[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 002

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên Tác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi […]

[Điềm Xuyên] CHƯƠNG 001

GIẢN NINH XUYÊN LÀ SỐ MỘT Tên gốc: Liễu bất khởi đích Giản Ninh Xuyên Tác giả: Từ Từ Đồ Chi Thể loại: Giới giải trí – người đại diện tay ngang • chú già tiểu đường công x diễn viên con nhà nòi • phản nghịch não tàn thụ – cách nhau 17 tuổi […]

[TG] Bạch Giới Tử

Bạch Giới Tử — Đam Mỹ Anh Là Đồ Lừa Đảo | Lullibly (On-Going) Ôn Hương Diễm Ngọc | Baychimcuadang (On-Going) Sa Vào | Quin (Hoàn) Thiên Kiêu | Aj’s House (On-Going) — Hệ Liệt Sơ Hạ Trong Tôi | Only_U (Hoàn) Scandal Hàng Đầu | Yến Phi Ly (Hoàn) Kiêu Ngạo Và Định Kiến | […]