[Dáng vẻ] Hình minh họa

DÁNG VẺ ANH THÍCH EM ĐỀU CÓ

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE

.

Mỹ thiếu niên con lai Ngạn Dung

.

Vương Cẩm x Ngạn Dung

.

Cảnh vừa “ụt ịt” vừa giảng dạy bản đồ cơ thể người =)))

.

Vương Tề – Vương Cẩm – Vương Siêu, ba anh cùng soái mần ăn anh nào =)))