Truyện mới hoàn

Vì ti tỉ lý do như lap hỏng, bận đi làm, không có thời gian, lười bla bla… nên trong khoảng thời gian tới đây, truyện mới hoàn tui sẽ cập nhật ở phần cmt của bài viết này. Bao giờ có điều kiện và thời gian rảnh sẽ cập nhật lại ở bài viết […]