[TG] U Hoàng Tử Lam

U Hoàng Tử Lam Bánh Bao Nhà Ai | Park Yoosu (Hoàn) ; Điềm Mật Các (On-Going) Đột Xuất Kết Hôn | Xiao Fangzi ; Tửu Nguyệt Lâu (On-Going) Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào | Park Yoosu (Hoàn) Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng | Đêmcôđơn (Hoàn) Thẳng Nam Biến Dựng Phu […]

BL NOVEL HOÀN

— BL NHẬT A Promise Of Romance (Kyoko Akitsu) | Shiver Ánh Sáng Xanh (Yura Tamaki) | Tinh Vặn Chiếc Thuyền Trăng Vượt Màn Đêm (Konohara Narise) | BeniBeni Cuộc Đời Trải Hoa Hồng (Konohara Narise) | BeniBeni Cuối Dòng Sông (Konohara Narise) | BeniBeni Fragile (Konohara Narise) | BeniBeni Hãy Hôn Thôi, Đừng Cắn (Senchi […]