Top đam mỹ 2017

TOP ĐAM MỸ 2017 (Topic: tieuba) (Thiên quan tứ phúc – Mặc Hương Đồng Khứu) . 01 | Tàn thứ phẩm – Priest Thể loại: Khoa học viễn tưởng, vũ trụ, cường cường Edit/Dịch: Lưu Niên Tự Thủy (HOÀN) 02 | Người bất tử – Hoài Thượng Thể loại: ABO, cường cường, tận thế, kinh dị, nguy […]