[TG] Sài Kê Đản

Sài Kê Đản Ân Tứ | Thầu (Drop) ; Dương Gia Trang (On-Going) Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài | Gà Mái Mẹ (Hoàn) Biên Nhược Thủy | Lục Hoa → C L O V E R → Nấm Rơm (Hoàn) Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ | Gà Mái Mẹ (Hoàn) Nghịch Tập | Cẩu Miêu […]