[HỆ LIỆT] Danmei

imageh

image 囧囧 Hữu thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

image 365 nghề hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Á Hải

 • 365 nghề chi nghiệp phục vụ | Dơi (Hoàn)
 • 365 nghề chi silly love songs | Colourful (Hoàn)
 • 365 nghề chi xã hội hình chữ M | BL team (Hoàn)

image 1987 ngộ sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khuynh Lạc Cửu Tiêu

image A! Kim dạ na lý hữu quỷ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

image Ái nô hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hương Phẩm Tử Hồ

image Ái thần ái tác quái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Oan gia tình nhân | Mèo (Hoàn)
 • 02 – Trạch nam tình nhân | Ito chan (Hoàn)
 • 03 – Mãn nguyệt tình nhân | Nấm Rơm (Hoàn)
 • 04 – Ác bà tình nhân | Pandawhite (Hoàn)
 • 05 – Nô tài tình nhân | Phong Tinh Các (Hoàn)
 • 06 – Hoả bạo tình nhân | Hoa Đào (Hoàn)
 • 07 – Phục cừu tình nhân | Miêu Hầu (Hoàn)

image Ái tình như trà hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Ái tình sự kiện bộ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Bội

 • 01 – Ái tình, vi huân trung | Huyền Linh (Hoàn)
 • 02 – Ái tình, uấn nhưỡng trung | Huyền Linh (Hoàn)
 • 03 – Ái tình, phát thiêu trung | Huyền Linh (Hoàn)
 • 04 – Khổng tước ái cật đường | Huyền Linh (On-going)
 • Phiên ngoại – Ngạo kiều tiểu thân thân 1 | Huyền Linh (Hoàn)
 • Phiên ngoại – Ngạo kiều tiểu thân thân 2 | Huyền Linh (On-going)

image Ám dạ ma quân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cô Quang Tàn Chiếu

image Ám song hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

image Anh bang hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Quang Lam

image Anh hoa học viện hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Xuân nhật tình hoài | Minqiu (Hoàn)
 • 02 – Chinh phục hoa tâm đại thiểu | Minqiu (Hoàn)
 • 03 – Dã lang ái cật nộn đậu hủ | Dream of my life (Hoàn)
 • 04 – Đùa giỡn tiểu bạch thỏ | Mộng quỳnh (Drop)
 • 05 – Thu phục tuyết trắng mỹ công tử | Lazy girl (Hoàn)

image Ánh sáng đô thị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

image Bác quân nhất tiếu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiêu Lâm

image Bác sĩ tâm lý hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hải Hàn

image Bách quỷ dị văn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bách Quỷ Dạ Hành

image Bàn sư hồi sào hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Bạo tiếu giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

image Bất lương đạo sĩ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cẩu Oa Tử

image Cấm kỵ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Cầm vương hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trần Ấn

image Cao gia phong vân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Độc lang quân | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 02 – Lãnh quân tình ái | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 03 – Tái thế ngô ái khanh khanh | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 04 – Phong lưu hoạ sư phúc diện sửu nam | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 05 – Ác chủ đích mại thân khế | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 06 – Siêu đại bài nam phó | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 07 – Lạc nan tiểu tư | Miêu Hầu (Hoàn)
 • Ngoại truyện + Hậu truyện | Miêu Hầu (Hoàn)

image Cát tường thú hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Chí ái tiểu quỷ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bunny

image Chí dị huyền nghi hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Xương Bồ

 • 01 – Tương tư môn | Phong My (Hoàn)
 • 02 – Hồng y | Phong My (Hoàn)
 • 03 – Dạ đàm bồng lai điếm | Phong My (Hoàn)
 • 04 – Quân tử như ngọc | Lệ Bình (Hoàn)
 • Vi Tô phiên ngoại: Hoa triêm y | Phi Thiên (Hoàn)
 • Vi Tô phiên ngoại: Dã hồ tuyền | Phi Thiên (Hoàn)
 • Vi Tô phiên ngoại: Chuyện xưa chuyện nay | Phi Thiên (Hoàn)
 • Vi Tô hệ liệt tiểu đoản thiên | Ngọc gia trang (On-going)

image Chu gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nam Chi

image Chủ giác thất tông tội ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

image Chu môn xuân sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

 • 01 – Khiếp vô tình | Fynnz (Hoàn)
 • 02 – Hận nan ngôn | Seiji Eiri (On-going)

image Chư thiên tinh quan ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

image Cố gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Y Đình Mạt Đồng

image Cổ phong hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Cường ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Cuồng bạo đích nhĩ, cuồng nhiệt đích ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thất Nhan Nhan

image Cửu giới hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Đại á hoàng triều hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

image Đại chiêu tình duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ti Trúc Vô Âm

