[TG] Điển Y

Điển Y Ác Mộng | Yokins → Kita Jima → Nấm Rơm (Hoàn) ; Tuyệt Tình Các (Hoàn) Cung Nghiệt | SD4U (Hoàn) Địa Hạ Phách Mại Sở | Hang Sói (Hoàn) Hắc Ám Xâm Tập | Lam (Hoàn) Mê Thất | Nguyệt Nữ (Hoàn) ; Nekowataru (Hoàn) Thú Tập | Lam (Hoàn)

[TG] Thiên Bình Tọa

Thiên Bình Tọa 【 Đam Mỹ 】 Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo | Tiểu Vi (Hoàn) Tuyệt Đối Cuồng Nhiệt  | Hải Nạp Bách Xuyên (On-Going) — Hệ Liệt Chung Cư Của Các Ảnh Đế | Yoo Chan (Hoàn) Quắn Đần Báo Ân | Ran ♥ 1311 (Hoàn) Tiểu Kim Bôi Và Đại Bảo […]

[TG] Đả Cương Thi

Đả Cương Thi Bồn Tắm Của Tôi Thông Ra Biển Lớn | Littlelittlezzz (On-Going) Cật Phạn, Thụy Giác, Đả Cương Thi | N.P.T.B.N → Miêu Tử (On-Going) Chào Mừng Đến Với Thế Giới Mơ Ước | Camellia W. (On-Going) Chuyển Phát Nhanh Siêu Cấp | Onlyu (On-Going) Công Viên Giải Trí Sơn Hải | Yaobaobao (On-Going) Cửa […]