[TG] Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thiên Đường Phóng Trục Giả Cầu Lui Nhân Gian Giới | Vô Để Thâm Uyên (Hoàn) Di Thiên Đại Vụ | Tịch Hồ (On-Going) Liên Minh Hải Quái | Tuyết Vũ Ảnh (On-Going) Nhất Định Không Thể Chết | Chủ Công Các (On-Going) Tội Này Tôi Không Nhận | Cherry Blossom (Hoàn) Trọng Sinh Tính Cái Gì | […]

[TG] Liễu Mãn Pha

Liễu Mãn Pha Diêm Vương | Nhà Gỗ Số 104/529 (Hoàn) Nhất Đại Thành Thảo | The Second Star To The Right (On-Going) Hai Con Hổ | Linking998 (On-Going) Hung Thần | Bin → Tử Hi (Hoàn) Không Quen | Bưởi Xanh (Hoàn) Thằng Nhỏ Ngốc | Trinh Trinh (On-Going) ; Park Yoosu (Hoàn)