[Dáng vẻ] Chương 79

Dáng vẻ anh thích em đều có Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong […]

[TG] Biên Tưởng

Biên Tưởng Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần | Ca Dao (Hoàn) Dưa Hấu Ngọt Ngào Nhất | Yikyo (On-Going) Giáo Chủ Và Kẻ Điên | Truyện Đam Mỹ (Hoàn) ; Nhất Kiến Chung Tình (Hoàn) Hòa Thượng Và Tiểu Hồng | Thỏ (Hoàn) Quẩn Quanh Nhân Gian | Nhất Kiến Chung Tình (Hoàn) […]

[Dáng vẻ] Chương 78

Dáng vẻ anh thích em đều có Tác giả: Từ Từ Đồ Chi | Minh họa: Mizuyomi Thể loại: Hiện đại – bác sĩ đại thúc công x mỹ thiếu niên con lai thụ – HE Bác sĩ Vương Cẩm ở ven đường nhặt được Ngạn Dung – một mỹ thiếu niên con lai. Trong […]

[Vườn trẻ] Phiên ngoại 02

Vườn trẻ thiên đình Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc ┃ Minh họa: Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Thể loại: Thần tiên – ấm áp – 1×1 – HE Thiên giới có một thuyết pháp: ‘Thương hải tang điền (bãi bể nương dâu) nhất luân hồi’, có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tang […]