[TG] Phàn Lạc

Phàn Lạc 【 Đam Mỹ 】 Không Còn Khoảng Cách | Động Bàng Geii (Hoàn) Sinh Tử Bảo Hiểm | Hà Ảnh Cư (Hoàn) Phiến Trung Tình Duyên | Mạn Đà La (Hoàn) Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa | Hội Sâu Lười → Túy Thiên Thu (Hoàn) Tái Ái Nhất Hồi | Giấc Nam […]

[TG] Huỳnh Dạ

Huỳnh Dạ / Lunarrabbits 【 Đam Mỹ 】 Bản Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Dã Thú | Skz (On-Going) Bí Mật | Phong Tinh Các (Hoàn) Chích Thị Nhất Tràng Du Hí | Hắc Tam Nương (Hoàn) Đi Săn | Tiêu Dao Động (On-Going) Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký | Nhan Lan (Hoàn) Nhất Thể […]

[TG] Công Tử Hoan Hỉ

Công Tử Hoan Hỉ 【 Đam Mỹ 】 Bôi Tửu Tri Giao | Nguyệt Cầm Vân (Hoàn) Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt | IPM (Hoàn-XB) Nhất Thương Trấn Sơn Hà | Trảm Phong Nguyên Soái (On-Going) Quỷ Giá | Quỷ Sứ Đóng Lon (On-Going) ; Let It Be (Hoàn) ; Lang Thanh (Hoàn) Phỉ Hoạn | Yến Phi Ly (Hoàn) […]

[TG] Vân Quá Thị Phi

Vân Quá Thị Phi 【 Đam mỹ 】 Điên Phong Đối Quyết | Tịch Tĩnh Cư (Hoàn) ; Tuyết Lạc Hạ (Hoàn) Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ | Spum’s Home (Hoàn) Dược Thiện Phường | Du Nhiên Cư (On-Going) Kiến Quỷ Tiên Hoa Điếm | Nguyệt Gia (On-Going) Kim Ốc | Nhà Của Tớ (On-Going) […]

[TG] Quỷ Sửu

Quỷ Sửu Anh Bắt Sai Người | Họa Vũ Như Lam (Hoàn) Bé Con Thân Ái | Qi_Fang (Hoàn) Kiều Đại Bài | Cuopbienmap (On-Going) Mạt Thế Dưỡng Lang | Nym’s (On-Going) Mèo Của Hắn | Wings Of The Wind (On-Going) Quân Chức Hãn Lang | Phong Di Cốc (On-Going) Sỏa Tử | Hắc Tường […]