[TG] Tang Phi Ngư

Tang Phi Ngư — Hệ Thống Ngũ Độc | Bonne Nuit (On-Going) — Kiếm Tam Minh Đường | Phong My (On-Going) Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển | Tuyết Vũ Ảnh (Hoàn) Thái Hư Kiếm Ý | Huyễn Ngạo Viên (Hoàn) — Trọng Sinh Điện Hạ, Thỉnh Cẩn Thận | Dạ Phong Các (On-Going) — Võng Du Toàn […]

[TG] Hà Phong Đình

Hà Phong Đình 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục | Cữu Mộng Nghi Xuân (Hoàn) Con Của Quỷ | 01-84: Heo Quay → 85-END: Hằng Pissenlit (On-Going) Mạt Thế Cự Cổ | Phong Nhi Miêu Các (On-Going) Trọng Sinh Chi Đái Trứ Không Gian Bôn Tiểu Khang | To Be Or Not To Be 86 […]