồ La Bặc Thanh Vụ Liễm Nguyệt
Killer Thảo Thảo
Kim Cương Quyển Thẩm Dạ Diễm
Kim Nguyên Bảo Thẩm Hề Hòa
Kim Thập Tứ Thoa Thập Cửu Dao
Kinh Thành Nam Sủng Thập Thế
Kỵ Kình Nam Khứ Thất Dạ Vong Tình
Kỳ Lân Ngọc Thất Nhan Nhan
Kỳ Lộc Bát Kim Thất Thế Hữu Hạnh
Kỳ Thập Nhị Thất Ưu
Khả Ái Trừng Thi Tả
Khách Hề Thị Tửu Cật Trà
Kháo Kháo Thiên Bình Tọa
Khiêm Thiểu Thiển Đạm Sắc
Khốn Khốn Khốn A Thiên Đường Phóng Trục Giả
Khốn Thành Hùng Miêu Thiên Hạ Thiên
Khốn Ỷ Nguy Lâu Thiên Kim Bất Mại
Không Cúc Thiên Khỏa Thụ
Không Mộng Thiên Lại Chỉ Diên
Khuynh Lạc Cửu Tiêu Thiên Na
Khương Đường Thiên Nham
La Bặc Thỏ Tử Thiên Phong Nhất Hạc
Lạc Dận Thiên Sứ J
Lạc Tân Thiếp Tại Sơn Dương
Lai Tự Viễn Phương Thiệu Ly
Lam Lâm Thời Bất Đãi Ngã
Lãng Hoa Điểm Điểm Thời Kính
Lãnh Hương Trần Thu Chí Thủy
Lão Lâm Thu Thiên Tại Thời
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Thu Trì Vũ
Lăng Báo Tư Thủy Ấn
Lăng Bộ Nhược Anh Thụy Giả
Lăng Tử Minh Thụy Mang
Lâm Áng Tư Thủy Thiên Thừa
Lâm Bội Thứ Hồng
Lâm Tịch Ẩn Thương Ngô Tân Bạch
Lâm Tử Tự Trang Sinh Hiểu Mộng
Lâm Tri Lạc Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn
Lân Tiềm Trần Ẩn
Lê Hoa Yên Vũ Trần Ấn – Thiên Thương
Lệ Mộ Huyết Lan Trần Tiểu Thái
Liên Hề Liên Hề Trần Thế Chi Thương
Liên Lạc Trì Đại Tối Cường
Liên Sóc Trì Linh
Liên Tích Ngưng Mâu Trĩ Sở
Liệp Nhân Đồng Trì Tiểu Gia
Liễu Mãn Pha Triệt Dạ Lưu Hương
Liễu Mộc Đào Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông
Lililicat Trương Đại Cát
Linh Thệ Trường Nhạc Tư Ương
Live Trường Sinh Thiên Diệp
Long Thất Trường Vụ
Lộ Quy Đồ Trường Yên
Lộng Thanh Phong U Hoàng Tử Lam
Lục Dã Thiên Hạc Vainy
Lữ Thiên Dật Vạn Diệt Chi Thương
Lương Vụ Vạn Sắc
Lưu Niên Ức Nguyệt Vạn Tiểu Mê
Lưu Thủy Vô Tình Vân Khởi Nam Sơn
Lưu Thủy Thủy Vân Liễu
Ly Chi Nhược Tố Vân Quá Thị Phi
Lý Tùng Nho Vân Thượng Gia Tử
Lý Tư Nguy Vi Phong Đường Đường
Lý Truyện Ngôn Vi Phong Kỷ Hứa
Mạc Như Quy Vị Tịch
Mạc Tâm Thương Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Mạc Thanh Vũ Vô Biên Khách
Mạc Thần Hoan Vô Thố Thương Hoàng
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Vụ Dung
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết Vũ Điền Quân
Mao Cầu Cầu Vũ Tiểu Phi
Mao Hậu Vu Triết
Mạt Hồi Vu Vũ
Mặc Hắc Hoa W Tòng Tinh
Mặc Kỳ Lân Wingying
Mặc Nguyệt Nghê Thường Xà Hạt Điểm Điểm
Mặc Tây Kha Xuân Khê Địch Hiểu
Mặc Thức Thần Xuân Nhật Phụ Huyên
Mặc Trúc Xương Bồ
Mặc Vũ Yên Dạ Y Đình Mạt Đồng
Mê Dương Y Lạc Thành Hỏa
Mi Như Đại Ý Nhân Trà
Mị Sủng Tiểu Vu Y Y Dĩ Dực
Miêu Bát Tiên Sinh Yên Tử
Miêu Đại Phu Yến Thập Nhật
Mijia Yên Thị
Mnbvcxz Yêu Thương Hải
Mộc Hề Nương Yểu Yểu Nhất Ngôn
Mộc Qua Hoàng YY Đích Liệt Tích
Advertisement

