Top đam mỹ 2013

TOP ĐAM MỸ 2013 (Topic: tieuba) (Hàn vũ tái lâm – Thủy Thiên Thừa) . 01 | Đại ca – Priest Thể loại: HĐ – ngụy huynh đệ – niên hạ – hài hước thỏa mái – nữ vương x trung khuyển – HE Edit/Dịch: Lưu Niên Tự Thủy (HOÀN) 02 | Kỷ Cambri trở lại […]