Top đam mỹ 2016

TOP ĐAM MỸ 2016 (Topic: tieuba) (Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Khứu) . 01 | Đọc thầm – Priest Thể loại: Hiện đại – phá án – 1×1 – HE Edit/Dịch: Lưu Niên Tự Thủy (HOÀN) 02 | Ma đạo tổ sư – Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: TS – tu […]

[TG] Lâm Tri Lạc

Lâm Tri Lạc Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù | Dẹo (On-Going) Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám | Nhà Gỗ Số 104/529 (Hoàn) Hiệp Nghị 30 Ngày Làm Gay | Yun2615 (Hoàn) ; Yusan (Hoàn) Phượng Hoàng Cốt | Phinguyetlau (Hoàn) Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long […]