[TG] Tự Từ

Tự Từ 【 Đam Mỹ 】 Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu | U Linh Thần Điện (Hoàn) Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân | Vương Nguyệt (Hoàn) Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà | Băng Viêm (Hoàn) Một Năm Kia | Quỳnh (Hoàn) → Thiên Sứ Ở Đâu | Quỳnh (Hoàn) Người Thắp Sao Trời […]

[TG] Mê Dương

Mê Dương 【 Bàn Sư Hồi Sào Hệ Liệt 】 Nhất Chiến Thành Công | Vô Ảnh La Sát (Hoàn) Nhặt Được Cúc Thái Lang | Vô Ảnh La Sát (Hoàn) 【 Bất Tử Ái Hệ Liệt 】 01 – Thánh Huyết Chi Vương – Thượng | Vô Ảnh La Sát (Hoàn) 【 Bách Niên Lão Điếm Hệ […]

[TG] Lê Hoa Yên Vũ

Lê Hoa Yên Vũ 【 Đam Mỹ 】 Ai, Anh Hùng Khí Đoản | Băng Hoa (Hoàn) Bổn Dương Hành Lang Ký | Hàn Kỳ Vũ (Drop) Cổ Mộ Kỳ Duyên | Nguyệt Lai Hương (Hoàn) Đa Tình Chích Hữu Xuân Đình Nguyệt | Ngân Nguyệt Các (Hoàn) Hận Ái | Rock Concerta (Hoàn) Kiếm […]

[TG] Thụy Giả

Thụy Giả 【 Đam Mỹ 】 Ách Ba | Yuu Kiyomoto (Hoàn) Buông Tay | Bảo Bình Tiên Tử (Hoàn) Bạch Y Kiếm Khanh | Hàn Hoa Phong (Drop) Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân | Summer Dream (Hoàn) Đào Nguyên Mộng | Thập Nhân Thập Sắc → Định Tình Cung (Hoàn) Kẻ Bất Hạnh May […]

[TG] Lam Lâm

Lam Lâm 【 Đam Mỹ 】 Cự Tuyệt Cứu Chuộc | Ijimai (On-Going) Dòng Sông Sâu Thẳm | Poporua (Hoàn) Lang Đích Báo Ân | Minqiu (On-Going) Như Gần Như Xa | 霙 (On-Going) Phiến Tử Hòa Ngã | Wanei (Hoàn) Thập Nhất Lâu | Poporua (Hoàn) Thiên Chân Vô Tà | Wanei (On-Going) 【 […]

[TG] Thập Thế

Thập Thế 【 Đam Mỹ 】 Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca | Tịch Vu (Hoàn) Phi Kiêu | Tử Sắc Quân (Hoàn) Thố Nhi Thần Lộng Nhân Duyên Chi Sinh Tử Đồng Nghiệp | Thư Khố (On-Going) 【 Hệ Liệt 】 — Ám Song Hệ Liệt 01 – Xuân Phong Độ […]

[TG] Điệp Chi Linh

Điệp Chi Linh 【 Đam Mỹ 】 Bậc Thầy Thẻ Sao | Wen (On-Going) Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn | Trứng Ốp Đường (Hoàn) ; Meodenmuontrang (Hoàn) Sinh Nhật Vui Vẻ | Cô Dạ Sơn ; Vô Ưu (Hoàn) Thẻ Bài Mật Thất | Zen (On-Going) Trốn Thoát Khỏi Thư Viện | Banana in Wonderland […]