[TG] Nhã Mị

Nhã Mị Cha Nuôi Cùng Các Con Nuôi | Huyền Linh Cung (On-Going) ; Tiểu Ngư Nhi (Hoàn) Cuộc Sống Nhà Giàu | Huyễn Dạ (On-Going) Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ | Đam Mỹ Các (Hoàn) Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây | Hotohorih (On-Going) ; Hải Hách Vương Đạo → Du Du (Hoàn) […]

[TG] Hà Hán

Hà Hán Chấp Nhận | Chủ Công Các (Hoàn) ; Nhacuagio (Hoàn) Đương Niên Ly Tao | Fangsui Fan (Hoàn) Học Bá Và Kiếm | Diuisca (On-Going) Kỷ Permi | Let It Be → Your Lie In April (On-Going) Tối Chung Lưu Phóng | Cielo Sereno (Hoàn) Tổng Tài Không Sue | Tam Hổ Tàn Long […]

[TG] Chanh Tử Vũ

Chanh Tử Vũ 【 Đam Mỹ 】 Hư Không Thác Ái | Định Tình Cung (On-Going) Huynh Đệ Niên Hạ | Tone In Heaven (Hoàn) Ngạn Chử Giang Ly Mặc Phong Khởi | Tuyết Nguyệt Lâu (On-Going) Người Có Tiền Cùng Kẻ Giả Nghèo | Mộc Thư Quán (On-Going) Phượng Lâu Kí Sự | Dia~Methyst (On-Going) […]

[TG] Tây Tử Tự

Tây Tử Tự Bức Hoạ Múa Rối Xương | Thiên Địa Hội (Drop) Chính Năng Lượng Hệ Thống | Itsuka Hikari (Hoàn) Đào Rơi Nơi Hàn Kiếm | Mãi Mãi Bên Nhau (On-Going) Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên | Yến Phi Ly (Hoàn) Khoái Xuyên Chi Vận Mệnh Hoàn Mỹ | Long Phàm Phượng Xán → […]

[TG] Đông Trùng

Đông Trùng Bé Thỏ Con Của Hổ Thần | Lãnh Minh Nguyệt (Hoàn) Ái Thượng Đại Sư Huynh | Leng Keng (Hoàn) Cống Phẩm | Oanh Hỏa Trùng Lâu (Hoàn) Du Hiệp Truyền: Ma Kiếm Công Tử “Vệ” Chính Nghĩa | Hân Hân → Nhược Thủy (On-Going) Đừng Nói Hoàng Đế Vô Tình | Ám Dạ Cung (Hoàn) […]