[TG] Qifu A

Qifu A / Mạc Lý 【 Đam Mỹ 】 Cái Tên Omega Này Vừa Ngọt Lại Vừa Dã | Chốn Điệu Đà (On-Going) Đoán Xem | Ốc (On-Going) Đôi Mắt Của Ảnh Đế | Red de Ed (On-Going) Dưa Leo Nhỏ Của Tôi | Đông Phương Các ; Đông Phong Thiên (On-Going) Em Không Biết | […]

Top đam mỹ 2014

TOP ĐAM MỸ 2014 (Topic: tieuba) (Nhân ngư Desharow – Thâm Hải Tiên Sinh) . 01 | Trợ lý hạng sao – Phi Thiên Dạ Tường Thể loại: HĐ – giới giải trí – 1×1 – bệnh chó dại công x phun tào đế thụ – HE Edit/Dịch: Rin Koori (HOÀN) | Cao Ying (HOÀN) 02 | […]