 • 01 – Tướng quân sủng phu | HaeHyuk8693 (Hoàn)
 • 02 – Tướng gia tuần phu | HaeHyuk8693 (Hoàn)

image Đắm say hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Bội

 • Quyển 01 – 03 | Alice (Hoàn)

image Đản tử đan hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

 • 01 – Chích thị vi nhĩ | akiratieuthu (Hoàn)
 • 02 – Ngu quân như sơn | Tịch Tĩnh Cư (Hoàn) | Amethyst (Hoàn)

image Đào thải phẩm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Live

image Đầu kia là khủng long đáng yêu ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Hạ Tang

image Dị thế sách nhất hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Arpege

 • Dần mão | Ổ mèo (Hoàn)
 • Xuyên việt thú nhân chi thành | Ổ mèo (Hoàn)
 • Xuyên việt chi thâm hải nhân ngư | Ổ mèo (Hoàn)

image Diễm thê hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mộc Hi

image Do ký phỉ nhiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Lại Chỉ Diên

image Đô thị kỳ duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Đô thị lưu hành nhạc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Tử Tự

image Đô thị tiểu luyến khúc hệ liệt  ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngã Đích Tiểu Q

image Độc cô gia huynh đệ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phùng Quân

image Đối bất khởi hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Chiến Thanh

image Đồng nhất phiến giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Địch Hoa

image Dữ quỷ vi thê hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Qủy Sách

image Dữ thú đồng hành hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

 • Quyển 01 → Quyển 08 | Miyukj (Hoàn)

image FH tiên sinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trường Vụ

image Giang hồ chiến tình lục ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vân Điêu

image Giới showbiz hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Hạ cửu lưu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Quang Bảo Thạch

 • 01 – Thiên tru địa diệt | YueKi (Drop)
 • 02 – Hoạt sắc sinh hương | Hân Hân (Hoàn)
 • 03 – Hữu hoa kham chiết | Mộc (Hoàn)
 • 04 – Châu lưu bích chuyển | Mộc (Hoàn)

image Hạ kha vương triều hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Hắc bang bất luân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Hắc pháp sư dữ bạch vương tử hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhu Chi Thiên Vũ

image Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Triệt Dạ Lưu Hương

 • Bộ 01 – 06 | Hy Hy (Hoàn)

image Hãn phỉ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Hạnh hoa thôn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiểu Lâm Tử

image Hạnh phúc phiến mại sở hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Hạnh phúc viên mãn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thu Diệp Tàn Lộ

 • 01 – Lừa đảo giành được nhiều bảo bối | Huyết Vũ Lâu (Drop)
 • 03 – Nhất tương công thành đậu đậu khốc | SD4U (Hoàn)

image Hi cảnh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nam Chi

image Hi nháo hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

— Hi nháo giang hồ

— Hi nháo quan trường

— Hi nháo dị vực

image Hồ ly tinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Xuân Phong Trầm Túy

 • 01 – Kim hồ | Phù Dung (Hoàn)
 • 02 – Ngân hồ | Phong Vũ các (Drop)

image Hoa giá hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mễ Lạc

image Hoa nhai thập nhị thiểu hệ liệt

image Hoàng khuyết khúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Sắc Như Không

image Huyền hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Huyền Tử Phách

image Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

image Không gian hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thất Dạ Vong Tình

image Kim chủ bệnh xà tinh cùng manh thú hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Yên Tử

 • 01 – Chuyện xưa của Trịnh Hòa: Gửi ngài kim chủ sâu không lường được | Ngáo (Hoàn)
 • 02 – Chuyện xưa của Bạch công: Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu | Ngáo (Hoàn)
 • 03 – Chuyện xưa của gia chủ: Thuốc lá của ngài | Suriel Aurora (Hoàn)

image Kinh đô tứ thiếu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phấn Đào Báo

image Kỳ duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tự Băng Tự Thủy

image La phù vãng sự hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thụy Giả

image Lang ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Lãng đãng giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tự Từ

image Liên dực hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Lại Chỉ Diên

image Linh dị tứ bộ khúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Miêu Oa

 • 01 – Tử bất ngữ quái lực loạn thần | Hydrangea (Hoàn)
 • 02 – Thân biên | Hydrangea (On-going)

image Linh huyễn quốc gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Tử Tự

image Linh thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Lục diệp sâm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Hạ Tang

