[TG] Tiêu Mạc Nhân

Tiêu Mạc Nhân Bối Đạo Nhi Trì | Toribu Sizakemono (Hoàn) Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó | Hắc Miêu (Hoàn) Kim Chủ 8/10 Có Bệnh | Fangsui Fan (On-Going) Trọng Sinh Chi Tướng Quân Tới Cửa | Smol Seaweed (Drop) Vân Mộc Quy Đồ | J’s Weird World (Drop)

[TG] Cố Tranh

Cố Tranh Đại Tần Quốc Sư | Mạc (On-Going) Đáng Yêu Đến Rớt Cả Đầu | Haedalz ; Hoa Gian Tửu (On-Going) Quốc sư là thụ | Naydaymaido (Drop) Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế | Quắn (Hoàn)