[TG] Hoài Thượng

Hoài Thượng 【 Đam Mỹ 】 Cực Đạo Hoa Hỏa | Tĩnh Lộ (Hoàn) Cực Đạo Truy Sát | Nhã Anh (Hoàn) Dạ Sắc Thâm Xử | Dương Gia Trang (Hoàn) Dương Cửu | Minh Du (Hoàn) Duy Tự Giả | Ưu (On-Going) Đội Đặc Nhiệm Swat | Let It Be (Drop) Kế Hoạch Dưỡng […]

[TG] Cận Sắc Ivy

Cận Sắc Ivy 【 Đam Mỹ 】 Đoàn Tàu Cuối Cùng | Chốn Về (Hoàn) Kỳ Di Nhất Sinh | Chốn Về (Hoàn) Người Điên | Hoại Băng (Hoàn) 【 Thiều Quang Hệ Liệt 】 01 – Thiều Quang Đảo Tự | Lam Nhã Cư (Hoàn) 02 – Ngủ Ngon, Paris | Tiểu Diệp Thảo (Hoàn) 03 […]

[TG] Hỏa Ly

Hỏa Ly Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu | Fynnz (Hoàn) Nhất Túy Hứa Phong Lưu | Fynnz (Hoàn) Ngạo Nhiên Tùy Quân Tâm | Fynnz → Chỉ Thủy Các (On-Going) Thiều Hoa Vũ Lưu Niên | Beaki89 + Nangbt + Fynnz → Lãnh Hàn Các (Hoàn) Vu Sắc Mỹ Túy | Fynnz (Hoàn) Xích Ái Sát Thủ […]

[TG] Sắc Như Không

Sắc Như Không 【 Đam Mỹ 】 Tiền Đồ Vô Lượng | Long Thiên Các (Hoàn) Phong Thả Đình Trú | Ngô Quốc Hủ Ngư (Hoàn) 【 Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt 】 01 – Phương Thảo Bích Sắc | Hồng Mộng Các (Hoàn) 02 – Niệm Nô Kiều | Numyam → Spum’s Home (Hoàn) 03 […]

[TG] Mạt Hồi

Mạt Hồi 【 Đam Mỹ 】 Cấm Cung | Lạc Phong Cô Vân (Hoàn) Giang Nam | Phi Vũ Các (On-Going) ; Hàn Lam Cốc (Hoàn) Hữu Thủy Vong Xuyên | Dạ Bách Hợp (Hoàn) ; Yi Ruan (Hoàn) Những Thoáng Qua Gặp Gỡ | Nntcm (Hoàn) Noãn | Định Tình Cung (Hoàn) Phi Hồ […]