759 thoughts on “Tổng hợp đam mỹ

 1. Xin hỏi trong mục tác giả có người tên Chỉ Trụy, tác giả bộ Thê lữ khế ước và Đặc xá tối cao không ạ? Mình tìm rất lâu không thấy

 2. Cmt tui nhắn hơn tháng chưa được duyệt nên tui gửi lại nha Kuro ☺️☺️☺️

  Tui cứ để list ở đây, khi nào rảnh Kuro cập nhật tác giả Bán Trản Minh Hương luôn nha?
  1, Tình chi sở chung
  https://ngocthuyblog.wordpress.com/2017/08/28/truyen-dam-my/

  2, Sau khi ôm bầu chạy
  https://keodeoviquytblog.wordpress.com/quyt-xanh/

  3, Mạt thế hai ba sự
  https://builongthivan.wordpress.com/2018/06/07/mat-the-hai-ba-su-ban-tran-minh-huong/

 3. Chào chủ nhà. Chúc chủ nhà một ngày tốt lành. Cách đây 4 5 năm hay 8 năm. Mình có đến và để lại 1 com ở nhà. Lúc đó mình đang trong tình cảnh cực kỳ tồi tệ. Tăm tối. Khốn khổ. Vì cùng đường phải nuôi gia đình nên mình bắt buộc phải đưa ra quyết định khó khăn. Một mình dấn thân lập nghiệp ở xứ người. Và trong lúc làm công vất vả trải qua hết tình đời ấm lạnh. Mình đã từng muốn chết đi. Để vứt bỏ tất cả đau đớn khổ sở. Vứt hết tự ti mặc cảm của cái nghèo. Của thân phận bèo bọt ko nơi nương tựa nơi xã hội người ăn thịt người tranh giành quyền lợi. Thì mình vô tình tìm thấy nhà bạn. Và nhờ những link đam mỹ hoàn. Nhờ các nhà edit truyện mà bạn giới thiệu mình đã tìm đến theo link để đọc đam mỹ. Mình nhờ đam mỹ mà vượt qua giai đoạn địa ngục tồi tệ đó. Bỏ đi ý định tự sát. Mình vừa đối diện với nghịch cảnh khó khăn gian khổ. Vừa được đam mỹ an ủi tâm hồn. Nhờ vậy mình đã vượt qua. Hiện giờ mình có nhà. Có xe. Có nghề nghiệp. Và có tương lai hoài bão lớn. Nên mình thật sự cám ơn bạn và những nhà edit truyện. Có thể các bạn ko biết rằng việc các bạn đang làm đã cứu được 1 cuộc đời tăm tối. Và đem đến cho nó tương lai hi vọng cỡ nào. Sau nhiều năm lặng lẽ gắn bó. Cuối cùng hôm nay mình lại com. Để cảm tạ. Để vô vàn tri ân. Mong rằng những nhà edit truyện cũng có thể thấy những dòng này. Để biết rằng sở thích dịch truyện đam mỹ của các bạn đã cứu được tính mạng và tương lai của 1 con người. Sau nhiều năm như vậy. Mình vẫn thấy web của bạn. Vẫn cập nhật mới. Mình thật sự rất yêu quý và cảm động. Mong rằng mọi người luôn mạnh khỏe. Bình an. Hạnh phúc. Thành công. Giống như sự tuyệt vời mà mọi người đã đem đến cho mình lúc mình tuyệt vọng. Cầu chúc mọi điều an lành đến cho mọi người. Mình năm nay 30 tuổi rồi. Nhưng mình vĩnh viễn ko quên được. Đêm có ý định tự sát kia. Mình đã tình cờ tìm được nhà bạn như thế nào. Vào đọc những chương truyện để giải tỏa tâm trạng ra sao. Mình biết ơn cả tác giả. Người dịch edit truyện… tất cả những ai đã dùng năng lượng tích cực và sự yêu thích đam mỹ để r vô tình lan tỏa đến mình. Tạo 1 con đường cho mình bước đi theo ánh sáng. Bảo bọc tâm hồn tuyệt vọng của mình. Để mình có thành công của ngày hôm nay. Nếu sau này mình hoàn thành hoài bão. Gây dựng được thương hiệu tên tuổi. Mình nhất định sẽ để 1 khẩu hiệu thật lớn ở các tiệm của mình. Rằng tác giả đam mỹ. Các nhà edit và nhà KUROKOCHII. Luôn được chào đón và hoan nghênh vô cùng ở tiệm của mình. Cùng với nhiều ưu đãi. Để đáp tạ lại sự cứu rỗi của các bạn. Hôm nay mình để com này ở đây là để đánh dấu bước ngoặt thứ 2 trong đời. Lần com đầu là mình khóc lóc trong bất lực. Đau xót và nghẹn ngào vì tìm được nơi cứu rỗi linh hồn. Lần này mình bắt đầu thực hiện hoài bão lớn nhất của mình. Đó là tạo dựng thương hiệu của bản thân. Mong rằng khi quay lại com lần 3. Mình sẽ được gặp tất cả mọi người thông qua chuỗi cửa hiệu của mình. Một lần nữa chân thành cảm tạ và tri ân sâu sắc.

