[HỆ LIỆT] Danmei

imageh

image 囧囧 Hữu thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

image 365 nghề hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Á Hải

 • 365 nghề chi nghiệp phục vụ | Dơi (Hoàn)
 • 365 nghề chi silly love songs | Colourful (Hoàn)
 • 365 nghề chi xã hội hình chữ M | BL team (Hoàn)

image 1987 ngộ sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khuynh Lạc Cửu Tiêu

image A! Kim dạ na lý hữu quỷ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

image Ái nô hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hương Phẩm Tử Hồ

image Ái thần ái tác quái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Oan gia tình nhân | Mèo (Hoàn)
 • 02 – Trạch nam tình nhân | Ito chan (Hoàn)
 • 03 – Mãn nguyệt tình nhân | Nấm Rơm (Hoàn)
 • 04 – Ác bà tình nhân | Pandawhite (Hoàn)
 • 05 – Nô tài tình nhân | Phong Tinh Các (Hoàn)
 • 06 – Hoả bạo tình nhân | Hoa Đào (Hoàn)
 • 07 – Phục cừu tình nhân | Miêu Hầu (Hoàn)

image Ái tình như trà hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Ái tình sự kiện bộ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Bội

 • 01 – Ái tình, vi huân trung | Huyền Linh (Hoàn)
 • 02 – Ái tình, uấn nhưỡng trung | Huyền Linh (Hoàn)
 • 03 – Ái tình, phát thiêu trung | Huyền Linh (Hoàn)
 • 04 – Khổng tước ái cật đường | Huyền Linh (On-going)
 • Phiên ngoại – Ngạo kiều tiểu thân thân 1 | Huyền Linh (Hoàn)
 • Phiên ngoại – Ngạo kiều tiểu thân thân 2 | Huyền Linh (On-going)

image Ám dạ ma quân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cô Quang Tàn Chiếu

image Ám song hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

image Anh bang hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Quang Lam

image Anh hoa học viện hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Xuân nhật tình hoài | Minqiu (Hoàn)
 • 02 – Chinh phục hoa tâm đại thiểu | Minqiu (Hoàn)
 • 03 – Dã lang ái cật nộn đậu hủ | Dream of my life (Hoàn)
 • 04 – Đùa giỡn tiểu bạch thỏ | Mộng quỳnh (Drop)
 • 05 – Thu phục tuyết trắng mỹ công tử | Lazy girl (Hoàn)

image Ánh sáng đô thị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

image Bác quân nhất tiếu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiêu Lâm

image Bác sĩ tâm lý hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hải Hàn

image Bách quỷ dị văn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bách Quỷ Dạ Hành

image Bàn sư hồi sào hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Bạo tiếu giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

image Bất lương đạo sĩ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cẩu Oa Tử

image Cấm kỵ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Cầm vương hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trần Ấn

image Cao gia phong vân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Độc lang quân | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 02 – Lãnh quân tình ái | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 03 – Tái thế ngô ái khanh khanh | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 04 – Phong lưu hoạ sư phúc diện sửu nam | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 05 – Ác chủ đích mại thân khế | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 06 – Siêu đại bài nam phó | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 07 – Lạc nan tiểu tư | Miêu Hầu (Hoàn)
 • Ngoại truyện + Hậu truyện | Miêu Hầu (Hoàn)

image Cát tường thú hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Chí ái tiểu quỷ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bunny

image Chí dị huyền nghi hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Xương Bồ

 • 01 – Tương tư môn | Phong My (Hoàn)
 • 02 – Hồng y | Phong My (Hoàn)
 • 03 – Dạ đàm bồng lai điếm | Phong My (Hoàn)
 • 04 – Quân tử như ngọc | Lệ Bình (Hoàn)
 • Vi Tô phiên ngoại: Hoa triêm y | Phi Thiên (Hoàn)
 • Vi Tô phiên ngoại: Dã hồ tuyền | Phi Thiên (Hoàn)
 • Vi Tô phiên ngoại: Chuyện xưa chuyện nay | Phi Thiên (Hoàn)
 • Vi Tô hệ liệt tiểu đoản thiên | Ngọc gia trang (On-going)

image Chu gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nam Chi

image Chủ giác thất tông tội ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

image Chu môn xuân sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

 • 01 – Khiếp vô tình | Fynnz (Hoàn)
 • 02 – Hận nan ngôn | Seiji Eiri (On-going)

image Chư thiên tinh quan ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

image Cố gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Y Đình Mạt Đồng

image Cổ phong hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Cường ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Cuồng bạo đích nhĩ, cuồng nhiệt đích ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thất Nhan Nhan

image Cửu giới hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Đại á hoàng triều hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

image Đại chiêu tình duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ti Trúc Vô Âm

 • 01 – Tướng quân sủng phu | HaeHyuk8693 (Hoàn)
 • 02 – Tướng gia tuần phu | HaeHyuk8693 (Hoàn)

image Đắm say hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Bội

 • Quyển 01 – 03 | Alice (Hoàn)

image Đản tử đan hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

 • 01 – Chích thị vi nhĩ | akiratieuthu (Hoàn)
 • 02 – Ngu quân như sơn | Tịch Tĩnh Cư (Hoàn) | Amethyst (Hoàn)

image Đào thải phẩm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Live

image Đầu kia là khủng long đáng yêu ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Hạ Tang

image Dị thế sách nhất hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Arpege

 • Dần mão | Ổ mèo (Hoàn)
 • Xuyên việt thú nhân chi thành | Ổ mèo (Hoàn)
 • Xuyên việt chi thâm hải nhân ngư | Ổ mèo (Hoàn)

image Diễm thê hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mộc Hi

image Do ký phỉ nhiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Lại Chỉ Diên

image Đô thị kỳ duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Đô thị lưu hành nhạc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Tử Tự

image Đô thị tiểu luyến khúc hệ liệt  ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngã Đích Tiểu Q

image Độc cô gia huynh đệ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phùng Quân

image Đối bất khởi hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Chiến Thanh

image Đồng nhất phiến giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Địch Hoa

image Dữ quỷ vi thê hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Qủy Sách

image Dữ thú đồng hành hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

 • Quyển 01 → Quyển 08 | Miyukj (Hoàn)

image FH tiên sinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trường Vụ

image Giang hồ chiến tình lục ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vân Điêu

image Giới showbiz hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Hạ cửu lưu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Quang Bảo Thạch

 • 01 – Thiên tru địa diệt | YueKi (Drop)
 • 02 – Hoạt sắc sinh hương | Hân Hân (Hoàn)
 • 03 – Hữu hoa kham chiết | Mộc (Hoàn)
 • 04 – Châu lưu bích chuyển | Mộc (Hoàn)

image Hạ kha vương triều hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Hắc bang bất luân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Hắc pháp sư dữ bạch vương tử hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhu Chi Thiên Vũ

image Hắc sắc cấm đoạn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Triệt Dạ Lưu Hương

 • Bộ 01 – 06 | Hy Hy (Hoàn)

image Hãn phỉ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Hạnh hoa thôn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiểu Lâm Tử

image Hạnh phúc phiến mại sở hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Hạnh phúc viên mãn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thu Diệp Tàn Lộ

 • 01 – Lừa đảo giành được nhiều bảo bối | Huyết Vũ Lâu (Drop)
 • 03 – Nhất tương công thành đậu đậu khốc | SD4U (Hoàn)

image Hi cảnh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nam Chi

image Hi nháo hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

— Hi nháo giang hồ

— Hi nháo quan trường

— Hi nháo dị vực

image Hồ ly tinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Xuân Phong Trầm Túy

 • 01 – Kim hồ | Phù Dung (Hoàn)
 • 02 – Ngân hồ | Phong Vũ các (Drop)

image Hoa giá hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mễ Lạc

image Hoa nhai thập nhị thiểu hệ liệt

image Hoàng khuyết khúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Sắc Như Không

image Huyền hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Huyền Tử Phách

image Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế ký hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

image Không gian hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thất Dạ Vong Tình

image Kim chủ bệnh xà tinh cùng manh thú hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Yên Tử

 • 01 – Chuyện xưa của Trịnh Hòa: Gửi ngài kim chủ sâu không lường được | Ngáo (Hoàn)
 • 02 – Chuyện xưa của Bạch công: Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu | Ngáo (Hoàn)
 • 03 – Chuyện xưa của gia chủ: Thuốc lá của ngài | Suriel Aurora (Hoàn)

image Kinh đô tứ thiếu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phấn Đào Báo

image Kỳ duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tự Băng Tự Thủy

image La phù vãng sự hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thụy Giả

image Lang ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Lãng đãng giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tự Từ

image Liên dực hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Lại Chỉ Diên

image Linh dị tứ bộ khúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Miêu Oa

 • 01 – Tử bất ngữ quái lực loạn thần | Hydrangea (Hoàn)
 • 02 – Thân biên | Hydrangea (On-going)

image Linh huyễn quốc gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Tử Tự

image Linh thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Lục diệp sâm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Hạ Tang

 • 01 – Di dân đến kỷ Jura | Uyen Nhi (Hoàn)
 • 02 – Trở về kỷ Jura | Uyen Nhi (Hoàn)
 • 03 – Nụ hoa nở rộ của ngài nguyên soái | Lee (Hoàn) | Diệp Gia (On-going)

image Lương chúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trần Dạ

 • 01 – Thủ linh | Tiamo (Hoàn)

image Lương tiêu dẫn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nga Phi

image Lưu vân y cốc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phù Phong Lưu Ly

 • 01 – Công tử, cười với đồ nhi một cái nào! | Bonne Nuit (On-going)
 • 02 – Cung chủ, uống thuốc nào! | Yusan (On-going)

image Ma cung phong nguyệt hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

 • 01 – Đa tình khước tự tổng vô tình | (Hoàn)
 • 02 – Hận đáo quy thì phương thủy hưu | (Hoàn)
 • 03 – Mạc phụ đông ly cúc nhị hoàng | Bích Lạc Phủ (Hoàn)
 • 04 – Đạo thị vô tình khước hữu tình | Đông Phương Các (Hoàn)
 • 05 – Vô biên xuân sắc lai thiên địa | Một con Cua (Hoàn)
 • 06 – Tự thị hoa trung đệ nhất lưu | Đông Phương Các (Hoàn)
 • 07 – Ngã hoa khai hậu bách hoa sát | Lâm Mộc Miên (Hoàn)

image Ma da hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

image Ma đế đoạt ái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bặc Bặc

 • Thư sinh vô địch chi văn tâm điêu long | Xà Viện (Hoàn)

image Ma huyễn đại lục hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

 • 01 – Huyết tộc dụ hoặc | Windy (Hoàn)

image Ma vực hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Úc Tạp Đức

 • 01 – Thổ long truyền thuyết | SD4U (Hoàn)
 • 02 – Thập thế giáp trùng | Lâm Mộc Miên (Hoàn)

image Mạc Khinh Ngôn ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thảo Thảo

image Mãnh quỷ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hoàng Thành U Hỏa

image Mê sắc du ký hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Mị hoặc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tử Sắc Mộc Ốc

 • 01 – Điên đảo làng giải trí | Nắng (On-going)
 • 02 – Mê hoặc làng điện ảnh | Nắng (On-going)

image Mị hoặc nam nhân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dạ Như Mộng

image Miêu cương kì tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Dụ quải đại giá thuần lang | Phong My (Hoàn)
 • 02 – Sắc dụ hoa giá bĩ lang | Phong My (Hoàn)
 • 03 – Mị hoặc xuất giá ác lang | Phong My (Hoàn)
 • 04 – Câu dẫn đào hoa tặc lang | Phong My (Hoàn)
 • 05 – Tình thiêu ngốc đầu bổn lang | Phong My (Hoàn)
 • 06 – Tập bộ khiêu ái lãnh lang | Phong My (Hoàn)
 • 07 – Thú liệp bạn ái thần lang | Phong My (Hoàn)
 • 08 – Mệnh phạm tát bát thú lang | Bộ 01: Miêu Hầu → Bộ 02: Đông Phong (Hoàn)
 • 09 – Triêm nhạ tà nịnh sửu lang | Trường Lạc Cung (Hoàn)
 • 10 – Tâm chiết quả tình hàn lang | Phong My (Hoàn)
 • 11 – Thiêu chiến song diện liệt lang | Phong My (Hoàn)

image Minh nguyệt hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lưu Thủy Sàn Sàn

image Mộng đại lục hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Nam nhân đương tự cường hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Nam thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Ngã ái trữ tĩnh lộ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lâm Tử Tự

image Ngã bỉ nhĩ đại hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương + Phong Lộng

image Ngân dực liệp thủ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

image Ngân tích hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bạch Vân

image Ngoạ tháp chi trắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khởi Vụ

 • Chi 01 – Ngoạn tháp chi trắc | Magic Bean (On-going)

image Ngốc manh hệ liệt  ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngã Đích Tiểu Q

image Ngũ bộ khúc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Nguyệt quang chi thành ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Nham (Vạn Ngữ / San Đóa Lạp)

image Nhạ ái tứ khấu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thẩm Vũ

image Nhầm xác hoàn hồn, bạn lữ như ý hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cổ Ngọc Văn Hương

 • 01 – Thần y ngươi hảo cao lãnh | Bỉ Nhân (On-going)
 • 03 – Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh | Lạc Vũ Cung (On-going) | Yubi (Hoàn)

image Nhan sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Nhân tiểu quỷ đại hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dịch Nhân Bắc

image Nhất đạn giang sơn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngữ Tiếu Lan San

 • 01 – Tử việt lan san | Magic Bean (Hoàn)
 • 02 – Lâm lạc tịch chiếu | Quinna (On-going)
 • 03 – Bán sơn yên vũ quá giang hồ | Tĩnh Lâm Hiên (Hoàn)

image Nhiêu gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

 • 01 – Danh y cải tạo xử phương | Kyosai (Hoàn)
 • 02 – Thâm độ bạch bào dụ hoặc | Xà Viện (Hoàn)
 • 03 – Lương y thần ái chuẩn liệu | Kyosai (Hoàn)

image Những truyện truyền kỳ ít ai biết về Lạc Phủ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Diệp Phi Bạch

image Noble hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thanh La Phiến Tử

image Phi thăng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Phi tử cố ngữ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mộ Văn Ca

image Phù sinh mộng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Trần Ấn

image Quá kỳ nam kỹ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thụy Giả

image Quân lâm thiên hạ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiêu

image Quỷ linh tinh quái hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Chu Sa

 • 01 – Đô thị dạ quy nhân | Setoh-chan (On-going)

image Sắc vi xử xử khai hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thất Nhan Nhan

image SCI hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Seven hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Triệt Dạ Lưu Hương

 • Giam cầm + Liệp ái | Hy Hy (Hoàn)

image Sỉ mị võng lược ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

 • Si quỷ | Lan (Hoàn)

image Sở ái phi nhân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bạch Vân

 • 01 – Bất phối đích luyến nhân | XxmanuxX (Hoàn)
 • 02 – Mê hoặc đích ngưu lang | XxmanuxX (Hoàn)
 • 03 – Bàng hoàng đích dã thú | Hà Ảnh Cư (Hoàn)

image Sở sở hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hiên Viên Huyền

image Sở thị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Sơn thần nhất tộc ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ngưu Giác Cung

image Song tuyệt hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lãnh Âm

 • 01 – Nhập môn | Hanamy & Ami (On-going)Tiamo (Hoàn)
 • 02 – Phong khởi vân quy | Tiamo (On-going)

image Tái thế trọng sinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lai Tự Viễn Phương

 • Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt | Mog (Hoàn)
 • Sự lựa chọn của Đỗ Thăng | Dã Thảo Mùa Hạ (On-going)

image Tái tục tiền duyên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Thú tính đại phát | Savor the Memories (Hoàn)
 • 02 – Bán lộ cầm quân | Thạch Hoạ Lam (Hoàn)
 • 03 – Dạ tập | XxmanuxX (Hoàn)
 • 04 – Cựu nhân khốc | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 05 – Dã nam nhân | Ito chan (Hoàn)

image Tâm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • Tâm hoài giới đệ | Eglaf (On-going)
 • Lòng có lăng hi | Kurokochii (On-going)

image Tầm tâm hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

image Tàng tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nga Phi

 • Quyển 01 – 04 | Yappa (Hoàn)

image Thần khí đồ giám ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

 • Thượng bộ – Ta cùng đát kỷ đoạt nam nhân | Clover (Hoàn)
 • Hạ bộ – Chiến thất quốc | Clover (Hoàn)
 • Ngoại thiên – Phá quán tử phá suất | Clover (Hoàn)
 • Ngoại thiên – Võ tướng quan sát nhật ký | Cielo Sereno (On-going)

image Thần ma hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thập Thế

image Thân phận hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Thần toán tứ bộ ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

 • 01 – Hoàng Bán Tiên | Như Cầm (Hoàn)
 • 02 – Hảo mộc vọng thiên | Yu Yin (Hoàn)
 • 03 – Thịnh thế thanh phong | Zinnia (Hoàn) | Vũ Hiên Thanh Thanh (On-going)
 • 04 – Quốc gia tương thần toán | Thủy Trường Lưu (Hoàn)

image Thần vô online hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhã Kỷ

image Thanh mai trúc mã hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Xuất hiệp sắc nam | Nấm Rơm (Hoàn)
 • 02 – Độc nhất mỹ nam tâm | Giang Thuỷ (Hoàn)
 • 03 – Ác nô tài  | Miêu Hầu → PN: Mạc Lam (Hoàn)
 • 04 – Liệp chủ | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 05 – Trứ ma lĩnh chủ | Vương Lâm (Drop)

image Thanh ngọc án hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiểu Bộ

image Thánh quốc thần thú hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

 • 01 – Ái đích báo báo + Cấp ngã báo báo | Miêu Hầu (Hoàn)
 • 02 – Hồ ly hồ đồ | XxmanuxX (Hoàn)
 • 03 – Xà ngã kỵ thùy | Trường Lạc Cung (Hoàn)
 • 04 – Thú tính đại phát chi thần hồn điên đảo | Hoàng Tịch Vân (Hoàn)

image Thập nhị sinh tiếu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phù Phong Lưu Ly

image Thập nhị yêu tinh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

image Thất giới hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Nguyệt Hoa

image Thất nguyên giải ách hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 LIVE

image Thế gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Thiên hạ đệ nhất hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thanh Tĩnh

image Thiên hàng lân nhi hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tiểu Thập Tứ

image Thiên sư chấp vị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Thiên thần hữu dực hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Lại Chỉ Diên

image Thiên thượng nhân gian ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tử Sắc Mộc Ốc

image Thiên vương hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Du Bính

image Thiều quang hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cận Sắc Ivy

image Thú nhân tinh cầu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Chi Vạn Lý

image Thượng cổ chúng thần hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mặc Trúc

image Thương hải dư mộng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vu Yên La

image Thượng nhạc hữu thượng cao trung hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương

image Thủy sắc hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Neleta

image Thủy tinh đăng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mộc Vũ Linh Âm

image Tiểu thần tiên hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lữ Thiên Dật

image Tinh kỳ ngũ ngoạn nhạc đảng ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mạc Tâm Thương

 • Chuyện tình người qua đường giáp | Chung Ly (Hoàn)
 • Điểu ngữ hoa hương hôn giới sở | Mộc (Hoàn)
 • Thế giới chi giá | B-Lovez (Hoàn)
 • Thiên kim bất hoán | B-Lovez (Hoàn)

image Tinh tế đồng thoại hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

image Tinh tế pháo hữu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Qifu A

 • Phần 1 – Xuất môn ước pháo quên mang điểu | Mị Ảnh (Hoàn)
 • Phần 2 – Ngoài ý muốn liệt dương làm sao đây | Mị Ảnh (Drop)

image Tô gia hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Chung Hiểu Sinh

image Tội ác thành thị hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

image Tống thượng môn hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mê Dương + Phong Lộng

image Túc mệnh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phi Thiên Dạ Tường

 • 01 – Ngân hà vịnh ngâm khúc | Emrys (On-going)
 • 02 – Thiên chi chiến ký | Emrys (On-going)
 • 03 – Nghịch thế giới chi thư | Emrys (On-going)

image Trích tinh lâu hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Trư trảo hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Đường Hoa Quế

image Trừng phạt quân phục hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Tứ hung liệt truyện hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 LIVE

 • 01 – Cùng hung cực ác | (On-going)

image Túng tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khốn Ỷ Nguy Lâu

image Ức tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Sắc Như Không

image Văn công võ lược hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhược Hề

image Vĩnh thặng hoàng triều hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

image Vô thần giới online hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhã Kỷ

image Vô xá hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vô Thố Thương Hoàng

image Võng du cơ tình hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Băng Hạ Tuyết

image Võng du hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Điệp Chi Linh

 • Bạch cốt tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không | Sam Leo (Hoàn)
 • Cho ta một bát cháo | Đài Hoa Cúc (Hoàn)

image Võng phối bối cảnh hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Kiều Tu Hồ La Bặc

 • Chi 1 – Cố sự của một người chậm rãi dụ dỗ và bị dụ dỗ | Nê đại vương (Hoàn)
 • Chi 2 – PN Cố sự của một người chậm rãi dụ dỗ và bị dụ dỗ | Miharu (Hoàn)
 • Chi 3 – Chúng ta kịch giả thành thật đi | Nê đại vương (Hoàn)
 • Chi 4 – Nè, cậu gả cho tôi đi | Magic Bean (Hoàn) | Snail2618 (Hoàn)
 • Chi 5 – Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu | Snail2618 (Hoàn)
 • Chi 6 – Chia tay bốn tháng | Snail2618 (On-going)

image Vũ lâm dật sư hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hôi Hồ

 • 01 – Hoàng tộc bại hoại | SD4U (Hoàn)
 • 02 – Võ lâm minh chủ | SD4U (Hoàn)
 • 03 – Võ lâm bại hoại | SD4U (Hoàn)

image Vương đích nam nhân hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hương Phẩm Tử Hồ

image Xui xẻo hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 A Thất

image Ý ngoại sự kiện hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Sắc Như Không

image Yêu hồ hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hương Phẩm Tử Hồ

image Yêu ngôn hoặc chúng hệ liệt ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khốn Ỷ Nguy Lâu

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ảm Dạ Nguyệt

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bắc Tiểu An

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bạch Vân

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Bất Dạ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Công Tử Hoan Hỉ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Cuồng Thượng Gia Cuồng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Dạ Đích

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Đoạn Tàng Tình

 • Tù phi | Phiêu Vân (Hoàn)
 • Thanh dục tuyết chủ | (Hoàn)
 • Bồi tẩm thừa tướng | Long Thiên Các (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Duật Kiều

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hắc Bạch Kiếm Yêu

 • Ác mã ác nhân kỵ | Hoàng Ngọc Cầm (Hoàn)
 • Bàn vận công | Hoàng Ngọc Cầm (Hoàn)
 • Mạch thượng hoa khai | Hoàng Ngọc Cầm (Hoàn)
 • Nhất chi hồng hạnh nhập tường lai | Yingie (On-going) | Huyễn Dạ (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hoài Thượng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hoài Thượng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Huỳnh Dạ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Hy Ngôn Phỉ Ngữ

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Khốn Ỷ Nguy Lâu

 • Nhập cốt tương tư tri bất tri | Liêu Lam (Hoàn)
 • Như lâm đại địch | Liêu Lam (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 La Liên

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lam Lâm

 • 01 – Không thể không yêu | Ijimai (Hoàn)
 • 02 – Thỉnh vật kháo cận | Ijimai (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lam Lâm

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lăng Báo Tư

 • 01 – Phú thương nô | Savor the Memories (Hoàn)
 • 02 – Thị tẩm tướng quân | Harumasa (Hoàn)
 • 03 – Tà tình tự chủ sủng vật nam hài | Đào Hoa lâu (Drop)
 • 05 – Sửu khất mị dược | Phong Tinh Các (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Lê Hoa Yên Vũ

 • 01 – Liên quân hà sự đáo thiên nhai | (Hoàn)
 • 02 – Xuân lai biến thị đào hoa thủy | Kitsuneyuukaze (On-going)
 • 03 – Nhất chích linh dương lưỡng chích lang | P E A C E F U L (Hoàn)
 • 04 – Đêm qua nhàn đàm mộng hoa rơi | Tử Đinh Hương (Drop)
 • 05 – Thực tập hoàng đế | Dạ Nguyệt Các (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Mặc Hắc Hoa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Minh Nguyệt Nô

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nguyệt Bội Hoàn

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhã Kỉ

 • Hoàng đế “bụi đời” và minh chủ “đầu gỗ” | Phong My (Hoàn)
 • Thực ảnh | Spum-chan (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Nhĩ Nhã

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ô Mông Tiểu Yến

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ô Mông Tiểu Yến

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Ô Mông Tiểu Yến

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phàn Lạc

 • 01 – Thanh Ti | Kedo Fukuto (Hoàn)
 • 02 – Đạo thị vô tình khước hữu tình | Kedo Fukuto (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Dạ Hân

 • 01 – Câu cấm lão đại | YueKi (Hoàn)
 • 02 – Giả diện thân sĩ | Yên Vân Lâu (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Duy

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Duy

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Phong Lộng

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Priest

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Priest

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Priest

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Qifu A

 • Khi cà chớn gặp cà chua | Chibooks (Hoàn)
 • Khi tiểu tử yêu tiểu tử | Chibooks (Đã xuất bản)
 • Không gì đẹp bằng ráng lam chiều | Chibooks (Đã xuất bản)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Bình Tọa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Nham

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thiên Sứ J

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

 • 01 – Dưỡng phụ | Lan Hoa Chi (Hoàn)
 • 02 – Kỷ cambri trở lại | Fiery (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

 • 01 – Yêu một kẻ ngốc | Kim (On-going)
 • 02 – Tiểu bạch dương | Miêu Tử (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Thủy Thiên Thừa

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Đặc

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Đặc

 • 01 – Spider | Jenny H (Hoàn)
 • 02 – Quan kỳ bất ngữ | Shu (Hoàn)
 • 04 – Nhất niệm chi gian | Phong Nhã lâu (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tô Đặc

 • 01 – Diễm ngộ | Shu (Hoàn)
 • 02 – Tiểu minh tinh | Shu (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Tử Mộc

 • Này, đại thúc! | Mộc Mộc (Hoàn)
 • Vạn thụ chi vương | K.Kochi (On-going)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Từ Từ Đồ Chi

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 U Hoàng Tử Lam

 • Bánh bao nhà ai | Park Yoosu (Hoàn)
 • Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào | Park Yoosu (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vainy

 • 01 – Nhược thụ | Yuesan (Hoàn)
 • 02 – Cửu vương gia yêu triền vạn quán | Hàn Tâm Miêu Các (Hoàn)

image Hệ liệt / Nội dung hữu quan / Tỷ muội thiên ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字 Vạn Tiểu Mê

88 thoughts on “[HỆ LIỆT] Danmei

  • mình cũng kok biết bị sao nữa Σ(▼□▼メ) chắc lúc đấy gạch nhầm (*´艸`*)

   Đã sửa lại huê huê, cám ơn bạn (*´∀`*人*´∀`*)

  • mấy cái PN mình chỉ dẫn link bên phần tg thôi, còn bên phần hệ liệt này hầu như kok truyện nào mình dẫn link phiên ngoại cả trừ khi PN ấy là truyện riêng… lý do thì… ờ, để cho nó gọn chỗ ấy mà, tên 2 PN rất dài, viết ra nó sẽ kiểu bị xuống dòng ý _(:зゝ∠)_

  • Tường vàng chỉ là chuyện quá khứ của 3 ngày trước thôi huê huê ( ´ิ(ꈊ) ´ิ) thi thoảng phải đổi gió chứ =))))

  • cái vô sở chúc ấy ý nghĩa của nó nôm na là “không có chỗ nào để” ấy. Có rất nhiều tác giả có cái mục 【Vô sở chúc hệ liệt】 này. Kiểu như là những bộ liên quan đến hoặc cùng một chủ đề như võng du, trùng sinh… tác giả sẽ để vào một mục 【ABC】 【XYZ】 nào đấy, những bộ nào kok liên quan đến nhau, hoặc là chả biết xếp vào đâu thì sẽ vứt hết vô mục 【Vô sở chúc hệ liệt】 này _(:зゝ∠)_

 1. Bạn ơi bộ “Mạt thế hồi gia lộ” trong “Không gian hệ liệt” của tác giả Thất Dạ Vong Tinh do nhà Miêu Tinh edit như bạn ghi bên trên ấy, mình vào link nhà Miêu Tinh mà nó không hiện ra, không biết do nhà ấy sập hay chuyển nhà gì không. Bạn kiểm tra giúp mình với nhé, mình đang hóng mấy bộ của hệ liệt này. Mình chân thành cảm ơn list truyện của bạn nhe.

  • nhiều vãi luôn, hầu như bộ nào bả cũng quăng vô đấy =)))

   – thần côn nhật thường
   – cấp trên của ta là chích lang
   – miêu lão sư và kỳ huyễn giáo viên
   – khu tây thành
   – hỗn độn sự vụ sở
   – phì điểu đương tự cường
   – tương quân đích nô lệ
   – siêu sao đức âm
   – thần tuyển niên kỷ
   – ác huynh tại bên
   – ác ma cũng đi làm
   – phượng vũ chu minh
   – ảnh công tử
   – kỳ lân lỳ đàm
   – thời không xuyên qua biến chứng
   – sửu tiểu xà

  • mình ko hợp truyện của tg này nên chưa đọc bộ nào, mà thấy baike ghi bộ Phì điểu đương tự cường là tiền truyện của bộ phượng vũ chu minh đấy, cùng nói về 2 nv Phượng Vũ x Thượng Hi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: