[TG] Lạc Tân

Lạc Tân Chủng Chủng Điền, Dưỡng Dưỡng Nhi | Dimsum Cacao (On-Going) ; Tộc Người Gió (On-Going) Đào Nguyên Nông Gia Nhật Thường | 4seasonsland (On-Going) Hoàn Trái | Mạch Nhiên Hồi Phủ (On-Going) Thổ Thần Tập Sự | Củ Cải Thần Kì (On-Going) Thú Y | Mạch Nhiên Hồi Phủ (Hoàn) Trọng Sinh Chi […]

[TG] Thu Chí Thủy

Thu Chí Thủy 【 Đam Mỹ 】 Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình | Lại Trùng Cung (Hoàn) Hoàng Đế Thái Giám Nhất Oa Chúc | Half Blood Prince (Hoàn) Một Ngày Yêu | Tháng Bảy (Hoàn) Sản Phu | Phượng Vũ Cung (Hoàn) Tân Lang Ái | Summerbreeze (Hoàn) Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp […]

[TG] Đào Phù

Đào Phù 【 Đam Mỹ 】 Huyền Môn | Cát Cánh Viên (Hoàn) Liệp Hộ Trịnh Tam | Nhạc Khuynh Kỳ (Drop) Nợ Giang Hồ | Haru (Hoàn) 【 Đoản Văn 】 Anh Gạt Người Ta | Vũ Điệp Cốc (Hoàn) Cầu Hoan | Mù Đờ Đẫn (Hoàn) Chưởng Quỹ | The Secret Life Of […]