  • mình nghĩ người có công lớn nhất trong việc cứu rỗi bạn chính là bản thân bạn, chúc bạn gặp nhiều thành công và thuận lợi trên con đường mà mình theo đuổi ❤ tớ cũng đang bắt đầu lại mọi thứ ở ngưỡng tuổi 30, không còn nhiều thời gian chăm chút cho blog nhỏ này nữa, nhưng sẽ cố gắng duy trì nó đến cùng. Hẹn sớm gặp lại nhau khi chúng ta cùng tốt đẹp hơn nhé ❤

 4. Khi nào Kuro rảnh thì tổng hợp 2 truyện edit của Thi Hòe với ạ ^^ 2 bộ này của Thi Hòe ổn lắm luôn

  1. Sau khi vứt bỏ tra công
  – Nhà Phong Tuyết Vi Y (betrayal1988): https://www.wattpad.com/story/247170943-ho%C3%A0n-%C4%91m-sau-khi-v%E1%BB%A9t-b%E1%BB%8F-tra-c%C3%B4ng

  2. Hóa ra sư đệ phản diện yêu thầm ta:
  – Nhà Bất Động (Vện) (đã hoàn): https://tomsalus02.wordpress.com/hoa-ra-su-de-phan-dien-yeu-tham-ta-thi-hoe/
  – Nhà Phong Tuyết Vi Y (betrayal1988) (chưa hoàn): https://www.wattpad.com/story/288713703-%C4%91m-th%C3%AC-ra-vai-%C3%A1c-s%C6%B0-%C4%91%E1%BB%87-y%C3%AAu-th%E1%BA%A7m-ta

 5. Truyện này cổ đại ạ.
  Công 9 là con nuôi cả của nhà Tướng Quân (hình như năm đó nhận nuôi là vì tướng quân phu nhân muốn báo ân với bố mẹ ruột đã mất của Công 9 hay sao a).

  Ngoài Công 9 ra thì hai vợ chồng tướng quân còn có hai người con trai, nhị thiếu gia bằng tuổi Công 9 và tam thiếu gia Thụ 9 – con út – nhỏ hơn hai người huynh tận mấy tuổi lận.

  Thụ sinh muộn nên được cả nhà yêu chiều, ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp, tính tình hoạt bát, có chút ngạo kiều.
  Thụ thích Công lắm, hay lẽo đẽo theo ấy, mà Công dù thương như em ruột, cơ mà lâu dần thấy phiền, sau có lần Thụ 9 và Thụ 8 (đứa con của nhị phòng thì phải, bé Thụ này vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, không quan tâm những người hay b.ắt n ạt mình trong phủ nên được Công 9 ưu ái hơn chút) cùng rơi xuống hồ, Công 9 thấy thì chỉ đắn đo vài giây rồi nhảy xuống cứu Thụ 8 lên

  Chăm chăm xem Thụ 8 thế nào, mặc kệ Thụ 9 ng ợ.p nư ớc, mãi sau mới có người chạy đến vớt lên (Công 8 – người này là bạn của ông nhị huynh á, yêu thầm Thụ 9 từ nhỏ).

