Top đam mỹ 2014

TOP ĐAM MỸ 2014 (Topic: tieuba) (Nhân ngư Desharow – Thâm Hải Tiên Sinh) . 01 | Trợ lý hạng sao – Phi Thiên Dạ Tường Thể loại: HĐ – giới giải trí – 1×1 – bệnh chó dại công x phun tào đế thụ – HE Edit/Dịch: Rin Koori (HOÀN) | Cao Ying (HOÀN) 02 | […]