 • 01 – Di dân đến kỷ Jura | Uyen Nhi (Hoàn)
 • 02 – Trở về kỷ Jura | Uyen Nhi (Hoàn)
 • 03 – Nụ hoa nở rộ của ngài nguyên soái | Lee (Hoàn) | Diệp Gia (On-going)

image Lương chúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trần Dạ

 • 01 – Thủ linh | Tiamo (Hoàn)

image Lương tiêu dẫn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nga Phi

image Lưu vân y cốc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phù Phong Lưu Ly

 • 01 – Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! | Bonne Nuit (On-going)
 • 02 – Cung chủ, uống thuốc nào! | Yusan (On-going)

image Ma cung phong nguyệt hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

 • 01 – Đa tình khước tự tổng vô tình | (Hoàn)
 • 02 – Hận đáo quy thì phương thủy hưu | (Hoàn)
 • 03 – Mạc phụ đông ly cúc nhị hoàng | Bích Lạc Phủ (Hoàn)
 • 04 – Đạo thị vô tình khước hữu tình | Đông Phương Các (Hoàn)
 • 05 – Vô biên xuân sắc lai thiên địa | Một con Cua (Hoàn)
 • 06 – Tự thị hoa trung đệ nhất lưu | Đông Phương Các (Hoàn)
 • 07 – Ngã hoa khai hậu bách hoa sát | Lâm Mộc Miên (Hoàn)

image Ma da hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

image Ma đế đoạt ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bặc Bặc

 • Thư sinh vô địch chi văn tâm điêu long | Xà Viện (Hoàn)

image Ma huyễn đại lục hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

 • 01 – Huyết tộc dụ hoặc | Windy (Hoàn)

image Ma vực hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Úc Tạp Đức

 • 01 – Thổ long truyền thuyết | SD4U (Hoàn)
 • 02 – Thập thế giáp trùng | Lâm Mộc Miên (Hoàn)

image Mạc Khinh Ngôn ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thảo Thảo

image Mãnh quỷ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hoàng Thành U Hỏa

image Mê sắc du ký hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Mị hoặc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tử Sắc Mộc Ốc

 • 01 – Điên đảo làng giải trí | Nắng (On-going)
 • 02 – Mê hoặc làng điện ảnh | Nắng (On-going)

image Mị hoặc nam nhân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dạ Như Mộng

image Miêu cương kì tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Dụ quải đại giá thuần lang | Phong My (Hoàn)
 • 02 – Sắc dụ hoa giá bĩ lang | Phong My (Hoàn)
 • 03 – Mị hoặc xuất giá ác lang | Phong My (Hoàn)
 • 04 – Câu dẫn đào hoa tặc lang | Phong My (Hoàn)
 • 05 – Tình thiêu ngốc đầu bổn lang | Phong My (Hoàn)
 • 06 – Tập bộ khiêu ái lãnh lang | Phong My (Hoàn)
 • 07 – Thú liệp bạn ái thần lang | Phong My (Hoàn)
 • 08 – Mệnh phạm tát bát thú lang | Bộ 01: Miêu Hầu → Bộ 02: Đông Phong (Hoàn)
 • 09 – Triêm nhạ tà nịnh sửu lang | Trường Lạc Cung (Hoàn)
 • 10 – Tâm chiết quả tình hàn lang | Phong My (Hoàn)
 • 11 – Thiêu chiến song diện liệt lang | Phong My (Hoàn)

image Minh nguyệt hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lưu Thủy Sàn Sàn

image Mộng đại lục hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Nam nhân đương tự cường hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Nam thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Tử Tự

image Ngã bỉ nhĩ đại hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương + Phong Lộng

image Ngân dực liệp thủ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

image Ngân tích hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bạch Vân

image Ngoạ tháp chi trắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khởi Vụ

 • Chi 01 – Ngoạn tháp chi trắc | Magic Bean (On-going)

image Ngốc manh hệ liệt  ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngã Đích Tiểu Q

image Ngũ bộ khúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Nguyệt quang chi thành ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Nham (Vạn Ngữ / San Đóa Lạp)

image Nhạ ái tứ khấu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thẩm Vũ

image Nhầm xác hoàn hồn, bạn lữ như ý hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cổ Ngọc Văn Hương

