[TG] Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử Con rồng cuối cùng tu chân giới | Hei JieJie (On-Going) Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú | Muối (Hoàn) Phi Chức Nghiệp Bán Tiên | Kẹo Trà Sữa (On-Going) Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui “Hot” | Dú (On-Going) Tra Trời Sinh […]

[TG] Trĩ Sở

Trĩ Sở Chất Dị Ứng Đáng Yêu | Tanpopo (On-Going) Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Đường Sống Trong Truyện BE | Evergreen (On-Going) Nghịch Lý “Câu Fan” | Lam Nhã Cư (On-Going) Ta Chỉ Thích Tính Cách Thiết Lập Của Ngươi | Chrysalism ; CaRat (On-Going)