  Từ lúc đó Thụ bệh suốt một tháng, cũng ch.ết tâm với Công 9, về sau chỉ một lòng kết bạn và báo ân với Công 8, cùng hắn đi dạo luyện kiếm, Công 9 lúc này cũng có chút không quen, khó chịu nha, cơ mà vẫn giả vờ thờ ơ.

  Sau này Tướng phủ xảy ra biến cố, đoạn này mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là Thụ 8 í ch k.ỷ, nhân lúc đó muốn Công 9 bỏ trốn cùng mình, mặc kệ người Tướng phủ tự sinh tự diệt (lúc này mình mới thấy Thụ 8 đág gh ét dã man, trước không nhận ra ), Công 9 lúc này chưa biết trong nhà có biến, nên cùng Thụ 8 rời đi luôn :v.

  Sau vài ngày thì Tướng phủ bị người phóg hoả, Công 8 đến cứu Thụ 9 ra, bảo ẻm chạy đi, còn mình ở lại chấn cửa (ý là ngăn bọn truy s.át ấy), xong cũng bị ch.et thiêu luôn.

  Thụ 9 muốn gửi tin cho Công 9 (để hắn đi b.áo th.ù cho người nhà và Công 8) nhưng bị Thụ 8 xoá dấu vết, Thụ 9 tưởng gửi được rồi, lúc này thân thể yếu ớt không chống đỡ nổi nữa. Công 9 về sau về thăm nhà mới biết mọi chuyện, mới nhận ra sự ích kỷ và ác độc của Thụ 8, hối hận cũng không kịp nữa.

  Chưa hết đâu cuối cùng là Thụ 9 trọng sinh nha, diễn biến tiếp theo là của kiếp sau
  Có ai biết truyện này không ạ, tìm trong vô vọng luôn😭😭

 6. Chào Kurokochi, nếu rảnh bạn có thể thêm tác giả Cổ Mặc Mặc vào list được không?
  Hiện tại đã có 2 bộ được edit là:
  1. Thiếu niên sát vách đẹp như hoa (Hoàn):
  https://banhbaonhanrong.wordpress.com/2020/05/20/dat-gach-thieu-nien-sat-vach-dep-nhu-hoa/
  2. Đức cha sao? Tôi giả vờ là được (Đang edit):
  https://chanhhsiunhun17.wordpress.com/thanh-phu-sao-ta-gia-vo-la-duoc%EF%BF%BC/
  Cảm ơn bạn.

 7. Note vài tg hình như chưa có trong danh sách
  Tich Triều Nam Ca
  1. Xuyên thành omega bị nhân vật phản diện bội tình bạc nghĩa
  https://myjudy1314.wordpress.com/2021/12/17/dm-xuyen-thanh-omega-bi-nhan-vat-phan-dien-boi-tinh-bac-nghia-tich-trieu-nam-ca/
  2. Sau khi từ hôn với tra công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về
  https://xanhcham.wordpress.com/2021/09/07/skthvtc-tdcmgstv-van-an/

  Hôi Kiếm Như Vũ
  1. Xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số một
  https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/11/13/xuyen-thanh-nam-the-bach-nguyet-quang-cua-nha-giau-so-mot/
  2. Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi
  https://www.wattpad.com/story/212968570-edit-ho%C3%A0n-%C4%91am-m%E1%BB%B9-tin-t%E1%BB%A9c-t%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-c%E1%BA%ADu-%E1%BA%A5y-ng%E1%BB%8Dt-qu%C3%A1
  3. Nhặt được giống cái
  https://tuuyencac2020.wordpress.com/nhat-duoc-giong-cai-hoi-kiem-nhu-vu/
  4. Tân nương gả thế của đại sư tử nguyên soái
  https://motchiecthuyen.wordpress.com/2021/10/05/tan-nuong-ga-the-cua-dai-su-tu-nguyen-soai/
  5. Nam thê xung hỉ của gã đàn ông nhà giàu
  https://lacminhthichgiatrang.wordpress.com/2020/08/18/nam-the-xung-hi%CC%89-cu%CC%89a-ga%CC%83-dan-ong-nha-giau-mu%CC%A3c-lu%CC%A3c/

  • Umi ơi bộ “sau khi từ hôn với tra công tui đc cha mẹ giàu sang nhặt về” đó xanhcham bận nên drop & pass rồi bà biết ai dịch tiếp từ chương 44 hong?

  • Ủa nhà đấy bảo là vì bận nên ra chương nhỏ giọt thôi chứ có drop đâu nhỉ? Với bộ này xanh chàm ra đến chương 45 rồi mà :)))))) Hơn nữa có nhà khác làm thì mình hay ko thì mình cũng ko biết nữa, nhưng mà nếu làm thì người ta sẽ làm từ đầu ấy, chứ làm từ chương mới nhất của nhà khác là dịch chen mất :)))))

  • Ủa sao tui đọc editor bảo bận quá nên không ra chương nữa muốn pass truyện liên hệ qua mail mà á nên tui mới hỏi bà nè! Còn nếu bển vẫn còn dịch thì tui đợi á 😮 chứ sp là tâm huyết của họ mà tui cũng chỉ thích đọc 1 văn phong từ đầu tới cuối thôi!

 8. Chào chủ nhà ạ, chúc chủ nhà năm mới vui vẻ :3 Mình xin phép báo tên tác giả ở đây thôi ạ, khi nào chủ nhà rảnh thì làm list nha: Tác giả Bộ Liêm Y, có hai bộ đã và đang edit:

  Năm đó giáp sắt động đế vương:
  https://tsugaki.wordpress.com/hop-da-dong/nam-do-giap-sat-dong-de-vuong/

  71 năm sau khi nhân loại biến tính:
  https://www.wattpad.com/story/292383906-edit-71-n%C4%83m-sau-khi-nh%C3%A2n-lo%E1%BA%A1i-bi%E1%BA%BFn-t%C3%ADnh

  Mình cảm ơn chủ nhà rất nhiều!

 9. Nhờ Kurokochii thêm tác giả Bách Hộ Thiên Đăng vào list nhé, có hai bộ đã được edit dưới đây:
  1) Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được:
  https://www.wattpad.com/story/256671564
  https://katto1605.wordpress.com/category/ongoing-sau-khi-thoa-thuan-ket-hon-toi-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/
  2) Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi: https://www.wattpad.com/story/286694292
  Cảm ơn bạn rất nhiều 💕.

 10. Hi bạn, trước đây có thấy bạn đăng mấy bộ nhà mình, mình là editor trên trang shirochanxo.wordpress.com giờ wordpress của mình bị xóa rồi, mình đã chuyển qua domain mới nên nếu được bạn có thể chuyển link qua shirochanxo.blog được không ạ? Ví dụ như link bộ Lỡ bao nuôi giờ sẽ là:

  https://www.shirochanxo.blog/2020/11/30/lo-bao-nuoi-phai-dai-gia-dich-thuc-lam-sao-bay-gio/

  tức là chỉ đổi tên web chính thôi, đuôi vẫn giữ nguyên. Nếu được thì mình xin cảm ơn, còn nếu bạn không làm được thì không sao ạ. Mình cảm ơn trước

 11. Mình đang tìm truyện bộ này hồi mình đọc chưa hoàn mà mình lỡ xóa lịch sử truyện giờ mình quên tên với nội dung truyện luôn. Chỉ nhớ đọc có chi tiết lúc tu luyện hay gì đó mà tiểu nguyên anh của công và thụ không chịu điều khiển của chính chủ tự chạy ra ngoài luôn, 2 bé dễ thương lắm, bé của công lúc nào cũng canh nguyên anh của thụ chằm chằm tới công và thụ muốn chạm cũng không cho. Có đoạn nguyên anh thụ nghịch ngợm chọc phá nguyên anh bé công, bé công nhắm mắt làm lơ tu luyện không để ý bé dỗi chạy về cửa sổ xuýt té thì bé công xuất hiện ôm lại liền.
  Mình chỉ nhớ nhiêu thôi mấy nay ráng nhớ lại mà không nhớ nổi tên truyện bạn nào biết giúp mình với. 😁

 12. Ad ơi thêm tác giả Gia Lý Tồn Khanh, Tang Ốc, Điềm Họa Phảng, Ngô Cửu Điện, Panther, Tĩnh Chu Tiểu Yêu và Anh A Mộc ạ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: