[TG] Liễu Mãn Pha

Liễu Mãn Pha Diêm Vương | Nhà Gỗ Số 104/529 (Hoàn) Nhất Đại Thành Thảo | The Second Star To The Right (On-Going) Hai Con Hổ | Linking998 (On-Going) Hung Thần | Bin → Tử Hi (Hoàn) Không Quen | Bưởi Xanh (Hoàn) Thằng Nhỏ Ngốc | Trinh Trinh (On-Going) ; Park Yoosu (Hoàn)