[TG] Phàn Lạc

Phàn Lạc 【 Đam Mỹ 】 Không Còn Khoảng Cách | Động Bàng Geii (Hoàn) Sinh Tử Bảo Hiểm | Hà Ảnh Cư (Hoàn) Phiến Trung Tình Duyên | Mạn Đà La (Hoàn) Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa | Hội Sâu Lười → Túy Thiên Thu (Hoàn) Tái Ái Nhất Hồi | Giấc Nam […]

[TG] Huỳnh Dạ

Huỳnh Dạ / Lunarrabbits 【 Đam Mỹ 】 Bản Hướng Dẫn Nuôi Dưỡng Dã Thú | Skz (On-Going) Bí Mật | Phong Tinh Các (Hoàn) Chích Thị Nhất Tràng Du Hí | Hắc Tam Nương (Hoàn) Đi Săn | Tiêu Dao Động (On-Going) Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký | Nhan Lan (Hoàn) Nhất Thể […]

[TG] Công Tử Hoan Hỉ

Công Tử Hoan Hỉ 【 Đam Mỹ 】 Bôi Tửu Tri Giao | Nguyệt Cầm Vân (Hoàn) Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt | IPM (Hoàn-XB) Nhất Thương Trấn Sơn Hà | Trảm Phong Nguyên Soái (On-Going) Quỷ Giá | Quỷ Sứ Đóng Lon (On-Going) ; Let It Be (Hoàn) ; Lang Thanh (Hoàn) Phỉ Hoạn | Yến Phi Ly (Hoàn) […]

[TG] Vân Quá Thị Phi

Vân Quá Thị Phi 【 Đam mỹ 】 Điên Phong Đối Quyết | Tịch Tĩnh Cư (Hoàn) ; Tuyết Lạc Hạ (Hoàn) Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ | Spum’s Home (Hoàn) Dược Thiện Phường | Du Nhiên Cư (On-Going) Kiến Quỷ Tiên Hoa Điếm | Nguyệt Gia (On-Going) Kim Ốc | Nhà Của Tớ (On-Going) […]

[TG] Quỷ Sửu

Quỷ Sửu Anh Bắt Sai Người | Họa Vũ Như Lam (Hoàn) Bạn Tình | Nhất Kiến Chung Tình (Hoàn) Bé Con Thân Ái | Qi_Fang (Hoàn) Dù Tương Phùng Cũng Không Cần Nhìn Lại | Tranlam1133 (On-Going) Kiều Đại Bài | Cuopbienmap (On-Going) Mạt Thế Dưỡng Lang | Nym’s (On-Going) Mèo Của Hắn | […]

[TG] Mạc Tâm Thương

Mạc Tâm Thương Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp | Chung Ly (Hoàn) Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở | Mộc (Hoàn) Hiếm Thấy Người Có Tiền | Jojo Nguyễn (Hoàn) Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi | Nhã Ly Các (Hoàn) ; Bánh Bao Nhân Rồng (Hoàn) […]

[TG] Priest

Priest 【 Đam Mỹ 】 Ám Sát | Lưu Niên Tự Thủy (Hoàn) Cẩm Sắt | Lưu Niên Tự Thủy (Hoàn) Đại Ca | Lưu Niên Tự Thủy (Hoàn) Đọc Thầm | Lưu Niên Tự Thủy (Hoàn) Liệt Hỏa Kiêu Sầu | Lưu Niên Tự Thủy (Hoàn) Lục Hào | Hiên Viên Gia (Hoàn) ; Lưu Niên Tự Thủy […]

[TG] Phong Dạ Hân

Phong Dạ Hân 【 Đam Mỹ 】 Romeo Và Romeo | Huyễn Dạ → Tử Tước (Hoàn) ; Hàn Nguyệt Lâu (On-Going) Lõa Sắc Sinh Hương | Cô Vân Nhã Hạc (Hoàn) Cực Ác Tử Kỵ | Kyosai (Hoàn) Xích Sắc Công Lược | Song Thiên Nhật Nguyệt (On-Going) — Hệ Liệt Cuộc Chơi Nghẹt Thở | Xích Ảnh […]