 • 01 – Thần y ngươi hảo cao lãnh | Bỉ Nhân (On-going)
 • 03 – Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh | Lạc Vũ Cung (On-going) | Yubi (Hoàn)

image Nhan sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Nhân tiểu quỷ đại hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

image Nhất đạn giang sơn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

 • 01 – Tử việt lan san | Magic Bean (Hoàn)
 • 02 – Lâm lạc tịch chiếu | Quinna (On-going)
 • 03 – Bán sơn yên vũ quá giang hồ | Tĩnh Lâm Hiên (Hoàn)

image Nhiêu gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

 • 01 – Danh y cải tạo xử phương | Kyosai (Hoàn)
 • 02 – Thâm độ bạch bào dụ hoặc | Xà Viện (Hoàn)
 • 03 – Lương y thần ái chuẩn liệu | Kyosai (Hoàn)

image Những truyện truyền kỳ ít ai biết về Lạc Phủ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Diệp Phi Bạch

image Noble hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thanh La Phiến Tử

image Phi thăng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Phi tử cố ngữ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mộ Văn Ca

image Phù sinh mộng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trần Ấn

image Quá kỳ nam kỹ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thụy Giả

image Quân lâm thiên hạ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiêu

image Quỷ linh tinh quái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Chu Sa

 • 01 – Đô thị dạ quy nhân | Setoh-chan (On-going)

image Sắc vi xử xử khai hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thất Nhan Nhan

image SCI hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Seven hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Triệt Dạ Lưu Hương

 • Giam cầm + Liệp ái | Hy Hy (Hoàn)

image Sỉ mị võng lược ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

 • Si quỷ | Lan (Hoàn)

image Sở ái phi nhân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bạch Vân

 • 01 – Bất phối đích luyến nhân | XxmanuxX (Hoàn)
 • 02 – Mê hoặc đích ngưu lang | XxmanuxX (Hoàn)
 • 03 – Bàng hoàng đích dã thú | Hà Ảnh Cư (Hoàn)

image Sở sở hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hiên Viên Huyền

image Sở thị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Sơn thần nhất tộc ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngưu Giác Cung

image Song tuyệt hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lãnh Âm

 • 01 – Nhập môn | Hanamy & Ami (On-going)Tiamo (Hoàn)
 • 02 – Phong khởi vân quy | Tiamo (On-going)

image Tái thế trọng sinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lai Tự Viễn Phương

 • Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt | Mog (Hoàn)
 • Sự lựa chọn của Đỗ Thăng | Dã Thảo Mùa Hạ (On-going)

image Tái tục tiền duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Thú tính đại phát | Savor the Memories (Hoàn)
 • 02 – Bán lộ cầm quân | Thạch Hoạ Lam (Hoàn)
 • 03 – Dạ tập | XxmanuxX (Hoàn)
 • 04 – Cựu nhân khốc | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 05 – Dã nam nhân | Ito chan (Hoàn)

image Tâm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • Tâm hoài giới đệ | Eglaf (On-going)
 • Lòng có lăng hi | Kurokochii (On-going)

image Tầm tâm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Tàng tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nga Phi

 • Quyển 01 – 04 | Yappa (Hoàn)

image Thần khí đồ giám ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

 • Thượng bộ – Ta cùng đát kỷ đoạt nam nhân | Clover (Hoàn)
 • Hạ bộ – Chiến thất quốc | Clover (Hoàn)
 • Ngoại thiên – Phá quán tử phá suất | Clover (Hoàn)
 • Ngoại thiên – Võ tướng quan sát nhật ký | Cielo Sereno (On-going)

image Thần ma hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

image Thân phận hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Thần toán tứ bộ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

 • 01 – Hoàng Bán Tiên | Như Cầm (Hoàn)
 • 02 – Hảo mộc vọng thiên | Yu Yin (Hoàn)
 • 03 – Thịnh thế thanh phong | Zinnia (Hoàn) | Vũ Hiên Thanh Thanh (On-going)
 • 04 – Quốc gia tương thần toán | Thủy Trường Lưu (Hoàn)

image Thần vô online hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhã Kỷ

image Thanh mai trúc mã hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Xuất hiệp sắc nam | Nấm Rơm (Hoàn)
 • 02 – Độc nhất mỹ nam tâm | Giang Thuỷ (Hoàn)
 • 03 – Ác nô tài  | Miêu Hầu → PN: Mạc Lam (Hoàn)
 • 04 – Liệp chủ | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 05 – Trứ ma lĩnh chủ | Vương Lâm (Drop)

image Thanh ngọc án hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiểu Bộ

image Thánh quốc thần thú hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

 • 01 – Ái đích báo báo + Cấp ngã báo báo | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 02 – Hồ ly hồ đồ | XxmanuxX (Hoàn)
 • 03 – Xà ngã kỵ thùy | Trường Lạc Cung (Hoàn)
 • 04 – Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo | Hoàng Tịch Vân (Hoàn)

image Thập nhị sinh tiếu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phù Phong Lưu Ly

image Thập nhị yêu tinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Thất giới hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Nguyệt Hoa

image Thất nguyên giải ách hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 LIVE

image Thế gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Thiên hạ đệ nhất hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thanh Tĩnh

image Thiên hàng lân nhi hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiểu Thập Tứ

image Thiên sư chấp vị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Thiên thần hữu dực hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Lại Chỉ Diên

image Thiên thượng nhân gian ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tử Sắc Mộc Ốc

image Thiên vương hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Thiều quang hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cận Sắc Ivy

image Thú nhân tinh cầu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Chi Vạn Lý

image Thượng cổ chúng thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mặc Trúc

image Thương hải dư mộng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vu Yên La

image Thượng nhạc hữu thượng cao trung hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Thủy sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Neleta

image Thủy tinh đăng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mộc Vũ Linh Âm

image Tiểu thần tiên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lữ Thiên Dật

image Tinh kỳ ngũ ngoạn nhạc đảng ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mạc Tâm Thương

 • Chuyện tình người qua đường giáp | Chung Ly (Hoàn)
 • Điểu ngữ hoa hương hôn giới sở | Mộc (Hoàn)
 • Thế giới chi giá | B-Lovez (Hoàn)
 • Thiên kim bất hoán | B-Lovez (Hoàn)

image Tinh tế đồng thoại hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Tinh tế pháo hữu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Qifu A

 • Phần 1 – Xuất môn ước pháo quên mang điểu | Mị Ảnh (Hoàn)
 • Phần 2 – Ngoài ý muốn liệt dương làm sao đây | Mị Ảnh (Drop)

image Tô gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Chung Hiểu Sinh

image Tội ác thành thị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

image Tống thượng môn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương + Phong Lộng

image Túc mệnh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

 • 01 – Ngân hà vịnh ngâm khúc | Emrys (On-going)
 • 02 – Thiên chi chiến ký | Emrys (On-going)
 • 03 – Nghịch thế giới chi thư | Emrys (On-going)

image Trích tinh lâu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Trư trảo hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Đường Hoa Quế

image Trừng phạt quân phục hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Tứ hung liệt truyện hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 LIVE

 • 01 – Cùng hung cực ác | (On-going)

image Túng tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khốn Ỷ Nguy Lâu

image Ức tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Sắc Như Không

image Văn công võ lược hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhược Hề

image Vĩnh thặng hoàng triều hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Vô thần giới online hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhã Kỷ

image Vô xá hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vô Thố Thương Hoàng

image Võng du cơ tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Băng Hạ Tuyết

image Võng du hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

 • Bạch cốt tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không | Sam Leo (Hoàn)
 • Cho ta một bát cháo | Đài Hoa Cúc (Hoàn)

image Võng phối bối cảnh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Kiều Tu Hồ La Bặc

 • Chi 1 – Cố sự của một người chậm rãi dụ dỗ và bị dụ dỗ | Nê đại vương (Hoàn)
 • Chi 2 – PN Cố sự của một người chậm rãi dụ dỗ và bị dụ dỗ | Miharu (Hoàn)
 • Chi 3 – Chúng ta kịch giả thành thật đi | Nê đại vương (Hoàn)
 • Chi 4 – Nè, cậu gả cho tôi đi | Magic Bean (Hoàn) | Snail2618 (Hoàn)
 • Chi 5 – Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu | Snail2618 (Hoàn)
 • Chi 6 – Chia tay bốn tháng | Snail2618 (On-going)

image Vũ lâm dật sư hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hôi Hồ

 • 01 – Hoàng tộc bại hoại | SD4U (Hoàn)
 • 02 – Võ lâm minh chủ | SD4U (Hoàn)
 • 03 – Võ lâm bại hoại | SD4U (Hoàn)

image Vương đích nam nhân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hương Phẩm Tử Hồ

image Xui xẻo hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 A Thất

image Ý ngoại sự kiện hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Sắc Như Không

image Yêu hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hương Phẩm Tử Hồ

image Yêu ngôn hoặc chúng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khốn Ỷ Nguy Lâu

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ảm Dạ Nguyệt

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bắc Tiểu An

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bạch Vân

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bất Dạ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cuồng Thượng Gia Cuồng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dạ Đích

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Đoạn Tàng Tình

 • Tù phi | Phiêu Vân (Hoàn)
 • Thanh dục tuyết chủ | (Hoàn)
 • Bồi tẩm thừa tướng | Long Thiên Các (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Duật Kiều

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hắc Bạch Kiếm Yêu

 • Ác mã ác nhân kỵ | Hoàng Ngọc Cầm (Hoàn)
 • Bàn vận công | Hoàng Ngọc Cầm (Hoàn)
 • Mạch thượng hoa khai | Hoàng Ngọc Cầm (Hoàn)
 • Nhất chi hồng hạnh nhập tường lai | Yingie (On-going) | Huyễn Dạ (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hoài Thượng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hoài Thượng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Huỳnh Dạ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hy Ngôn Phỉ Ngữ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khốn Ỷ Nguy Lâu

 • Nhập cốt tương tư tri bất tri | Liêu Lam (Hoàn)
 • Như lâm đại địch | Liêu Lam (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 La Liên

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lam Lâm

 • 01 – Không thể không yêu | Ijimai (Hoàn)
 • 02 – Thỉnh vật kháo cận | Ijimai (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lam Lâm

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Phú thương nô | Savor the Memories (Hoàn)
 • 02 – Thị tẩm tướng quân | Harumasa (Hoàn)
 • 03 – Tà tình tự chủ sủng vật nam hài | Đào Hoa lâu (Drop)
 • 05 – Sửu khất mị dược | Phong Tinh Các (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

 • 01 – Liên quân hà sự đáo thiên nhai | (Hoàn)
 • 02 – Xuân lai biến thị đào hoa thủy | Kitsuneyuukaze (On-going)
 • 03 – Nhất chích linh dương lưỡng chích lang | P E A C E F U L (Hoàn)
 • 04 – Đêm qua nhàn đàm mộng hoa rơi | Tử Đinh Hương (Drop)
 • 05 – Thực tập hoàng đế | Dạ Nguyệt Các (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mặc Hắc Hoa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Minh Nguyệt Nô

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Bội Hoàn

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhã Kỉ

 • Hoàng đế “bụi đời” và minh chủ “đầu gỗ” | Phong My (Hoàn)
 • Thực ảnh | Spum-chan (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ô Mông Tiểu Yến

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ô Mông Tiểu Yến

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ô Mông Tiểu Yến

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

 • 01 – Thanh Ti | Kedo Fukuto (Hoàn)
 • 02 – Đạo thị vô tình khước hữu tình | Kedo Fukuto (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

 • 01 – Câu cấm lão đại | YueKi (Hoàn)
 • 02 – Giả diện thân sĩ | Yên Vân Lâu (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Duy

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Duy

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Priest

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Priest

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Priest

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Qifu A

 • Khi cà chớn gặp cà chua | Chibooks (Hoàn)
 • Khi tiểu tử yêu tiểu tử | Chibooks (Đã xuất bản)
 • Không gì đẹp bằng ráng lam chiều | Chibooks (Đã xuất bản)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Bình Tọa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Nham

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Sứ J

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

 • 01 – Dưỡng phụ | Lan Hoa Chi (Hoàn)
 • 02 – Kỷ cambri trở lại | Fiery (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

 • 01 – Yêu một kẻ ngốc | Kim (On-going)
 • 02 – Tiểu bạch dương | Miêu Tử (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Đặc

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Đặc

 • 01 – Spider | Jenny H (Hoàn)
 • 02 – Quan kỳ bất ngữ | Shu (Hoàn)
 • 04 – Nhất niệm chi gian | Phong Nhã lâu (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Đặc

 • 01 – Diễm ngộ | Shu (Hoàn)
 • 02 – Tiểu minh tinh | Shu (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tử Mộc

 • Này, đại thúc! | Mộc Mộc (Hoàn)
 • Vạn thụ chi vương | K.Kochi (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Từ Từ Đồ Chi

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 U Hoàng Tử Lam

 • Bánh bao nhà ai | Park Yoosu (Hoàn)
 • Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào | Park Yoosu (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vainy

 • 01 – Nhược thụ | Yuesan (Hoàn)
 • 02 – Cửu vương gia yêu triền vạn quán | Hàn Tâm Miêu Các (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vạn Tiểu Mê

Advertisements

90 thoughts on “[HỆ LIỆT] Danmei

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: