[TG] Tự Từ

Tự Từ 【 Đam Mỹ 】 Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu | U Linh Thần Điện (Hoàn) Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân | Vương Nguyệt (Hoàn) Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà | Băng Viêm (Hoàn) Một Năm Kia | Quỳnh (Hoàn) → Thiên Sứ Ở Đâu | Quỳnh (Hoàn) Người Thắp Sao Trời […]

[TG] Mê Dương

Mê Dương 【 Bàn Sư Hồi Sào Hệ Liệt 】 Nhất Chiến Thành Công | Vô Ảnh La Sát (Hoàn) Nhặt Được Cúc Thái Lang | Vô Ảnh La Sát (Hoàn) 【 Bất Tử Ái Hệ Liệt 】 01 – Thánh Huyết Chi Vương – Thượng | Vô Ảnh La Sát (Hoàn) 【 Bách Niên Lão Điếm Hệ […]

[TG] Lê Hoa Yên Vũ

Lê Hoa Yên Vũ 【 Đam Mỹ 】 Ai, Anh Hùng Khí Đoản | Băng Hoa (Hoàn) Bổn Dương Hành Lang Ký | Hàn Kỳ Vũ (Drop) Cổ Mộ Kỳ Duyên | Nguyệt Lai Hương (Hoàn) Đa Tình Chích Hữu Xuân Đình Nguyệt | Ngân Nguyệt Các (Hoàn) Hận Ái | Rock Concerta (Hoàn) Kiếm […]

[TG] Thụy Giả

Thụy Giả 【 Đam Mỹ 】 Ách Ba | Yuu Kiyomoto (Hoàn) Buông Tay | Bảo Bình Tiên Tử (Hoàn) Bạch Y Kiếm Khanh | Hàn Hoa Phong (Drop) Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân | Summer Dream (Hoàn) Đào Nguyên Mộng | Thập Nhân Thập Sắc → Định Tình Cung (Hoàn) Kẻ Bất Hạnh May […]